Nieuwe klacht over aandeel NBB

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Lezers Schrijven 16/03/2010 20:34
BRUSSEL - Aandelenspecialist Jaak Van Der Gucht heeft zijn klacht over het aandeel Nationale Bank bij het parket uitgebreid. Hij wil nu ook dat de ‘buitenbeurshandel' wordt onderzocht.

Van onze redacteur

Advocaat Laurent Arnauts van het kantoor-Modrikamen, die voor Jaak Van Der Gucht optreedt, heeft de klacht over mogelijke onregelmatigheden in de handel van het aandeel Nationale Bank uitgebreid. Dat gebeurt op een ogenblik dat onder meer Euronext vragen stelt bij de oorspronkelijke klacht van koersmanipulatie. Van Der Gucht, een voormalige aandelenhandelaar die de volumes in het aandeel Nationale Bank uitploos, diende in september een klacht in bij het Brusselse parket wegens mogelijke koersmanipulatie. Volgens Van Der Gucht beletten bepaalde krachten dat de koers van het aandeel NBB stijgt.

De klacht werd oorspronkelijk in april vorig jaar al ingediend bij de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Georganiseerde Economische en Financiële Delinquentie. In september kwam het tot een klacht bij het parket. Het onderzoek is in handen van parketmagistraat Olivier Coene. Vincent Van Dessel, de topman van Euronext Brussel, zegt alvast te betwijfelen of er sprake is van manipulatie. ‘Er wordt over het Zwitserse Timber Hill gesproken, maar dat handelt voor eigen rekening. Het doet aan arbitrage via computergestuurde programma's en heeft geen eindklanten', zegt Van Dessel.

De handel in het aandeel Nationale Bank is een gevoelig thema omdat de overheid al zo'n negen jaar op zeer gespannen voet leeft met de minderheidsaandeelhouders van de bank. Die hebben net als de staat 50procent van de aandelen in handen. Privé-aandeelhouders voeren al jaren processen omdat de staat onterecht in de kassa zou zitten. In juni komt het dossier voor het Grondwettelijke Hof en opnieuw voor het hof van beroep in Brussel.

Jaak Van Der Gucht, die zelf aandelen van de Nationale Bank heeft en de handel in het aandeel naging, wil nu ook dat het parket controleert of iemand stiekem een belang in het aandeel Nationale Bank opbouwt, zonder dat te melden. De wet bepaalt dat telkens iemand de drempel van 5procent in een aandeel neemt, dat gemeld moet worden. Op niet-melding staan straffen.

Arnauts, de advocaat van Van Der Gucht, heeft gisteren in een schrijven aan het parket laten weten dat zijn cliënt zijn aanvankelijke klacht voor koersmanipulatie uitbreidt op grond van het niet-naleven van de transparantiewet. Bovendien vraagt hij een onderzoek naar een transactie van 30.003 stuks in het aandeel Nationale Bank.

Die laatste transactie zou buiten beurs hebben plaatsgevonden op 28 maart 2008, drie dagen voor de aandeelhoudersvergadering. Het pakket is goed voor 7,5procent van de aandelen Nationale Bank. De transactie werd destijds bij Euronext gemeld. Van Dessel zei gisteren dat hij die niet onmiddellijk terugvond. ‘We onderzoeken het verder, maar ik vind die melding niet terug.'

Arnauts meldt in de uitbreiding van de oorspronkelijke klacht nog andere opvallende transacties die buiten beurs hebben plaatsgevonden. Het gaat daarbij telkens over grote volumes: 10.000 stukken op 24maart, 9.800 stukken op 25maart. Opmerkelijk is dat daarvan gisteren geen sporen werden teruggevonden.

Voor sommige minderheidsaandeelhouders van de Nationale Bank moet er zo snel mogelijk klaarheid worden gebracht. ‘Als er niets aan de hand is, toon dat dan met bewijzen in de hand', zei een betrokkene.

Sommigen zijn ook kritisch voor Euronext. ‘Destijds heeft Euronext niet toegelaten dat het aandeel in de beursindex Bel20 kwam. Dat zou de koers hebben omhoog gejaagd en ook al werd dat ontkend, het is zonneklaar dat de Nationale Bank dat niet wil.'Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL