Waarom ga je naar de Rechtbank en daarna naar de Hoge Raad van State? No 6.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

11/06/2024 13:14
Wij hebben dat traject geheel gevolgd.
Maar zijn tot de volgende conclusie gekomen.
De Rechters zijn "niet onafhankelijk"! Echter, zij beoordelen slechts een klein onderdeel van de zaak. Althans, daar willen zij alleen naar kijken en niet in een bredere zin!
Ook kijken zij over de "schouders" van de vorige rechters heen.
En als je het met de uitspraken van de vorige rechter zelf niet eens bent e/o twijfels hebt over de juistheid van hun uitspraken, dan ga je naar de Hoge Raad in de Den HAAG.
Dan zou je verwachten, dat zij alles nog eens nader gaan bekijken, wat de vorige Rechters mogelijk verzuimd hebben en NIET meegenomen te hebben is, in de TOTALE zaak!


Daar zijn wij totaal teleurgesteld in door de Hoge Raad. Want de Rechter V, in de 1 ste zitting bij de Raad van State, begon al, wat moet ik nu; "er hebben al zoveel Rechters naar deze zaak gekeken en wat moet ik dan NOG!?
Ook kende Rechter V., dat het rapport van de deskundige niet, want hij vroeg aan de vertegenwoordiger van mevr. V., heeft U dat zojuist bij binnenkomst bij de balie afgegeven"!? Neen, was het antwoord van de vertegenwoordiger, dat is "persoonlijk" aangebracht bij de Raad van State in de Oranjestraat en dat was ruim voor de "deadline", van de sluiting datum in te leveren stukken.
Ook wilde het OM te Haarlem een zwaar wegend negatief dossier tegen de Gemeente H. NIET doorsturen naar de Raad van State te Den Haag. Want 5 aangetekende, waarvan er 1 was met bewijs van ontvangst omtrent dat verzoek aan het OM te Haarlem, gedaan door de vertegenwoordiger van mevr. V. of dat dossier wel was opgestuurd door het OM te Haarlem naar Den Haag, werden niet beantwoord. Ook ging het Rechter V. in de eerste zaak bij de Raad van State er alleen maar om, de Valsheid in geschrifte gedaan door het OM te Alkmaar en de BiBoB informatie, die gebruikelijk was bij de Gemeente H., maar bewust achterwege was gelaten door de Gemeente H. in de zaak, uit de aanklacht hebben!!!
Hij ging zelfs een onderonsje aan met de Advocaat van de tegenpartij, die op dat moment een meineed pleegde(lees) een leugen verhaal zat te vertellen, hij had dhr. L.W van het ODNHN te H. nog pas gesproken en die had gezegd, Mevr.A.V. moet niet zeuren, de overlast stelt eigenlijk niets voor!!
Maar het OD NHN te H. stuurde namens de Gemeente H, wel een BiBoB ingevuld formulier op (waarom NU wel)na het Woo verzoek door de vertegenwoordiger van Mevr. A.V. . Wat staat in dat BiBoB formulier, dat de huidige uitbater EUR 35.000 wordt gefinancierd door Pide P., die moest sluiten door het OM te H..
Is dit allemaal niet vreemd!! Welke KLEUR zou dat Geld hebben, dat gefinancierd is door Pide P.!?

In de herzieningszaak bij de Hoge Raad van State in Den Haag
Maakte de Voorzitter M. er een vernederende zaak van, te laat van start 10,00 uur werd 10.06 en wij stonden om 10.23 uur alweer buiten de zaal no 1. in Den Haag. Inhoudelijkheid wilde Rechter M. niets horen, althans hij ging er in z'n geheel niet op in en vroeg niet door. D.D. 26 febr.2024 was de zaak en de administratie van de Raad v. State kreeg de uitslag al op 6 maart 2024.
Want de Rechter M. zei, wij zijn al meer dan 4 jaar aan het "RECHTEN"!


Mevr. A.V. mocht deze zaak niet winnen, want er zouden veel foutieve beoordelingen naar buiten komen, gemaakt door de Gemeente H, het OM , de Raad van State en tekortkomingen door andere toezicht & controle houdende organisaties.

Dus veel zaken moesten toegedekt worden!
Zo hebben wij dit allemaal ervaren en geen kosten vergoeding gekregen.

SLECHTS 1 zaak wonnen wij, na twee maal in het verzet te zijn gegaan bij het OM te Haarlem, gewonnen door meineed & valsheid ingeschrifte.

Lees het beschamende spel wat Mevr.A.V heeft meegemaakt bij de Rechters en OM & Raad van State. hieronder. IS DIT recht spreken in Nederland ?????
media,
Celstraf en contactverbod voor bedreigen burgemeester Gorinchem!!
Verschil moet er zijn. In onze zaak werd "klaagster 's avonds aan de deur bedreigt, niet vervelend meer doen, anders komen er een paar kennissen langs, ik loop zelf nog in "verlof"! Haar vertegenwoordig werd in het donker ook bedreigt, zijn "hond" was nog niet afgericht, anders had hij zijn hond op hem losgelaten. Mevrouw Melissant deed aangifte.
En de aangifte in onze zaak, 2 aangiftes, waarvan er 1 door de Politie i.v.m. financiers drug e.a. valsheid in geschrifte door het OM, werd uitgesteld tot, als wij (Politie) tijd hebben, zullen wij kijken wat wij met de aangiftes gaan doen! KLASSE JUSTITIE en verschil moet er zijn! De burger = maar "klootjes volk" moeten wij maar denken.
Lees ook elders meer, ga naar
https://www.xea.nl/advies.php?id=dba-49438&type=toon
https://www.xea.nl/advies.php?type=toon&id=dba-48654
https://www.xea.nl/advies.php?id=dba-49011&type=toon
https://www.xea.nl/advies.php?id=dba-49062&type=toon
https://www.xea.nl/advies.php?id=dba-50195&type=toon
https://www.xea.nl/advies.php?id=dba-50396&type=toon

Lees op no 4, Klasse Justitie en niet willen betalen i.v.m. Ingebrekestelling in onze zaak. Inmiddels hadden wij 5 aangetekende gestuurd naar 't OM te Haarlem, waarvan 1 met bewijs van ontvangst. NOOIT op 1 van die 5 aangetekende geantwoord, op 10 jan. 2024 pas op ons schrijven van 12 sept. 2023. Dat zij het betalen van de ingebrekestelling doorschuiven.naar het OM te A. Zo werkt Justitie.


Wat stelt een normale Burger nog voor!? De rechters kijken over de schouder van de vorige uitspraken heen!! De herzieningsvoorzitter bij de Raad van State kende de twee stukken geheel niet, die wilde hij zien en zag, dat de email niet van de vertegenwoordiger van Mevr. V. was verstuurd, maar door een andere! Maar mijnheer de Voorzitter, de Gemeente H. had ons beide email adressen "GEBLOKKEERD" en daarom verzonden van mijn zakelijk email adres. TOTAAL geen antwoord daarop! Wij zagen dit als "partijdigheid!

Zo worden gewone burgers in ons geval behandeld al meer dan 5 jaar lang, door de rechters! Mond houden, de Semi Overheden gaan voor U, als burger.

Daarom dit schrijven, wij schamen ons over wat wij hebben meegemaakt in "Gerechtelijk Nederland"! Is dit Democratie!?

Wat horen wij allemaal op dit gebied op TV bij ongehoord Nederland? kijk op Dinsdag en Donderdag.
OOK dat is beschamend, dat dat allemaal mag en niet aangepakt wordt in Nederland. Mensen gaan gewoon door een "Gehaktmolen"! Ach, het lijkt wel allemaal de gewoonste zaak van de wereld, Vernederen & nog eens vernederen, dan stoppen de onwillige burgers wel. Tegen Overheid & Semi Overheden wort er nauwelijks een zaak gewonnen.
Wij wonnen er 1, na twee maal in verzte en toen pleegde de Gemeente H, meineed & valsheid ingeschrifte.

De huidige statushouder/uitbater is volop aan het verbouwen op Nieuwland en aanvragen voor vergunning zijn niet in de media gEweest. De concurrent verbaast zich daarover. Zij mogen alles doen en controles zien wij daar niet en bij ons lopen ze de "deur plat"!
Het is al net met huizen voor hen, de Status houders gaan voor onze eigen Kinderen.

d.d. 14 april 2024
Na bijna 8 jaar strijden door klaagster over de overlasten geur, lawaai en intimidaties, is de bakkerij gesloten en is het plots een uitgebreide lunchroom annex restaurant en status houders mogen dat allemaal beginnen. De Gemeente H. heeft de fouten, zonder vergunning met een sleepwet gewijzigd in de periode dat de "Herzieningszaak". bij de Hoge Raad in Den Haag nog liep. Alles kan en mag in Nederland achter de rug om. Veel kosten en de scheidingswand met gipsplaten is gedeeltelijk weggehaald, die wand moest van de Brandweer. Maar Gemeente H. was/is niet "sterk" in controleren c.q. toezicht houden op verbouwingen. 's Nachts werden verder op , op het Nieuwland ca. 2 weken asbest weggesloopt en om 07.30 was alles weer weg. De volgende nacht weer op nieuw hetzelfde spel.
Nu kunnen wij weer op nieuw procederen, maar stoppen ermee. Geen goed geld naar "KWAAD GELD MEER GOOIEN"! Het is nu geen bakkerij meer, maar Lunchroom/etc..
En Justitie lijkt een OOG dicht te knijpen.
GA je daarvoor naar de Hoge Raad van State!? Burgers uitmelken en daarna weer naar de Raad van State!? Ach, Nederland zit vol met leugenaars en vreemde zaken!!

AAN dit SOORT SPELLETJES werken wij niet meer aan mee!

De huis van klaagster is nu omringd door Lunchrooms en eethuisjes. Overlast- verkeers- en andere wettelijke eisen zijn voor deze nieuwe vesting niet geweest.
Openingstijden worden niet gecontroleerd etc. !!

d.d.22 apr.
Wij werden pas benaderd door een lezer.
Hebben jullie het programma laat in de avond beluisterd, waarS. v. Lienden op TV vertelde wat er met het deal van de Mondkapjes werkelijk was gebeurd? Neen was ons antwoord"
Dan hoeven jullie ook NIET te kijken/luisteren, WANT HETZELFDE wat jullie in verschillende rechtszakken hebben meegemaakt. OOK bij heb wilde rechters niet bewijs stukken die hij mee had inzien!!! Ook mocht hij nauwelijks wat inbrengen/zeggen! De rechters bepaalden wat zij wilden horen e/o NIET WILDE#N HOREN!! Zo werken de rechters in Nederland dus zei de lezer!
DUS hier wordt in meerdere zaken GEEN RECHT GESPROKEN! Een kleine pleister op onze wond!
Als je tegen de Semi - Overheid en Overheid moet "RECHTEN", VERGEET het maar met de Betrouwbaarheid bij het Rechten!!
Dit is een "grof schandaal"!


U mag alles op Uw eigen manier vermenigvuldigen, Sociale media en voor "eigen gebruik"!

d.d. 23 april
S. v. Lienden en mede personen, wordt nu een schikking aangeboden. Maar S.v. l wil eigenlijk de waarheid weten/horen. Maar in Nederland krijg je nauwelijks de waarheid bij processen tegen de Overheid & Semi-Overheid naar boven.
Waarom bieden ze de schikking aan? Omdat S. v. L. bewijzen heeft dat hij terecht een deal had afgesloten. Wij in onze zaak hebben die bewijzen ook, en de zaak was nog onder de rechter, en met een "sleepwet". worden bestemmingsplannen gewijzigd. Alles kan & mag in Nederland. Maar wij worden NU afgetapt per telefoon. Giseren hadden wij een gespreek over de TV uitzending waar S. v. L. vorige week om ca. 22.00 uur zijn verhaal deed en de persoon waar wij mee aan het bellen waren, kreeg een langdurige pieptoon te horen en hoorden ons verhaal dus niet. Daarna was onze stem weer te horen.
Bij KPN is ons opgedragen een actie te ondernemen! Die voeren wij NU ook uit.

Prins Bernard.
Gisteren(25/4/2024 kwamen wij in "kennis", dat de geliefde Koningin Juliana, zou worden vermoord, om Bernard de Macht te Geven. Dat zou doormiddel van een "auto ongeluk" hebben moeten gebeuren.
Moet dit niet algemeen uitgezocht moeten worden wiens opzet dat is geweest!. Als de uitslag Bernard zou worden. dan zou zijn lichaam uit de Kelder te Delft moeten worden verwijderd.

d.d. 8 mei 2024
" Onbegrijpelijk dat de Raad van State zo werkt (lees) erin meegaat".
Burgers worden tegen elkaar opgezet, door NIET TE HANDHAVEN. De huurder is verteld, dat hij zonder vergunning is gaan huren en de openingstijden, ach die lapt hij aan de laars en handhaving is er nauwelijks, zelfs op zondag opent hij zijn deuren, terwijl hij NIET open mag.
Na bijna 8 jaar rechten, waarvan er slechts 1 zaak van werd gewonnen op meineed & valsheid ingeschrifte, is PLOTS de bakkerij vertrokken en is het een Horeca lunchroom-Restaurant geworden. Dat kan en mag zomaar en de Gipsplaten en andere Brandwering is weggehaald voor show wanden. GEEN vluchtdeur en geen controles!! Shoarma vleesgeuren en andere geuren en 24 uur draaiende motoren zijn daar nu voor in de plaats gekomen. Dus weer 8 jaar rechten!! Neen, de grond is Nu te koop! Naar het Europese HOF kan nu niet meer, er zit geen Bakkerij meer in.

d.d. 9 mei 2024
Wij worden dagelijks per Telefoon afgeluisterd, aangevallen door Hackers, want wij hebben de links van de Raad van State etc. etc. erop staan. DAT IS TEGEN DE OVERHEID etc. en dat moet gestopt worden vinden ZIJ!!!.
DAN is alles geoorloofd in dit LAND!


Alle berichten over de Rechtszaken en van de Raad van State mogen gebruikt worden in-voor Uw eigen belangen! Dus zonder voorafgaande toestemming!

d.d. 16 mei 2024
media,
Politierechter Amsterdam spreekt UvA-demonstrant vrij van geweld tegen politie!
lees meer op
https://www.telegraaf.nl/nieuws/178236618/politierechter-amsterdam-spreekt-uv-a-demonstrant-vrij-van-geweld-tegen-politie

reactie XEA.nl
Lees bij ons wat 1 lezer en haar vertegenwoordiger hebben mee gemaakt bij RECHTERS!
Zij zetten er GEEN HOGE HOED meer voor op!
Je zal maar Politie agent zijn, die een STEEN tegen het Lichaam hebben gehad en zo worden veroordeeld door je BAAS! Die baas kent dan het werk van ZIJN Politie medewerkers niet!

de aangifte in onze zaak, 2 aangiftes, waarvan er 1 door de Politie i.v.m. financiers drug e.a. valsheid in geschrifte door het OM, werd uitgesteld tot, als wij (Politie) tijd hebben, zullen wij kijken wat wij met de aangiftes gaan doen! KLASSE JUSTITIE en verschil moet er zijn! De burger = maar "klootjes volk" moeten wij maar denken.
Lees ook elders meer, ga naar
https://www.xea.nl/advies.php?id=dba-49438&type=toon
https://www.xea.nl/advies.php?type=toon&id=dba-48654
https://www.xea.nl/advies.php?id=dba-49011&type=toon
https://www.xea.nl/advies.php?id=dba-49062&type=toon
https://www.xea.nl/advies.php?id=dba-50195&type=toon
https://www.xea.nl/advies.php?id=dba-50396&type=toon

Hier is toch een KROMME RECHTSPRAAK!? Of oordelen wij te simpel!?

d.d. 17 mei 2024
RECHTSPRAAK IN NEDERLAND!!?
Resultaten vs Behandeling van de Rechtszaken wordt steeds meer gelezen.
Wij gaan op naar de 10.000 malen bezocht/gelezen malen.
Dus blijkt, dat de behandeling NIET alleen op ZICHZELF staat, maar meerdere slachtoffers heeft gemaakt! Die conclusie kunnen wij uit het vele malen opgevraagde belangstellenden. ZEGT HET VOORT en verwijs naar deze WEBSITE van XEA.nl.

VOORAL die van Waarom ga je naar de rechter en daarna naar de Raad van State.
Semi Overheden mogen dus bestemmingen veranderen, terwijl het nog ONDER DE RECHTER is!!! Sleepwetten staan dat schijnbaar toe.
klein 8 jaar rechten tegen de bakkerij, en met een sleepwet wijziging en weg is de Bakkerij! Dus kunnen wij NIET MEER naar het Europese Hof. Er zit nu een lunchroom annex Restaurant in, met de nodige overlasten door een "STATUSHOUDER" ! Dus kunnen wij weer 8 jaar rechten!?

Media, Onafhankelijkheid Rechters?
Ach, er wordt over de schouder van de vorige Rechters gekeken. Dus partijdigheid is er zeker.
in de media,
Vond geweld tegen overheid ’misschien zelfs noodzakelijk’
LIVE | Veel belangstelling voor zaak-Van Meijeren: voltallige fractie FvD in rechtbank.
Bredere implicaties
Van Meijeren sprak de rechter rechtstreeks aan. „U wordt geacht onafhankelijk te zijn en geen politieke opvattingen te hebben. Daarom mag u zich nooit voor het karretje laten spannen om zich in het politieke debat te mengen. Laat ons dat maar uitvechten in de politieke arena. Dit proces raakt niet alleen mij, maar de vrijheid van meningsuiting als zodanig.”

Het Kamerlid is van mening dat een eventuele veroordeling de regering de juridische grondslag zou geven om Forum voor Democratie als politieke partij te verbieden. „De vraag is of u zich wil laten misbruiken om de juridische basis te leggen voor het verbieden van politieke partijen. Ik verzoek u met klem om met deze bredere implicaties rekening te houden.”
lees meer op
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1143843135/live-veel-belangstelling-voor-zaak-van-meijeren-voltallige-fractie-fv-d-in-rechtbank

reactie XEA.nl
Wij hebben het vertrouwen in de Rechtelijke MACHT, Totaal verloren! Bijna 8 jaar en de herziening moest nog voorgezeten worden en de Gemeente H. had al een "sleep" wet in voorbereiding, om het bestemmingsplan te wijzigen. In Lunchroom annex Restaurant werd vast gesteld en de bakkerij is er NIET meer.Waarom WERD die Bakkerij dan zolang verdedigd in stand gehouden? Of werd er meer dan BROOD gebakken! Alles kan in Nederland, dus werd onze gang naar het Europese Hof geblokkeerd!
Werken Rechters op zo'n manier mee aan ONRECHT de legaliseren?!
Waarom wordt er nu "student drug" voor de deur gevondenen, zijn er activiteiten tot in de voor nacht gaande!?

In de Herzieningszaak had de Rechter M. ook de verantwoording om een juiste rechtsgang mogelijk te maken, maar stuurde ons na ca. 15 minuten al weg!
"De Rechter heeft ook de verantwoordelijkheid om geen uitspraken te doen die strijdig zijn met de rechtsorde." Want twee maal pareerde de vertegenwoordiger de Rechter, want de Rechter opperde, U heeft niet zelf een mailtje gestuurd naar Mevr. Ch. C. van de Gemeente H.
Dat klopte ook, want de Gemeente H, had de mail van ons beide dichtgezet, dus heb ik als vertegenwoordiger van de Mevr. V. mijn zakelijke mail gebruikt. Dus dacht de Rechter M., deze moeten snel weg zijn! Wij hebben totaal geen gerechtsspraak ondervonden. En moest Valsheid in geschrifte door het OM te Alkmaar en andere zaken o.a. witwassen afgedekt worden.

HERHALING .d.d.31 mei 2024
Onderstaande zaak lijkt op die Waar wij al tijden overschrijven.
Dit MEISJE SCHREEUWDE haat mishandelingen OVERAL uit en NIEMAND luisterde. Tot zij het niet MEER UIT KON SCHREEUWEN en NU is zorgwekkende toestand in het Ziekenhuis ligt. Hopelijk zal GOD wel naar haar luisteren en mag helpen in haar STRIJD te overleven.
Iedereen die NIET naar dit Meisje wilde luisteren, MOET ZICH DOOD schamen.

ZOALS de Rechters en OM en Raad van State in de AAK waar wij dagelijks over schrijven ZICH DOOD moeten schamen over HUN onbegrijpelijk HANDELEN. Na 8 jaar strijden en GEEN gehoor in het Gerecht, VERTROK de Overlast Bakkerij uit zichzelf.
DIT IS NIET TE BEGRIJPEN!!! De Gemeente H, wachten de herzien bij de Raad van State niet af en wijzigde met een sleepwet de Bestemming van het Pand te H. op Nieuwland 6.


WAT een blamage van Overheid (lees Recht spraak en Semi Overheid).
ZORG voor de MEDE MENS in Nederland.
in de Media,
Burgemeester Vlaardingen vreest voor leven zwaargewond meisje.
lees meer op
https://www.telegraaf.nl/nieuws/51226820/burgemeester-vlaardingen-vreest-voor-leven-zwaargewond-meisje

reactie XEA.nl
Wij zouden alle die hierbij betrokken zijn, OOK de Burgemeester, die is HOOFD van de Politie uit hun functie zetten en berechten, al hebben wij geen HOGE PET op de de Nederlandse Rechtsstaat!
Wij waren gisteren in het verzorgingstehuis, de patient is onder bewind voering geplaatst. Hij weet zelf niet waarom! Een rustig persoon, die zelf de code van zijn gesloten afdeling wist. En jaren lang voor de Kerk dienstbaar was. Dit raakt je als mens en kennis.
Maar zo werkt het in Nederland, dat hebben wij ook gemerkt in de Rechtszaken van 1 lezer van XEA.nl.
Deze Rechtsstaat is meer met zichzelf bezig en laat de andere "barsten"!(lees medemens(en). LAAT als Rechtstaat ook eens je gedachten gaan naar; "over wie & wat beslissen wij eigenlijk (zie de nasleep van de Toeslag affaires. Huwelijk kapot, kinderen uit huis gezet etc. etc. wat kost dat niet voor MENSELIJK LEED!?
Ach, mijnheer Rutte zei: alles gaat goed in Nederland en wij staan er goed voor!

Frustratie
Wj zouden naar het Europese Hof verder gaan, maar plots heeft de Gemeente H. met een sleepwet de Lunchroom, die illegaal zat, laten uitbreiden met Restaurant! Waar buitenlanders inzitten (Vraag hebben die wel een Horeca vergunning en papieren!?
En de bakkerij is nu weg!! De overlast is nu verandert naar lawaai en stank van een andere orden, shoarma vlees en andere geuren, die daar niets mee te maken hebben t.w. lunchroom & Restaurant!
Dit alles kan & mag, terwijl de herziening zitting bij de Raad van State nog gevoerd moest worden.
Wat is Nederland op "Bestuurlijk en Rechtsgebied een vreemd Land! Dit is toch niet te volgen, want een oud Wethouder zei; "er is jullie een Kunstje geflikt"!
Niet naar het Europese Hof en weer opnieuw beginnen!?

D.D. 11 juni 2024 was de Ondernemer bij Ongehoord nieuws, die had ca. 40 jaar gestreden tegen de "Overheid(semi), terwijl de Burgermeester hem toezeggingen had gedaan.Na 40 jaar was hij eigenlijk "bankroet" en de tranen stonden in de ogen van de ondernemer. HIJ HAD TOTAAL GEEN VERTROUWEN MEER IN DE OVERHEID.
Daar kunnen wij ons aansluiten en OOK NIET MEER in het Nederlandse RECHTSBESTEL t.w. OM & Raad van Sate. kleine 8 jaar procederen tegen de overlasten Bakkerij en nu is plots de bakkerij verdwenen en lunchroom/restaurant geworden. DUS kunnen wij niet meer naar het Europese HOF!
ZO WERKT het in Nederland, Burgers MOGEN NIET van de OVERHEID & Semi Overheid winnen. Slecht 1 zaak wonnen wij, er was valsheid ingeschrifte en meineed gepleegd.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL