PostNl, Sterke groei e-commerce zet door.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 06/11/2017 07:47
Financiële highlights 3e kwartaal 2017
•Omzet €809 miljoen (Q3 2016: €770 miljoen)
•Omzet gerelateerd aan e-commerce steeg naar 37% YTD (2016 YTD: 33%)
•Onderliggende cash bedrijfsresultaat steeg naar €31 miljoen (Q3 2016: €27 miljoen)
•Genormaliseerde winst voor de periode €19 miljoen (Q3 2016: €20 miljoen)
•Genormaliseerde nettokasstroom uit operationele en investeringsactiviteiten €(18) miljoen (Q3 2016: €(62) miljoen)
•Geconsolideerd eigen vermogen ongewijzigd op €(17) miljoen

Operationele highlights 3e kwartaal 2017
•Volume geadresseerde post daalde met 10,2%
•Bezorgkwaliteit bleef hoog met 96,5%
•Kostenbesparing van €16 miljoen gerealiseerd
•Volume Pakketten steeg met 23%

Outlook 2017 en ambitie voor 2020
•Bevestiging van onderliggend cash bedrijfsresultaat voor het hele jaar 2017 aan de onderkant van eerder gecommuniceerde bandbreedte van tussen de €220 en €260 miljoen
•Ambitie voor onderliggend cash bedrijfsresultaat in 2020 ongewijzigd tussen €310 miljoen en €380 miljoen
•Verwachtingen en ambities afhankelijk van de definitieve implementatie van het AMM besluit
•Streven gehandhaafd om progressief dividend te betalen; volgen kapitaalmarkten voor herfinancieringsmogelijkheden tot €400 miljoen, in lijn met financiële strategie

CEO statement

Herna Verhagen, CEO van PostNL: ''Ons resultaat in het derde kwartaal was beter dan vorig jaar door een sterke performance bij Pakketten en dankzij een aantal positieve incidenten bij met name Mail in Nederland. Dit vertaalt zich in een omzet gerelateerd aan e-commerce van 37% over de eerste negen maanden van 2017. Wederom het bewijs dat we goed op weg zijn met het versnellen van onze transformatie om de aanbieder van post- en logistieke diensten in de Benelux te zijn.

Bij Pakketten bevestigt de sterke volumegroei van 23% onze solide positie in de logistieke e-commerce markt in de Benelux. De omzet steeg met bijna hetzelfde percentage (21%), ook geholpen door de stijgende internationale volumes en de recente overnames in logistieke dienstverlening. De voortgang in België begint zijn vruchten af te werpen, wat tot uitdrukking komt in de volumegroei van ruim 30% in de eerste negen maanden van dit jaar. Over de gehele linie waren het bedrijfsresultaat en de operationele efficiency sterk.

Het resultaat bij International liet niet de verwachte verbetering zien en dit blijft de aandacht van het management houden.

We zagen een sterke volumedaling bij Mail in Nederland, deels door de toegenomen concurrentie van stapelaars, geholpen door eerdere ACM maatregelen. Uitgezonderd van de impact van regelgeving, konden we een gedeelte van het negatieve volume/prijs/mixeffect en andere bedrijfseffecten opvangen door verdere kostenbesparingen. Mede dankzij positieve incidenten, waaronder hogere opbrengsten uit de verkoop van panden, was het resultaat beter dan vorig jaar.

De Nederlandse postmarkt is fundamenteel veranderd en volumes zullen naar verwachting verder afnemen. De regelgeving moet aan deze nieuwe situatie worden aangepast en een ordelijke en rationele aanpassing van de structuur van de postmarkt mogelijk maken. Als we ook op de lange termijn in een dergelijke krimpmarkt de betrouwbaarheid van en de toegang tot de postdienst en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden willen kunnen blijven garanderen, menen wij dat consolidatie onvermijdelijk is. Ik herhaal daarom onze eerdere oproep aan de politiek.

Onze outlook voor 2017 blijft ongewijzigd. We blijven op weg om een onderliggend cash bedrijfsresultaat voor het volledige jaar te kunnen rapporteren aan de onderkant van onze eerdere aangegeven bandbreedte van tussen €220 miljoen en €260 miljoen, gezien de sneller dan verwachte ontwikkeling van de impact van eerdere ACM-maatregelen en de ontwikkelingen bij International. Door de voortgang die we boeken bij de implementatie van onze strategie blijft ons streven om progressief dividend te betalen.''


tijd PostNL EUR 3,734 +10ct vol. 1,3 milj.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL