De economische recessie en het WEF met de grote Reset.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 31/07/2022 17:44
In april 202 waarschuwde het Plinio Correa de Oliveira - Instituut voor de rampzalige gevolgen van de wereld wijde "lockdown" mede veroorzaakt door het verbod van de autoriteiten als primaire behandeling voor degenen die met Cpvid 19 waren besmet. Een summier protocol was opgelegd, dat bestond uit het innemen van een "analgeticoum/antipyreticum en dan maar afwachten hoe de ziekte zich verder ontwikkelde.
In veel landen werd 't huisartsen verboden hun Covid 19 patiënten te behandelen met geneesmiddelen die tot dan toe vrij verkrijgbaar waren in elke apotheek, geen ernstige bijwerken hadden en waarvan de werkzaamheid tegen SARS-CoV-2 was gedocumenteerd in verschillende studies die door vakgenoten in wetenschappelijke tijdschriften waren gepubliceerd.
Zou je dat wel doen, dan werden er sancties in het vooruitzicht gesteld. Professor Didier Raoult, oprichter en directeur van het Universitair Ziekenhuis in Marseille en verdediger van een protocol voor vroegtijdige interventie op basis van "hydroxychlorpquine en azitromycine, kreeg een gerechtelijke aanklacht tegen hem gericht. In zijn ziekenhuis behandelde hij patiënten (lees ruim 5.400) met dat middel, slechts 22 patiënten overleden.
Hij werd door de Rechter in het gelijk gesteld en de "media" zweeg totaal over deze gerechtelijke uitspraak. Zoals dokter Ellens en collega's in ZuidLimburg hetzelfde verbod kregen en ook sancties in het voorzicht kregen.
Een schande van de Nederlandse OVERHEID (Lees Rutte & zijn Club)! Want elke dokter legt de eed van Hippocrates af (lees alles zal doen om patiënten te genezen).

Dus waren de aanhangers van het WEF (Wereld Economisch Forum) er als de kippen bij om HUN invloed (lees kans te pakken) om per direct de Grote Reset versneld in te voeren, in combinatie met de wereldwijd Lockdowns!

De gevolgen zouden van die Lockdowns een "rampzalige uitwerk gaan krijgen t.w. een file van faillissementen, stijging van werkeloosheid, maar door het massaal inkopen van Staatsschulden/Leningen en vooral van zwakkere (Euro)landen, zou een een "schijn wereld ontstaan" van "'t gaat nog niet zo slecht met de economie in de wereld"! Mede door de instelling van lage(re) rente tarieven, maar waar NU door de hogere rente tarieven, die schijnwereld wordt doorgeprikt en er een explosie van Overheidsschulden ontstaat! Mede door extra te betalen rente bedragen over de alsmaar groeiende Overheidsschulden.

Dit is mede de oorzaak dat de recessies die er nu al zijn, langdurige en ernstiger zullen zijn. Indien die situatie langer zal worden dan gewenst, dan stort de "gehele wereldeconomie als een kaartenhuis in elkaar"!

Dit hebben wij van XEA.nl al langer voorzien en daarom schrijven al vaker, dat ons "voorland" op economische gebied ernstige & ellendiger zal worden, dan die uit de jaren 1928 tot einde jaren 1930.

Arme en ook rijke landen zullen er niet aan ontkomen.

Dit is een "waarschuwing" die wij al vaker hebben geuit.

De Heer Rutte is een FAN van de heer Klaus Schwab(WEF) en streeft samen met Mevr. Kaag ook dat ideal te verwezenlijken.
Wij kunnen onze "borst nat maken"!Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL