Corbion to Expand Lactic Acid Capacity in North America

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 21/01/2021 11:29
. Investment to increase production capacity demonstrates company's commitment to regional customers and to meeting their growing needs.

Corbion will increase its capacity for producing lactic acid in North America by around 40% to meet the growing demand for natural ingredients in multiple industries. The investment reinforces the company’s leadership position as a supplier of lactic acid and its derivatives worldwide. Corbion also operates lactic acid production facilities in the Netherlands, Brazil, Spain and Thailand, and early last year announced plans to build a new lactic acid plant at its existing site in Rayong Province, Thailand, to help meet global demand.

“At Corbion, we enable brand owners to commercialize safe, high-performing products using our lactic acid-based products and technology,” said Marco Bootz, President-Lactic Acid & Specialties at Corbion. "Given the growth our customers in North America are experiencing, and the increased demand for our products, we believe this expansion is the right thing to do for our customers and for Corbion. We're committed to further strengthening those relationships by enabling more growth."

The use of lactic acid and its derivatives as ingredients in foods and beverages for safe preservation, and in home and personal care products for effective but gentle disinfection and hygiene, has increased steadily in the Americas over the past five years. Manufacturers of food, home and personal care products worldwide are finding the efficacy, consumer-friendliness and sustainability advantages offered by lactic acid-based solutions to be highly valuable in responding to multifaceted market pressures.

“Our customers in the Americas see long-term value in our lactic acid-based technologies, so we are investing to ensure we can continue to supply what’s needed,” Mr. Bootz added. “Taking the long view is an essential part of the sustainability principles our business is built on, and customers are recognizing that, to be successful over the long term, it’s essential to implement solutions designed with the future in mind.”

Given its core commitment to sustainability, Corbion is aiming to achieve the capacity expansion at its Blair, Neb., plant in the most sustainable way possible. The company will employ technology designed to enable a significant boost in efficiency while avoiding an increase in emissions. The move will essentially demonstrate that production growth can be decoupled from CO2 output.

Attachment
Corbion to Expand Lactic Acid Capacity in North America - PR 21 Jan 2021

Vertaal machine! Op verzoek.
Investeringen om de productiecapaciteit te vergroten, tonen de toewijding van het bedrijf aan regionale klanten en aan hun groeiende behoeften.

Corbion zal zijn capaciteit voor het produceren van melkzuur in Noord-Amerika met ongeveer 40% vergroten om te voldoen aan de groeiende vraag naar natuurlijke ingrediënten in meerdere industrieën. De investering versterkt de leidende positie van het bedrijf als leverancier van melkzuur en zijn derivaten wereldwijd. Corbion exploiteert ook melkzuurproductiefaciliteiten in Nederland, Brazilië, Spanje en Thailand, en kondigde begin vorig jaar plannen aan voor de bouw van een nieuwe melkzuurfabriek op haar bestaande locatie in de provincie Rayong, Thailand, om aan de wereldwijde vraag te voldoen.

"Bij Corbion stellen we merkeigenaren in staat veilige, goed presterende producten op de markt te brengen met behulp van onze op melkzuur gebaseerde producten en technologie", aldus Marco Bootz, President-Lactic Acid & Specialties bij Corbion. "Gezien de groei die onze klanten in Noord-Amerika doormaken en de toegenomen vraag naar onze producten, zijn we van mening dat deze uitbreiding het juiste is voor onze klanten en voor Corbion. We streven ernaar die relaties verder te versterken door meer groei mogelijk te maken. . "

Het gebruik van melkzuur en zijn derivaten als ingrediënten in voedingsmiddelen en dranken voor veilige conservering, en in producten voor huishoudelijke en persoonlijke verzorging voor effectieve maar zachte desinfectie en hygiëne, is de afgelopen vijf jaar gestaag toegenomen in Amerika. Producenten van voedingsmiddelen, huishoudelijke en persoonlijke verzorgingsproducten over de hele wereld vinden de voordelen op het gebied van werkzaamheid, consumentvriendelijkheid en duurzaamheid van oplossingen op basis van melkzuur zeer waardevol bij het reageren op de veelzijdige marktdruk.

"Onze klanten in Noord- en Zuid-Amerika zien waarde op lange termijn in onze op melkzuur gebaseerde technologieën, dus we investeren om ervoor te zorgen dat we kunnen blijven leveren wat nodig is," voegde de heer Bootz eraan toe. "Het nemen van de lange termijn is een essentieel onderdeel van de duurzaamheidsprincipes waarop ons bedrijf is gebouwd, en klanten erkennen dat het, om op de lange termijn succesvol te zijn, essentieel is om oplossingen te implementeren die zijn ontworpen met het oog op de toekomst."

Gezien haar fundamentele inzet voor duurzaamheid, streeft Corbion ernaar om de capaciteitsuitbreiding van haar fabriek in Blair, Neb., Op de meest duurzame manier te realiseren. Het bedrijf zal technologie gebruiken die is ontworpen om de efficiëntie aanzienlijk te verhogen en tegelijkertijd een toename van de uitstoot te vermijden. De verhuizing zal in wezen aantonen dat de productiegroei kan worden losgekoppeld van de CO2-output.

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en later
25 jan. EUR 46,15 37.095 509 EUR 46,10 72.329 620 17.35.03
26 jan. EUR 46,70 35.702 499 EUR 46.45 54.929 602 17.35.27
27 jan. EUR 46,20 89.674 1.136 EUR 46,25 126.143 1.257 17.35.29
28 jan. EUR 46,60 96.629* 984 EUR 46,80 157.910* 1.169 17.35.17
* meer dan 60.000 sts in de 5 spookminuten, zo proberen ze nog goedkoop in te kopen.
29 jan. EUR 48,25 107.602 970 EUR 48,10 154.026 1.078 17.35.27

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en later
1 febr. EUR 50,00 51.531 863 EUR 49,85 84.225 997 17.35.13
2 febr. EUR 50,60 70.314 878 EUR 50.60 114.144 1.002 17.35.07
Om 17.31.59 uur EUR 48.75
3 febr. EUR 51,00 36.549* 475 EUR 51,50 92.404* 646 17.35.28
* weer een groot verschil in de omzet in de 5 spookminuten.
Er waren vandaag enkele grote opkopers bezig.
4 febr. EUR 52,40 71.560* 819 EUR 52,50 124.324* 951 17.35.13
* weer een groot aantal omzetin de 5 spookminuten.
5 febr. EUR 52,60 53.170* 714 EUR 52,80 126.968* 848 17.35.12
weer een groot aantal omzet in de 5 spookminuten, ze willen overdag niet opvallen.

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en later
8 febr. EUR 53,90 51.201 570 EUR 53,60 78.743 698 17.35.28
9 febr. EUR 50,90 89.892* 935 EUR 50,80 135.457* 1.063 17.35.28
* weer een grot aantal in de 5 spookminuten, dezelfde patronen qua gem. per opdracht.
10 febr. EUR 50,60 27.609 434 EUR 50,70 50.117 539 17.35.11
om 17.32.00 uur EUR 51,50 om 17.34.53 uur EUR 50.80
11 febr. EUR 50,40 36.971 467 EUR 50,40 57.035 587 17.39.15
12 febr. EUR 50,80 23.339 330* EUR 51.-- 45.430 433* 17.35.21 Om 17.33.52 uur EUR 52,00 * Ziet U hoeveel orders er in d4e 5 spookminuten gaan!
Zo werken de systeembeheerders feilloos met hun spelletjes. De toezichthouders zijn al onder weg naar huis e/o zijn thuis.
U belt eens naar Euronext, ook daar is haast iedereen al weg om ca. 17.35 uur.
Zo werkt 't te Amsterdam.

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en later
15 febr. EUR 50,50 35.131 453 EUR 50,40 54.369 547 17.35.07
d.d. 15/2/21Corbion = dit handel???
Tijd Prijs Volume
17:29:55 50,50 4
17:29:55 50,60 3
17:29:24 50,50 1

16 febr. EUR 51,20 62.933 696 EUR 51,-- 87.778 780 17.35.10
Tijd Prijs Volume
17:29:56 51,20 1
17:29:56 51,20 1
17:29:20 51,10 8
17 febr. EUR 50,30 48.304 648 EUR 50,20 79.900 787 17.35.10
bekijk de aantal orders eens met gisteren in vergelijking met de omzetten.
18 febr. EUR 49,55 39.635 657 EUR 49,55 83.750 795 17.35.12
19 febr. EUR 49,50 32.839 540 EUR 49,60 52.382 716 17.35.24

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en later
22 febr. EUR 49,30 41.160 682 EUR 49,30 59.964 795 17.35.26
23 febr. EUR 50,10 87.846 1.180 EUR 50,00 129.201 1.284 17.37.00
Om 17.33.05 EUR 51,40 en om 17.33.34 EUR 50,40 Let op d4e gem. order grootte
24 febr. EUR 49.05 29.295 475 EUR 49,00 49.204 571 17.35.11
25 febr. EUR 48,80 *19.795 355 EUR 48,65 38.749** 473 17.35.18
* is ca. 55 sts gem. order omzet ** gem. 82 sts order omzet.
Zo camoufleren ze de nephandel, uitlevering zal nauwelijks plaats vinden.
26 febr. EUR 47,50 *44.234 763 EUR 47,10 * 129.379 976 17.35.08
* ziet u de omzet in de 5 spookminuten! 85.000 sts. en eigenlijk nauwelijks verschil met de order grootte.

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en later.
1 mrt. EUR 48,00 54.591 891 EUR 47,95 100.206 1.053 17.35.29Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL