Ackermans & van Haaren, tussentijdse verklaring op 30 september 2017

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 22/11/2017 09:07
Groei van de omzet met 14,3%
? Orderboek ruim 5 miljard euro op 30 september 2017
? Netto financiële schuld onder controle rekening houdend met de investeringen bij DEME
? Guidance voor 2017 bevestigd
1. Kerncijfers
Omzet
In miljoen euro 30/09/2017 30/09/2016 Evolutie
Baggerwerken en milieu 1.739,3 1.358,0 +28,1%
Contracting 512,8 580,2 -11,6%
Overige polen en
eliminaties -1,4 30,5 n.s.
Totaal 2.250,7 1.968,7 +14,3%

Orderboek
In miljoen euro 30/09/2017 31/12/2016 30/09/2016
Baggerwerken en milieu 3.980,0 3.800,0 3.855,0
Contracting 980,1 850,5 841,2
Overige polen 107,5 106,2 110,4
Totaal 5.067,6 4.756,7 4.806,6
Netto financiële schuld
In miljoen euro 30/09/2017 31/12/2016 30/09/2016
Baggerwerken en milieu
inclusief herwerkingen (*) 452,2 155,0 269,3
Overige polen & Holding 46,0 58,1 73,8
Totaal 498,2 213,1 343,1
(*) Inclusief de herwerkte bedragen conform de boeking tegen reële waarde van de identificeerbare activa en passiva van
DEME na de verwerving van de bijkomende 50% van de aandelen van DEME op 24 december 2013.

2. Analyse per activiteitenpool
Pool Baggerwerken, Milieu, Offshore en Infra
Kerncijfers
In miljoen euro 30/09/2017 31/12/2016 30/09/2016
Omzet 1.739,3 1.978,2 1.358,0
Economische omzet (*) 1.746,7 1.978,2 1.369,1
Netto financiële schuld (**) 449,7 151,2 265,1
Economische netto financiële
schuld (*)(**) 458,2 154,6 266,2
Orderboek 3.980,0 3.800,0 3.855,0
(*) In de economische benadering worden de gezamenlijk gecontroleerde vennootschappen evenredig geconsolideerd
(boekhoudprincipes toegepast vóór 1 januari 2014).
(**) Exclusief de herwerkte bedragen conform de boeking tegen reële waarde van de identificeerbare activa en passiva van DEME na de verwerving van de bijkomende 50% van de aandelen van DEME op 24 december 2013.

Omzet (economische benadering)
De omzet voor de eerste negen maanden van het boekjaar bedraagt 1.746,7 miljoen euro, een vooruitgang met 27,6%.
De activiteit was bijzonder druk bij GeoSea. In de loop van het derde kwartaal 2017 voltooide de ‘Innovation’, de parel van de vloot van GeoSea, de plaatsing van 42 monopiles van het windpark Rentel, gelegen voor de Belgische kust. Momenteel werkt het vaartuig in Denemarken voor het project Horns Rev 3, waar 49 monopiles worden geïnstalleerd.
In Duitsland zet GeoSea de uitvoering van de EPCI-contracten Merkur en Hohe See/Albatros verder.
In de divisie Baggerwerken was de activiteit in het derde kwartaal 2017 vergelijkbaar met die in dezelfde periode van 2016. In Singapore is het project TTP1 (Tuas Terminal - fase 1) intussen voor meer dan 50% gevorderd.

Orderboek
Het orderboek is in 2017 gestegen en benadert de vier miljard euro.
In de loop van het derde kwartaal 2017 werden verscheidene belangrijke opdrachten verworven:
? Het contract ter waarde van 130 miljoen euro voor de levering, de installatie en het onderhoud van drie onderzeese kabels: twee kabels van elk 39 kilometer lengte zullen het MOG (Modular Offshore Grid, een platform op zee dat de elektrische aansluitingen van vier Belgische windparken zal leveren) verbinden met het aansluitingspunt op het vasteland; de derde kabel zal het MOG met het eerste van de vier windparken verbinden;
? De contracten ter waarde van 170 miljoen euro voor de herontwikkeling van de oude haven van Doha in Qatar en de uitbreiding van het eiland Jurong in Singapore (project Ayer Merbau – fase
2);
? De opdracht voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud gedurende twee jaar van de nieuwe sluis van Terneuzen, in Nederland. Dit project van vijf jaar omvat zowel burgerlijke bouwkunde als baggerwerken.

Merk op dat vier belangrijke contracten niet in het orderboek op 30 september 2017 opgenomen zijn.
Het betreft:
? het ontwerp en de bouw van de Fehmarnbelt Link, de tunnel die Denemarken met Duitsland zal verbinden. De werken met een geraamde waarde van 700 miljoen euro (aandeel van DEME) zullen pas starten nadat aan de Duitse kant de nodige bouwvergunningen verkregen zijn;
? de voorlopige gunning van het contract voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud gedurende 20 jaar van de aansluiting A24 – Blankenburg die de autowegen A20 en A15 in Nederland met elkaar zal verbinden;
? het EPCI-contract voor het ontwerp, de fabricage, het transport en de installatie van 100 funderingen voor windturbines en voor het transport en de installatie van de 3 elektrische substations van het toekomstige offshore windpark Moray East in het Verenigd Koninkrijk. De opdracht is afhankelijk van de in 2018 voorziene afronding van de financiering;
? het contract voor het transport en de installatie van 90 windturbines van het offshore windpark Triton Knoll, eveneens in het Verenigd Koninkrijk en afhankelijk van de in 2018 voorziene afronding van de financiering.
Investeringen en netto financiële schuld (economische benadering)
De investeringen bedragen 584,6 miljoen euro voor de eerste negen maanden van het boekjaar 2017.
Het betreft voornamelijk de betaling van voorschotten voor de vaartuigen in aanbouw, de kapitalisatie van de onderhoudskosten en de overname van het bedrijf A2Sea.
Op 31 augustus 2017 heeft DEME de overname voltooid van A2Sea (een Deens bedrijf, eigenaar van twee met de nieuwste technologie uitgeruste schepen: de Sea Installer en de Sea Challenger). De impact van deze overname op de netto financiële schuld van DEME bedraagt 166,9 miljoen euro.
Eind september 2017 werd het baggerschip Scheldt River met een capaciteit van 8.400 m3 in Antwerpen gedoopt. Net als het in juni 2017 gedoopte baggerschip Minerva kan de Scheldt River met LNG (Liquid Natural Gas) werken, wat de uitstoot van broeikasgassen wezenlijk beperkt.
Ondanks het zeer hoge niveau van de investeringen blijft de netto financiële schuld van DEME onder de 500 miljoen euro, dankzij de operationele kasstromen en de verbetering van de behoefte aan werkkapitaal (vooral bij GeoSea).

Vooruitzichten voor 2017
De omzet van DEME zou ongeveer 2,5 miljard euro moeten bedragen. De EBITDA-marge zou in de buurt van het historisch gemiddelde moeten blijven (bereik tussen 16 en 20%).

lees meer op
http://hugin.info/134311/R/2151267/825853.pdf

tijd 12.28
De Bel 20 3.987,38 +16,76 +0,42% Ackermans & EUR 151.40 +6,60 vol. 42.365Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL