Qurius het jaar 2007 met doelstelling voor 2008

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 04/04/2008 07:50
Qurius levert ontwerp, realisatie en beheer van op Microsoft-technologie
gebaseerde geïntegreerde IT-oplossingen. Qurius is sinds 1998
beursgenoteerd aan Euronext Amsterdam. Op 18 december 2006 fuseerde Qurius met Watermark Beheer B.V., waarmee Qurius één van de grootste Europese Microsoft Dynamics Partners werd. Qurius is in 2007 door Microsoft benoemd tot Microsoft Dynamics Partner of the Year.
In 2007 behaalde Qurius een omzet van EUR 112,9 miljoen en een resultaat na belastingen van EUR 2,3 miljoen.
Qurius richt zijn activiteiten op verschillende sectoren te weten financiële
dienstverlening, food, farmacie en chemie, groothandels, logistiek,
machine- en apparatenbouw, metaalbranche, milieu, retail, sierteelt, zorg
en zakelijke dienstverlening.

Qurius telt eind 2007 1060 medewerkers (fte’s). Het hoofdkantoor is gevestigd in Zaltbommel, Nederland.
Vanuit vestigingen in België, Duitsland, Denemarken, Groot-Brittannië, Italië, Nederland, Noorwegen, Spanje en Zweden bedient Qurius ruim 2.800
klanten. Qurius is marktleider in Spanje en Nederland en top-2 speler in Duitsland. Buiten bovengenoemde landen, is Qurius initiatiefnemer en stimulator
van de Qurius Global Alliance - een internationaal netwerk van Microsoft Dynamics partners waarmee wereldwijd klanten kunnen worden bediend.

Voorwoord
Het jaar 2007 is in alle opzichten een bijzonder dynamisch jaar geweest voor Qurius.
Na de fusie met Watermark eind 2006 is er zowel in Nederland als internationaal hard gewerkt aan de integratie en rebranding van de verschillende bedrijven. Internationaal
hebben alle Watermark vestigingen in 2007 de naam Qurius gekregen. In Nederland
is daarnaast de operationele integratie van Qurius met het voormalige Watermark een belangrijk thema geweest en is de organisatiestructuur voor de toekomst neergezet.
Verder heeft Qurius in 2007 middels een uitgifte van 30,8 miljoen nieuwe aandelen de financiering verkregen voor een aantal vervolgacquisities. Door deze strategische acquisities is critical mass bereikt in Duitsland, Groot-Brittannië en Zweden. Een belangrijke stap in de lange termijn strategie van Qurius: namelijk het verwerven van een nummer 1 positie als leverancier van op Microsoft technologie gebaseerde bedrijfsoplossingen en -diensten in die Europese landen waar Qurius een eigen dochteronderneming heeft.
Qurius is een organisatie die drijft op mensen. Daarom blijft het behoud en de werving van onze mensen bovenaan de agenda staan. 2007 is een turbulent jaar geweest, niet alleen voor Qurius Nederland, met de integratie van Watermark en Qurius, maar ook voor de andere landen, waar organisaties eveneens zijn samengevoegd, naamswijzigingen zijn doorgevoerd en de eerste stappen zijn gezet naar integratie van sales en delivery processen en interne kennisdeling en kennisuitwisseling.
Ambitieus, met een heldere focus en een duidelijke visie. Dat is hoe Qurius het afgelopen jaar grote uitdagingen is aangegaan. Diverse complexe interne projecten en een sterkere zomerdip dan verwacht hebben echter hun weerslag gehad op de resultaten van het derde kwartaal, waarna de koers van het aandeel substantieel is gedaald. We houden echter volledig vertrouwen in onze propositie. We zijn de grootste Microsoft Dynamics partner van Europa en nummer drie wereldwijd. Bovendien is Qurius één van de selecte
groep bedrijven die het volledige Microsoft platform afdekt. Qurius biedt een full service aanpak. Van advies over de met Microsoft te realiseren IT-architectuur, via softwareimplementatie en levering van de benodigde hardware tot en met het beheer van de productieve systemen.
Qurius is een multinationale Europese organisatie. We willen een toppositie bereiken in landen met eigen vestigingen en via de Qurius Global Alliance met partners dekking creëren in de overige landen. Organische groei bereiken we vooral door lokaal succesvol te zijn. Om dat te bereiken is goed lokaal management en zijn goede lokale medewerkers nodig die inzet en kwaliteit tonen. Middels acquisities vergroten we ons groeitempo verder. Dit alles samen is multinationaal op weg.
Fred Hermans
CEO Qurius N.V.

Doelstellingen voor 2008
Eind 2006 en in 2007 heeft Qurius de eerste belangrijke stappen gezet
binnen de strategie van schaalvergroting, zowel lokaal als internationaal.
Ten eerste door de fusie van Qurius en Watermark, gevolgd door de
acquisities van Çedilla, Ibitec, Wilhelm + Zeller en Cabus. In 2007 hebben
alle nieuwe operaties de merknaam Qurius gekregen. Eind 2007 is
dit proces van rebranding bijna afgerond. In Nederland staat nu één
complete, geïntegreerde Qurius organisatie. In 2008 zal de Raad van
Bestuur de organisational identity van Qurius definiëren en presenteren.
Voor 2008 streeft Qurius ernaar de efficiency in de back office en in de
dienstverlening sterk verder te verbeteren en een hoge klanttevredenheid
te creëren. Het standaardiseren van processen en het uitwisselen van
kennis en oplossingen kan de winstmarge vergroten.
Daarnaast bouwt Qurius de diverse business lines in de verschillende
landen verder uit. Een andere ambitie voor 2008 is het opstarten van een
near shore development centre in Tsjechië.
Doelstelling is om in 2010 een jaaromzet tussen de 250 en 300 miljoen
euro te bereiken (waarvan een jaarlijkse gemiddelde organische groei
van 10%) met een 75% toegevoegde waarde en een EBIT op netto-omzet
van 9%.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL