Cijfers Qurius

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 08/03/2007 08:12
8 maart 2006 - De omzet van Qurius N.V. over 2006 steeg tot 41,9 miljoen euro (2005: 33,9 miljoen). Het bedrijfsresultaat (EBIT) was 4,7 miljoen euro (2005: 2,7 miljoen). Qurius behaalde een resultaat na belastingen van 3,2 miljoen euro (2005: 1,7 miljoen). Deze cijfers zijn inclusief de resultaten van de per 1 juli 2006 verkochte werkmaatschappij Magnus Management Consultants en exclusief Watermark.
2006 stond in het teken van het aanscherpen van Qurius' focus op Microsoft-bedrijfsoplossingen en -diensten. De fusie met Watermark per 18 december 2006 markeerde de start van de invulling van Qurius' Europese groeiambities. Deze transactie stelt het gefuseerde bedrijf in staat zijn klanten een completer pakket oplossingen en diensten te bieden en zijn Europese groei te versnellen. Watermark is met 451 medewerkers actief vanuit vestigingen in België, Denemarken, Duitsland, Engeland, Italië, Nederland, Noorwegen, Spanje en Zweden.

Resultaten van Watermark (voorlopige cijfers)
De activiteiten van Watermark worden met ingang van 1 januari 2007 in de winst- en verliesrekening van Qurius geconsolideerd. In 2006 behaalde Watermark een omzet van 55,4 miljoen euro (2005: 53,5 miljoen). Het resultaat na belastingen was 1,8 miljoen euro (2005: 0,9 miljoen). Doordat klanten de aanschaf van licenties in december 2006 uitstelden, is dit resultaat lager dan bij de fusiebesprekingen werd voorzien.

Winst- en verliesrekening Qurius (exclusief Watermark)
In 2006 bedroeg de EBIT 4,7 miljoen euro. Daaraan droeg Magnus 1,0 miljoen euro bij waarvan 0,6 miljoen euro als verkoopresultaat. De financiële baten en lasten waren 0,2 miljoen euro negatief (2005: 0,2 miljoen euro negatief). De belastingen over het gewone resultaat bedroegen 1,2 miljoen euro (2005: 0,8 miljoen euro). Het resultaat na belastingen bedroeg 3,2 miljoen euro (2005: 1,7 miljoen euro).

Balans Qurius (inclusief Watermark)
In de balans per 31 december 2006 is de acquisitie van Watermark verwerkt. Het eigen vermogen bedroeg 33,5 miljoen euro tegen 11,3 miljoen per 31 december 2005. Deze versterking komt mede door de met de acquisitie van Watermark verbandhoudende emissie ter waarde van 18,0 miljoen euro, herplaatsing van eigen aandelen voor 0,7 miljoen en het behaalde resultaat na belastingen van 3,2 miljoen. De solvabiliteit als percentage van het balanstotaal bedroeg 38% aan het eind van 2006 (eind 2005: 51%). De current ratio bedroeg 0,80 aan het eind van 2006 (eind 2005: 1,16).

Kasstroom en financiering
De nettokasstroom steeg tot 2,4 miljoen euro (2005: 1,3 miljoen). De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg 2,8 miljoen euro (2005: 2,2 miljoen). De kasstroom uit investeringsactiviteiten bedroeg 32,2 miljoen euro negatief (2005: 3,7 miljoen negatief). Dit is voornamelijk veroorzaakt door de overname van Watermark. De kasstroom uit financieringsactiviteiten bedroeg 31,8 miljoen euro (2005: 2,8 miljoen). Dit hangt samen met de uitgifte van aandelen voor de acquisitie van Watermark voor 18,0 miljoen euro, nieuwe financiering voor de acquisitie van Watermark voor 14,8 miljoen euro, de herplaatsing van aandelen voor 0,5 miljoen euro, de verstrekte aandelenlening van 2,0 miljoen euro en overige mutaties voor 0,4 miljoen euro.

Aandelen
Door de Watermark-transactie is het totale aantal uitstaande Qurius-aandelen toegenomen tot 74.682.619 (ultimo 2005: 54.082.619). Nadere informatie over deze transactie is te vinden in de op de Qurius-website gepubliceerde aandeelhouderscirculaire. Onderdeel van de koopprijs waren 18,6 miljoen nieuw-uitgegeven (niet-genoteerde) B-aandelen en een aandelenlening van 2 miljoen nieuw-uitgegeven genoteerde aandelen. De uitgifte van B-aandelen was een tijdelijke oplossing om de transactie in korte tijd te kunnen afronden; deze 18,6 miljoen B-aandelen zullen voor 1 mei 2007 geconverteerd zijn in genoteerde A-aandelen.

Personeel
Op 31 december 2006 waren 725 medewerkers in dienst bij Qurius (31 december 2005: 333, inclusief 79 bij Magnus Management Consultants) waarvan 386 in Nederland: 185 bij Qurius Business Solutions (eind 2005: 177), 39 bij Qurius Advanced Solutions (eind 2005: 34), 33 bij Qurius Infrastructure Solutions (eind 2005: 28) en 129 bij Watermark Nederland. Bij de buitenlandse vestigingen werkten 328 medewerkers: 37 in België (eind 2005: 13), 43 in Duitsland, 10 in Denemarken, 21 in Engeland, 27 in Italië, 35 in Noorwegen, 123 in Spanje en 32 in Zweden. Door de fusie is het aantal werknemers van de holding uitgebreid tot 11 (eind 2005: 2). De salarissen, pensioenen en sociale lasten bedroegen 16,7 miljoen euro in 2006 (2005: 15,2 miljoen).

Ambitie en doelstellingen
In 2007 wil Qurius zich verder ontwikkelen als architect, bouwer en beheerder van Microsoft-oplossingen voor de zakelijke markt. De opgebouwde Microsoft Dynamics-kennis, -referenties en -ervaring bieden daartoe een sterke uitgangspositie. Doelstelling is om in 2010, vooral middels acquisities, een jaaromzet tussen de 250 en 300 miljoen euro te bereiken, met 75% toegevoegde waarde en een EBIT daarop van 12%.
Voor 2007 ambieert de onderneming een organische stijging van omzet en toegevoegde waarde met 10% ten opzichte van 2006. Vanwege de nog te geringe omvang van een aantal buitenlandse kantoren zal de winstgevendheid in 2007 nog niet het gewenste niveau bereiken. De middellange termijn doelstellingen prevaleren de komende twee jaar boven het te realiseren rendement. Voor 2007 verwacht de onderneming dat het EBIT-niveau tussen de 8 en 11% van toegevoegde waarde zal uitkomen.

"Qurius wil voor Europese klanten de voorkeurspartner zijn voor de realisatie van bedrijfsoplossingen met behulp van Microsoft-technologie. Omvang is belangrijk om lokale en internationale klanten van kwalitatief hoogwaardige diensten te kunnen voorzien, hoge klanttevredenheid te garanderen en om de Qurius-operaties winstgevend te houden. Door snelle groei, zowel autonoom als via acquisities, willen we in ieder Europees land waar we actief zijn tot de top behoren, en de grootste en beste aanbieder van op Microsoft gebaseerde bedrijfsoplossingen en -diensten in Europa blijven", aldus Fred Hermans, CEO van Qurius.

Jaarverslag, kwartaalcijfers en aandeelhoudersvergadering
Qurius streeft ernaar om op 4 april a.s. zijn digitale jaarverslag te publiceren. Op 26 april publiceert Qurius de kwartaalcijfers. Op 27 april vindt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaats, om 10.00 uur in Golden Tulip hotel Zaltbommel. Op grond van geldende beroepsregels voor registeraccountants meldt de vennootschap dat de cijfers niet zijn gecontroleerd. Op grond van besprekingen met de accountant worden echter geen materiële correcties verwacht.

Qurius N.V.
Qurius verzorgt ontwerp, realisatie en beheer van bedrijfsapplicaties en IT-infrastructuren. Fundament voor deze oplossingen vormt de pakket- en platformsoftware van Microsoft. Qurius telt ruim 725 medewerkers; het hoofdkantoor bevindt zich in Nederland. Vanuit de vestigingen in België, Duitsland, Denemarken, Engeland, Italië, Nederland, Noorwegen, Spanje en Zweden bedient Qurius ruim 1.700 klanten. Qurius is sinds 1998 beursgenoteerd aan Euronext Amsterdam en fuseerde op 18 december jl. met Watermark tot Europa's grootste Microsoft Dynamics-partner. Voor meer informatie: www.qurius.nl.

Reactie XEA.nl
Dit bevestigt ons vertrouwen.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL