Klacht ingediend tegen de KLM bij AFM.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 31/05/2004 07:43
Ons teamlid heeft bij de AFM een klacht ingedient tegen de KLM en om een onderzoek gevraagd.
Hier de brief aan de AFM. d.d. Hoorn 31 mei 2004
Geachte AFM,
Hierbij dien ik een klacht in en verzoek U deze zo spoedig mogelijk te onderzoeken.
Het gaat over de volgenden zaken in het jaarverslag KLM 2003/2004 en de AVA IS 23 JUNI A.S.
Op BLZ.6 BIJ DE KERNCIJFERS STAAT;
Gemiddeld aantal geplaatst aantal gewone aandelen 44.188.157 huidige boekjaar 2003/2004 in de kolom vorig jaar 2002/2003 staat 45.070.544.
Als ik het boekjaar verslag 2002/2003 erbij pak, staat daar 46.809.699 aantal aandelen als "gewoon geplaatst aandelenkapitaal"! En niet het gemiddeld aantal. Dit is zand in de ogen strooien. Wat blijkt, KLM kocht de aandelen voor het optieprogram in.
Er werd bij de verstrekking van de opties aandelen ingekocht, schrijven diversen jaarverslagen. In het verslag 2001/2002 staat op blz. 68 onderaan, "aankoop van 1.314.184 aandelen KLM en aankoop van 802.536 aandelenopties ingedekt voor toekomstige verplichtingen.
In het jaarverslag 2002/2003 wordt op blz. 77 bovenaan niet vermeldt of er in dat boekjaar opnieuw een indekking is geweest. Wel wordt over een afschrijving van de premie melding gemaakt. Die was in 2001/2002 EUR 1,6 miljoen en in 2002/2003 EUR 1,3 miljoen.
Nimmer is er een voorstel gedaan om die aandelen in te trekken en dat kan ook niet, deze zijn ter afdekking van de opties verplichtingen voor de toekomst.
Wat schrijft de KLM nu in het jaarverslag 2003/2004 op blz. 71 onder het Eigen Vermogen;
de Vennootschap houdt per 31 maart 2004 2.621.542 gewone aandelen met een totale waarde van EUR 38 miljoen. Dit bedrag is in mindering gebracht op de Overige reserves. Aandelen zijn ingekocht ter afdekking van toekomstige verplichtingen uit hoofde van toegekende optierechten aan leden etc. etc.
Wat blijkt,
nu heeft de KLM deze stukken ingetrokken, als je de stukken in het verslag 2002/2003 bij Kerncijfers aantal aandelen neem t.w.
46.809.699 en het gemiddeld aantal stukken in het verslag 2003/2004 van 44.188.157 geeft een verschil aan van 2.621.542 aantal stukken KLM.
Dit is strijdig met de vermelding van het aantal stukken, daar KLM schrijft, dat de Vennootschap per 31 maart 2004 2.621.542 aandelen aanhoudt ter afdekking van haar Optieplan.
Lees ook in het jaarverslag op blz 77 eens hoe men deze optieverplichting heeft opgelost, dit is ook strijdig, want het hele Verslag 2003/2004 gaat al uit dat alles, de samenwerking met Air France afgerond is.
Ook schrijft de Heer v. Wijk op blz 12 een verslag zonder de datum vermelding en verder in het verslag staat steeds 4 mei 2004.
Toen was de afronding van de samenwerking Air France ook nog niet afgerond, er liep tot 21 mei nog een na-aanmelding van de stukken.
Uit de na-aanmelding kwam naar voor dat er ca. 96,33% aandelen waren aangemeld en kon de notering beëindigd worden.
Echter, de KLM heeft misbreuk gemaakt van haar rechten i.v.m. het optieplan. Het aantal aandelen van 2.621.542 geeft wel de doorslag bij het verkrijgen van dat percentage van 96,33%. Als het aantal van 2.621.542 stuks aandelen ervan af wordt gehaald, heeft de KLM niet het recht de "notering" van haar aandelen te beëindigen. Het aantal van 2.621.542 is wel 5,6% van het oude totaal van 46.809.699 stuks. Dit belang had een agenda punt moeten zijn op de AVA, hoe ermee om te gaan/ hoe te handelen en intrekking zeker niet!
Daar had dan een melding van moeten komen bij Uw instelling van een belang van >5% en de KLM heeft dus nimmer de Algemene Vergadering gevraagd om een intrekking van deze aandelen.

Ik voel mij als aandeelhouder, heb ze niet aangemeld, in de boot genomen door de KLM!
Ik verzoek U dan ook de stappen tegen de KLM te nemen die noodzakelijk zijn. Ook verzoek ik U, de aangekondigde beëindiging van de notering KLM aandelen op te schorten, tot de uitslag van Uw onderzoek is beëindigd.

Gaarne verneem ik spoedig van U,

hoogachtend

W.G.M.Velzeboer Teamlid XEA.nlBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL