Corbion boekte in de eerste negen maanden van 2021 een netto-omzet van € 797,6 miljoen dankzij een autonome groei van de netto-omzet met 15,7%.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 27/10/2021 07:05
Corbion boekte in de eerste negen maanden van 2021 een netto-omzet van € 797,6 miljoen dankzij een autonome groei van de netto-omzet met 15,7%. De aangepaste EBITDA daalde in de eerste negen maanden van 2021 autonoom met 2,4% naar € 113,5 miljoen.

“Het derde kwartaal liet een voortzetting van de sterke omzetgroei in de voorgaande kwartalen zien. Sustainable Food Solutions realiseerde een autonome groei dankzij een hogere project win-ratio in Functional Systems, en in Preservation blijven onze natuurlijke conserveringsoplossingen marktaandeel winnen in de totale conserveringsmarkt. De zeer positieve ontwikkeling van de PLA joint venture was een belangrijke bron van groei voor Lactic Acid & Specialties. In Incubator zien we positief momentum, aangezien de groei in het derde kwartaal in een stevig tempo aanhield nu de acceptatie van omega-3 op algenbasis is toegenomen in de aquacultuurmarkt.

Zoals wij al aangaven bij de presentatie van de halfjaarcijfers, is een van onze hoofdprioriteiten het herstel van de marge bij de kernactiviteiten, aangezien er enige tijd verstrijkt voordat onze verkoopprijzen weer in de pas lopen met de inputprijzen. Voor een aantal contracten zijn al prijsverhogingen doorgevoerd. Naast het doorvoeren van prijsverhogingen, zullen we profiteren van hogere volumes, en blijven we operationele efficiënties nastreven.

De aanhoudend sterke verkooppijplijn en de goede ontwikkeling van de omzetgroei zijn bemoedigend. De Advance 2025 strategie, gericht op het stimuleren van de groei, is duidelijk aan het materialiseren”, aldus Olivier Rigaud, CEO.

Belangrijke financiële ontwikkelingen eerste negen maanden van 2021

De groei van de netto-omzet was 7,6%; de autonome groei was 15,7% (16,3% bij de kernactiviteiten)
De aangepaste EBITDA was € 113,5 miljoen, een autonome daling van 2,4%
De aangepaste EBITDA-marge was 14,2% (14,1% bij de kernactiviteiten)
Het bedrijfsresultaat kwam uit op € 95,5 miljoen, een autonome stijging van 16,8%

€ miljoen Cumulatief 2021 Cumulatief 2020 Totale groei Autonome groei
Netto-omzet 797,6 741,2 7,6% 15,7%
Aangepaste EBITDA 113,5 128,4 -11,6% -2,4%
Aangepaste EBITDA margin 14,2% 17,3%
Bedrijfsresultaat 95,5 89,4 6,8% 16,8%

zie meer op
https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/fafa0b95-fa7e-42db-97ef-44965aaae9b4
Gang van zaken per segment
Kernactiviteiten
De netto-omzet van de kernactiviteiten, waartoe Sustainable Food Solutions, Lactic Acid &
Specialties en Incubator behoren, nam in de eerste negen maanden van 2021 met 10,3% toe. Dit
was toe te schrijven aan de autonome groei van de netto-omzet met 16,3%, deels tenietgedaan
door negatieve valuta-effecten. De aangepaste EBITDA-marge van onze kernactiviteiten daalde
naar 14,1% (eerste negen maanden 2020: 17,6%).
Sustainable Food Solutions
De netto-omzet van Sustainable Food Solutions nam in de eerste negen maanden autonoom toe
met 13,5%, voornamelijk dankzij toegenomen volumes. Functional Systems laat nog altijd groei
zien in alle categorieën, bij zowel bestaande als nieuwe klanten. Bij Preservation lieten alle
productcategorieën en geografische regio’s aanhoudende groei zien dankzij de aanhoudend
grote vraag naar natuurlijke conserveringsmiddelen. Single Ingredients realiseerde eveneens
groei. Alle segmenten vertoonden groeipatronen in het derde kwartaal die in lijn waren met die
in het eerste halfjaar. De aangepaste EBITDA-marge daalde in de eerste negen maanden van
18,1% naar 13,5% als gevolg van enerzijds de snel oplopende inputkosten en anderzijds onze
investeringen in bedrijfscapaciteit ter ondersteuning van verdere groei – dit laatste leidde tot
een significante toename van het aantal medewerkers bij R&D, technische support, verkoop en
de toepassingslaboratoria.
Lactic Acid & Specialties
De netto-omzet van Lactic Acid & Specialties nam in de eerste negen maanden autonoom toe
met 14,6%. Deze toename was voornamelijk toe te schrijven aan de sterke groei van melkzuur,
vooral door de leveringen aan de joint venture Total Corbion PLA. De verkoop van esters
(oplosmiddelen) daalde als gevolg van een wetswijziging met gevolgen voor agrochemische
formules en kwartaalfasering bij elektronica en halfgeleiders. De verkopen van biopolymeren
stegen slechts licht vergeleken met het voorgaande jaar, aangezien uitgestelde electieve
medische ingrepen als gevolg van Covid-19 de groeicijfers drukten. De groeipatronen in het
derde kwartaal waren in lijn met die van de segmenten in het eerste halfjaar. De aangepaste
EBITDA-marge van Lactic Acid & Specialties daalde in de eerste negen maanden van 2021 van
23,6% naar 20,6%. Dit was het gevolg van snel stijgende inputkosten, negatieve mixeffecten en
een significante toename van het aantal medewerkers vooruitlopend op de aangekondigde
uitbreiding van de melkzuurcapaciteit en bij biopolymeren.
Incubator
De netto-omzet van Incubator nam in de eerste negen maanden van 2021 autonoom toe met
187,6%. Dit was te danken aan hogere verkopen van AlgaPrime DHA (omega-3), nu de
aquacultuursector meer openstaat voor het gebruik van duurzame voedingsingrediënten.
Behalve in de zalmmarkt zien we nu ook toenemende belangstelling in markten zoals garnalenen huisdiervoer. Het aangepaste EBITDA-verlies van Incubator daalde in de eerste negen maanden van € -13,2 miljoen naar € -9,3 miljoen.

PERSBERICHT
Registered, Amsterdam no. 33006580
Niet-kernactiviteiten
De netto-omzet van de niet-kernactiviteiten nam in de eerste negen maanden autonoom toe
met 12,8% dankzij hogere verkopen van emulgatoren samenhangend met gewonnen
marktaandeel. De aangepaste EBITDA-marge van de niet-kernactiviteiten daalde in de eerste
negen maanden van 16,0% naar 15,1% als gevolg van hogere inputkosten.
Joint venture Total Corbion PLA
PLA liet een aanhoudend sterk momentum zien, vooral bij de verpakkingstoepassingen. De
omzet nam in de eerste negen maanden van 2021 met 17,6% toe dankzij een combinatie van
prijs en volumegroei, deels geneutraliseerd door een negatief valuta-effect. De EBITDA-marge
daalde van 36,4% naar 35,3%, aangezien de hogere input- en vrachtkosten onze sterke
winsthefboom tenietdeden.
Vooruitzichten 2021
Wij handhaven onze guidance bandbreedtes voor 2021. Wij verwachten dat de kernactiviteiten een autonome groei van de netto-omzet laten zien aan de bovenkant van de 12-15%
bandbreedte (was: in de 12-15% bandbreedte). Verder verwachten wij dat de aangepaste EBITDA-marge van de kernactiviteiten in 2021 uitkomt aan de onderkant van een bandbreedte van 13-15% (was: in een bandbreedte van 13-15%). Covid-19, suboptimale wereldwijde supply chains die een impact op onze business hebben, en de huidige hoge volatiliteit van de inputkosten, zorgen voor een onzekere situatie. Daarom zullen wij pas bij de publicatie van de jaarcijfers onze vooruitzichten voor 2022 geven. Wij blijven vol vertrouwen over onze sterke groeivooruitzichten.

tijd 09.26
Corbion EUR 40,54 - 14ct vol.28.240
Goede vooruitzichten worden zwaar onderschat. PLA is de oplossing voor veel nieuwe ontwikkelingen in de wereld. Ook dat wordt niet meegeteld. Waarom hebben Instituten ruim 65% van de aandelen in vaste handen?

tijd 12,44
Corbions drukkers moesten vanmorgen eerst nog snel indekken, nu EUR 41,54 +86ct vol. 88.039
En kijk eens naar Basic Fit EUR 42,24 +42ct vol.173.169 en welke heeft meer toekomstige ontwikkelingen!?
Je mag geen appels & peren vergelijken, maar toch doen wij dat in dit soort gevallen. Basic Fit is gevoelig voor een toekomstige "neergang". en Corbion niet.

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en later.
25 okt. EUR 40,26. 59.951. 1.075. EUR 40,28. 81.913. 1.189 17.35.20
26 okt. EUR 40,64.116.871. 1.535 EUR 40,68 153.701 1.649 17.35.22
27 okt. EUR 40,88.154.092 2.291. EUR 40,84 202.010 2.376 17.35.01
28 okt. EUR 41,10. 81.311 1.228. EUR 41,20 107.998. 1.317 17.35.07
29 okt EUR 41,16 395.834. 800. EUR 41,10 437.530 943 17.35.23

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en later.
1 nov. EUR 40.08. 54.573. 1.104. EUR 40,08. 75.105. 1.223 17.35.26
2 nov. EUR 40,44. 47.981. 779. EUR 40,40. 76.452. 884 17.35.07
3 nov. EUR 41.12. 30.181. 635. EUR 41.02. 81.680. 747 17.35.19
om 17.31.45 uur EUR 46,00 wat zich daarna afspeelde had niets met handel te maken, sprongen van enkele euro's.
4 nov. EUR 41,38. 35.186. 699. EUR 41,36. 93.720. 827 17.35.25
Om 17.34.28 uur EUR 41,88 zo manipuleren ze in ZEER korte tijd de prijs omlaag!!
5 nov. EUR 41,38 31.409. 572. EUR 41,42. 51.114. 665. 17.35.06
Bijzonder dat er deze week van het vaste patroon is afgeweken.

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en later.
8 nov. EUR 41,36. 43.004. 656. EUR 41.52. 96.056. 783. 17.35.09
9 nov. EUR 41,40. 40.294. 676. EUR 41,54. 69.645. 792. 17.35.11
Om 17.32.07 EUR 42,40 zo werkt het manipuleren door middel van algoritme.
10 nov. EUR 40,82 37.621 665. EUR 40,90. 61.987. 790. 17.35.09
Valt U wat op? Ja? het aantal posten de laatste drie dagen vrijwel gelijk in de voor handel en na 17.35.00 uur
11 nov. EUR 41,50. 46.480. 858. EUR 41,58. 67.190. 955 17.35.01
12 nov. EUR 41,76. 17.833 487. EUR 41.84. 35.213. 602.17.35.05


Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en later.
15 nov. EUR 42,42. 45.580. 921. EUR 42,38. 69.011. 1.050. 17.35.02
16 nov. EUR 42,56. 48.519. 811. EUR 42,52. 67.927. 907 17.35.22
17 nov. EUR 42,50. 92.634. 1.135 EUR 42,32.120.222. 1.261. 17.35.27
Om 17.34.59 uur EUR 42,44 per direct erna EUR 42,32 DUS dat zijn
pref- clients van Euronext en GEEN particulieren. Die kunnen na 17.35 uur nog inleggen.

18 nov. EUR 43,02 64.326. 1.002. EUR 42,94 98.461 1.127 17.36.57
19 nov. EUR 43,06 54.299. 871. EUR 43,18 90.218. 993 17.35.02Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL