Voorbereiden op de komst van termieten

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 12/05/2023 06:21
In Nederland moeten we ons voorbereiden op de komst van termieten. Dit staat in een advies van BuRO aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het gaat om soorten die op het Noord-Amerikaanse continent voorkomen van Mexico tot in Canada en inmiddels ook in Frankrijk zijn aangetroffen. Deze termieten leven in de bodem en in hout en kunnen grote schade aanrichten aan gebouwen, meubels, hekwerken, palen en andere hout-structuren.
Achtergrond
Termieten komen van nature niet voor in Nederland, maar er zijn uitheemse soorten die in het gematigde Noord-Europese klimaat zeer goed kunnen overleven en ook schade kunnen veroorzaken. In december 2022 meldde dagblad de Limburger dat termieten ernstige schade hadden toegebracht aan historische gebouwen in het Duitse Millen, een grensdorp nabij Sittard. Termieten kunnen in Nederland komen doordat ze meeliften met geïmporteerde goederen.

Vestiging in Frankrijk
Met de toename van de globale handelsstromen zijn termietensoorten geïntroduceerd op plaatsen waar ze van nature niet voorkwamen. Zo is de uitheemse Reticulitermes flavipes vermoedelijk al in de 18e eeuw uit Louisiana geïntroduceerd in Frankrijk en daar uitgegroeid tot een plaag. In Frankrijk gelden wettelijke regels om termietresistent hout te gebruiken in draagconstructies en er zijn wettelijke verplichtingen voor termietenclausules in koopakten. Voor hypothecaire leningen is een termietenonderzoek vereist.

Verwacht wordt dat termieten zich door klimaatverandering zullen kunnen vestigen in meer noordelijke gebieden. Modelstudies van verschillende soorten termieten onder verschillende klimaatscenario’s laten zien dat de termieten zich vanuit Frankrijk naar het noorden kunnen verspreiden tot in Finland.

Nederlands beleid en wettelijk kader ontbreekt
Er is in Nederland geen beleidsmatig of wettelijk kader dat betrekking heeft op termieten. Er staan geen termieten op de Europese Unielijst van invasieve exoten of fytosanitaire quarantainelijsten. Er is geen meldings- of bestrijdingsplicht en er zijn geen bouwvoorschriften of clausules in koopcontracten. Er is geen overheidsinstantie die verantwoordelijkheid heeft voor preventie of bestrijding.

Het BuRo wil het komende jaar een risicoscan uitheemse termieten opstellen. Het advies aan het ministerie is echter daar niet op te wachten, maar alvast in gesprek te gaan met collega-overheden om de rol te bepalen van de verschillende partijen bij signalering en bestrijding van termieten.


lees meer op
https://groenkennisnet.nl/nieuwsitem/voorbereiden-op-de-komst-van-termieten-1Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL