Terugblik kennisbijeenkomst 'Predatie bij weidevogels'

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 30/04/2021 06:50
Op dinsdag 30 maart 2021 is de eerste online bijeenkomst georganiseerd over predatieproblematiek en elektrisch uitrasteren bij weidevogels. Met ruim 40 deelnemers vanuit de uitvoering en onderzoek en veel uitwisseling van ervaringen uit het veld was het een geslaagde bijeenkomst. Het kennisdossier over predatie bij weidevogels was hiervoor de aanleiding.

Erik Kleyheeg heeft verteld over de uitkomsten van het Sovon-rapport ‘Predatieproblematiek bij weidevogels’ van Teunissen et al. (2020). Over dit rapport is een praktijkbijsluiter geschreven met de belangrijkste aandachtspunten voor de praktijk. Deze is te vinden in het dossier Predatie op het portaal Boerenlandvogels.

Elektrisch uitrasteren

Daarna hebben Astrid Manhoudt, lector Weidevogels aan Van Hall Larenstein en Hannah Olthof, docent-onderzoeker melkveehouderij verteld over de veldervaringen met elektrisch uitrasteren om predatie van weidevogellegsels te voorkomen. Hannah Olthof en Ernst Oosterveld van Adviesbureau Altenburg & Wymenga hebben veldmedewerkers van de agrarisch collectieven terreinbeheerders geinterviewd over hun ervaringen met het elektrisch uitrasteren.

Predatie van weidevogels
De belangrijkste bevindingen zijn gebundeld in een verslag in het dossier Predatie. Ook is er grote behoefte aan monitoring van de effectiviteit van het uitrasteren en het uitwisselen van de ervaringen met rasters aan het einde van het veldseizoen. Voor vervolgbijeenkomsten kwam ook kuikenoverleving naar voren als een belangrijk thema waar men graag meer over wil weten. Iedereen die aanwezig was willen wij bedanken voor de enerverende bijeenkomst.

Dossier predatie van weidevogels
ga naar https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Terugblik-kennisbijeenkomst-Predatie-bij-weidevogels-.htmBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL