Ontex Q1 2021 trading update: Revenue and operating margin down in the context of soft demand Leadership appointments to drive turnaround

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 28/04/2021 08:42
Omzet en operationele marge lager in een context van zwakke vraag
Benoemingen van leidinggevende posities om de ommekeer te sturen
Aalst-Erembodegem, 28 april 2021 – Ontex Group NV (Euronext Brussels: ONTEX) kondigt vandaag haar trading update aan voor de drie maanden eindigend op 31 maart 2021.
• Omzet: € 480 miljoen, -16,5% op gerapporteerde basis, -11,1% op vergelijkbare basis (LFL) ten opzichte van een sterk Q1 2020 tengevolge van lagere consumentenvraag en de impact van het verlies aan activiteiten in Europa
• Recurrente EBITDA: € 50 miljoen, -24,9%, voornamelijk als gevolg van de omzetdaling die gedeeltelijk werd gecompenseerd door strikte kostenbeheersing en industriële
efficiëntieverbeteringen. Recurrente EBITDA-marge van 10,3% (-117 bps)
• Sterke negatieve wisselkoerseffecten op omzet en Recurrente EBITDA van respectievelijk -€ 33 miljoen en -€ 10 miljoen
• Netto schuld van € 845 miljoen per 31 maart 2021, nagenoeg ongewijzigd vergeleken met 31
december 2020
• De Raad van Bestuur heeft besloten geen dividenduitkering voor te stellen over 2020 Esther Berrozpe, CEO van Ontex: “'We zijn niet tevreden met de commerciële prestaties van Q1 2021. Deze waren weliswaar geanticipeerd, maar tonen duidelijk aan dat er nog veel ruimte is voor verbetering. Na een
dieptepunt in de verkopen in Q1, werken onze teams aan een herstel van de omzet voor de rest van het jaar en aan het temperen van de impact van de stijgende grondstofprijzen.
We nemen belangrijke stappen om de strategische prioriteiten om te zetten in actie. Ik ben zeer verheugd de benoeming van een aantal belangrijke nieuwe leiders aan te kondigen, waaronder een Chief Financial Officer en Chief Supply Chain Officer en kijk er naar uit om samen met mijn team de ommekeer van Ontex te leiden. Ik ben ook zeer gesterkt door het engagement en de inzet van onze mensen om de nodige veranderingen door te voeren om onze operationele en financiële prestaties te verbeteren.”
Maatregelen op het vlak van Strategische Prioriteiten
• Leidinggevende team: Benoeming van Chief Financial Officer en Chief Supply Chain Officer vanaf 1 mei.
• Organisatie & Cultuur: Een grondige analyse wordt uitgevoerd om de organisatie te vereenvoudigen; een nieuw prestatiegerelateerd remuneratiebeleid is uitgewerkt en ter goedkeuring voorgelegd aan de aandeelhouders op de Algemene vergadering van aandeelhouders.
• Klant centraal: Versterking van samenwerkingen met klanten in Europa die leiden tot stabilisatie
van activiteitswinsten/-verliezen; voortzetting van het aantrekken van nieuwe activiteiten in de VS.
• Innovatie: Meerdere productinnovaties gelanceerd in de VS en Brazilië; Slimme luiers voor volwassenen geïntroduceerd in Europa; Testen van het recyclen en composteren van babyluiers om geleidelijk over te stappen op een circulair businessmodel.
• Operationele uitmuntendheid: Nieuwe geïntegreerde toeleveringsorganisatie om uitmuntendheid te bereiken op het vlak van kosten en kwaliteit, en de klantenservice te verbeteren onder leiding van een nieuw benoemde Chief Supply Chain Officer.
• Focus op de portefeuille: Analyse van activiteiten- en productenportefeuille bijna afgerond.

Vooruitzichten 2021
Ondanks de onzekerheden door de pandemie en de inflatie van de grondstofkosten verwacht de Groep in 2021 een stabiele LFL-omzet met een groei die in het tweede kwartaal begint.
De prioriteit voor 2021 is het lanceren van belangrijke acties om een ommekeer voor Ontex te stimuleren.
Het nieuwe management kijkt ernaar uit om een update met betrekking tot de strategische initiatieven en financiële doelstellingen te verstrekken op 21 juni 2021.

Kerncijfers voor Q1 2021
Eerste kwartaal
In miljoen €, behalve per aandeel data 2021 2020 Evolutie
Gerapporteerde omzet 479,7 574,2 -16,5%
LFL Omzet 510,2 574,2 -11,1%
Recurrente EBITDA 49,6 66,0 -24,9%
Recurrente EBITDA Marge 10,3% 11,5% -117 bps
Netto schuld 845,4 871,1 -2,9%
Netto schuld / LTM Recurrente EBITDA 3,86x 3,37x 0,49x

Toelichting van toepassing op dit document
Tenzij anders vermeld, zijn alle toelichtingen m.b.t. wijzigingen in omzet op vergelijkbare basis (aan constante wisselkoersen).
Alle definities van de Alternatieve Performantie-Indicatoren in dit persbericht kunnen teruggevonden worden in Appendix A.
Door afronding is het mogelijk dat de som van de gepresenteerde cijfers niet precies overeenstemmen met de gepresenteerde totalen,
en weerspiegelen percentages mogelijk niet precies de absolute cijfers.
Nieuwe benoemingen om verandering door te voeren en prestaties te verbeteren
Een aantal benoemingen van belangrijke leidinggevend posities werden doorgevoerd om de transformatie
van de Onderneming te sturen en de prestaties te verbeteren.
Op 1 mei 2021 zal Peter Vanneste de positie van Chief Financial Officer op zich nemen. Op dezelfde datum zal Vincent Crepy starten in de nieuw gecreëerde positie van Chief Supply Chain Officer. Voor verdere details
verwijzen we naar het afzonderlijke persbericht dat vandaag werd gepubliceerd.
Op 1 februari 2021 werd Laurent Nielly benoemd tot President van de Divisie Europe, waar we ons richten op het herstellen van de concurrentiepositie en de omzetgroei. Caroline De Wolf is op 1 april 2021 in dienst
getreden bij Ontex als Vice-President Communications, om voor een effectieve communicatie met alle stakeholders van de Groep te zorgen tijdens een periode van ingrijpende veranderingen. Allen zijn bewezen
leiders in hun respectievelijke vakgebieden en hebben zeer relevante ervaring en vaardigheden in huis.

Transformatie van de organisatie en cultuur
Om de ommekeer succesvol uit te voeren, zijn veranderingen in de organisatie en de cultuur vereist. Ontex is bezig met een grondige bedrijfsanalyse om de structuur te stroomlijnen, zodat de verantwoordelijkheidszin versterkt wordt en de besluitvorming versneld wordt. Om een high performancecultuur tot stand te brengen, is een verloningsplan nodig die succes beloont. Aan de aandeelhouders is een nieuw remuneratiebeleid voorgesteld om de verloning van het management af te stemmen op waardecreatie.

Klantgerichtheid en innovatie om de omzetgroei te herstellen
Herstel van winstgevende groei vereist sterke samenwerkingsverbanden met onze klanten op basis van de juiste innovatiecadans, kwaliteit, kosten en service. In Europa is men al aan de slag met de aanpak van prestatieverschillen. Deze hernieuwde focus begint zijn vruchten af te werpen in de balans van de activiteitswinsten en -verliezen in Europa en we verwachten dat de resultaten van deze werkzaamheden
vanaf het vierde kwartaal van 2021 een invloed zullen hebben op onze omzet. Onze klantgerichte focus in de VS blijft activiteitswinsten opleveren.
Innovatie is ook van cruciaal belang om de groei te hervatten, met als hoogtepunten tot dusver in 2021 onder meer de lancering van nieuwe Babyverzorgingsproducten in de VS en Brazilië. Wij werken samen met partners in O&O en logistiek om innovatieve benaderingen voor te stellen voor persoonlijke hygiëneoplossingen. Voorbeelden zijn onder andere de introductie van een slimme luier voor incontinentie en de lancering van pilootprojecten voor de recyclage en compostering van luiers. Deze stappen zijn volledig in overeenstemming met onze doelstellingen om geleidelijk over te schakelen op een bedrijfsmodel met een circulaire economie.
Focus op portefeuille om waardecreatie te maximaliseren
De nazicht en analyse van de activiteiten- en productenportefeuille is bijna voltooid. Het doel is ervoor te zorgen dat de portefeuille maximale synergieën en operationele uitmuntendheid kan opleveren.

Naar het beste kosten- en dienstenverleningsniveau
Onder leiding van de nieuwe Chief Supply Chain Officer zullen we een end-to-end operationele structuur ontwerpen en implementeren, waardoor Ontex zijn omvang volledig kan benutten en de silo-benadering die de operationele efficiëntie heeft tegengehouden, kan doorbreken. Door de verantwoordelijkheid te integreren, van inkoop tot productie, kwaliteit en logistiek, willen we de serviceniveaus voor onze klanten aanzienlijk verbeteren en tegelijkertijd de operationele efficiëntie maximaliseren.

Versterken van de financiële structuur
We nemen een aantal maatregelen om de financiële structuur van de Groep te versterken.
Investeringsuitgaven worden beperkt tot essentiële projecten en de Raad van Bestuur heeft besloten om
geen dividenduitkering voor 2020 voor te stellen aan de aandeelhouders op de volgende Algemene vergadering van aandeelhouders. Beide besluiten zijn genomen om de leverage onder controle te houden.
Wij hebben het proces gelanceerd om de schuld van de Onderneming te herfinancieren, en onderzoeken momenteel een reeks schuldinstrumenten die het meest geschikt zijn voor de Onderneming.

Samenvatting Q1 2021
De omzet van Q1 2021 van € 480 miljoen is gedaald met 11,1% LFL vergeleken met een zeer sterk kwartaal vorig jaar, inclusief een stijging van de vraag in maart 2020. De omzet daalde met 16,5% op gerapporteerde basis, inclusief een ongunstig wisselkoerseffect van € 33 miljoen door de sterke depreciatie vanaf maart 2020 van een aantal belangrijke valuta's tegenover de euro, voornamelijk de Braziliaanse real, de Mexicaanse peso, de Turkse lira en de Russische roebel.
De daling in de LFL-omzet wordt hoofdzakelijk verklaard door een hoge vergelijkingsbasis in dezelfde periode vorig jaar, de lagere vraag naar producten voor persoonlijke hygiëne in de opgevolgde retailkanalen en contractverliezen in Europa.
De Recurrente EBITDA van € 50 miljoen in Q1 2021 daalde met 24,9% vergeleken met vorig jaar, door lagere volumes ten opzichte van een stevige groei een jaar geleden, negatieve prijs/mix, en ongunstige wisselkoerseffecten van €10 miljoen, die deels werden gecompenseerd door besparingen in de productieactiviteiten en de algemene kosten. De Recurrente EBITDA-marge was 117bps lager tot 10,3%.
De netto schuld bedroeg €845 miljoen per 31 maart 2021, nagenoeg ongewijzigd ten opzichte van 31 december 2020 en -€26 miljoen ten opzichte van 31 maart 2020. De leverage was 3,86x per 31 maart 2021.
De netto schuld zonder IFRS 16 leaseverplichtingen bedroeg €715 miljoen per 31 maart 2021.

zie & lees meer op
https://ontex.com/wp-content/uploads/2021/04/210428-Ontex-Q1-2021-Trading-Update_NL-Finaal.pdfBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL