Praktische maatregelen om erfemissie te beperken

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 06/04/2021 08:48
Agrariƫrs, waterschappen en brancheorganisaties willen werken aan een schone landbouw. Een van de speerpunten is het beperken van emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater. Een overzicht met praktische maatregelen kan helpen erfemissie te beperken.Wanneer je op het erf een spuitmachine vult, schoonmaakt of andere landbouwmachines of fust reinigt, kunnen restanden van bestrijdingsmiddelen door afspoling, via riool of via de afvoer van regenwater terechtkomen in grond- en oppervlaktewater. Waterschappen en de agrararische sector spannen zich via brancheorganisaties en kennisorganisaties in om die erfemissie te beperken. Veel van die kennis is al beschikbaar via onderzoeksrapporten, filmpjes, infographics of vakbladartikelen. CLM en Brancheorganisatie voor de akkerbouw hebben onlangs een overzicht met praktische maatregelen uitgebracht om erfemissie tegen te gaan.

Overdekte wasplaats

Belangrijkste tip is op het erf geen enkel machine schoon te maken waarmee gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast. Denk aan de veldspuit, pootmachine, zaaimachine, rugspuit en inschuurapparatuur. Voor die machine moet je een wasplaats met een zuiveringssysteem gebruiken die bij voorkeur overdekt is. Het is belangrijk machines na gebruik op zo'n wasplaats schoon te maken omdat anders het risico bestaat dat resten van bestrijdingsmiddelen na een regenbui alsnog afspoelen en in het milieu terechtkomen.

Voor een wasplaats voor machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast, moet het spoel en waswater worden opgevangen en gezuiverd. Het afval water mag niet worden geloosd. Voor andere landbouwmachines mag het waswater wel worden geloosd nadat het door een bezinkput, olieafscheider en monsternameput is gegaan. Op een wasplaats met alleen een slibvangput en olieafscheider mag je geen veldspuit of andere machines die zijn gebruikt voor gewasbeschermignsmiddelen schoonmaken.

ga voor de video naar
https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Praktische-maatregelen-om-erfemissie-te-beperken.htm

Gescheiden wasplaatsen bij akkerbouwer De Sain

Meer tips

Ook tijdens het vullen - wanneer je werkt met een geconcentreerd gewasbeschermingsmiddel - is het belangrijk secuur te werk te gaan. Je moet voorkomen dat gemorste resten van het geconcentreerde middel via regenwater in het riool of de sloot terecht komt.

Praktische maatregelen om erfemissie tegen te gaan

In de publicatie staan meer praktische tips. Er zijn verschillende powerpointbestanden toolboxkaarten en filmpjes beschikbaar.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL