FrieslandCampina Melkprijzen april 2021

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 01/04/2021 17:22
FrieslandCampina-garantieprijs april 2021: EUR 36,00 per 100 kg melk.
De FrieslandCampina-garantieprijs van april stijgt met EUR 0,75 ten opzichte van die van maart (EUR 35,25). In de prijs is een neerwaartse correctie van EUR 0,20 verwerkt als gevolg van te hoog ingeschatte referentieprijzen in de afgelopen periode. De stijgende noteringen voor basiszuivel resulteren niet altijd meteen in hogere melkprijzen betaald door de referentiebedrijven. De verwachting is dat de volatiele marktomstandigheden als gevolg van de coronapandemie de komende periode blijven aanhouden.
Deze maand is de eiwitwaarde EUR 577,57, de vetwaarde EUR 288,79 en de lactosewaarde EUR 57,76 per 100 kg.

De gemiddelde FrieslandCampina-garantieprijs voor het jaar 2021 inclusief deze maand bedraagt EUR 35,13.

De FrieslandCampina-garantieprijs geldt voor 100 kg melk met standaardgehaltes 3,57% eiwit, 4,42% vet en 4,53% lactose, exclusief btw. De bedragen gelden bij een gemiddelde levering van 850.000 kg melk op jaarbasis.

Op basis van de maandelijkse garantieprijs ontvangt een lid-melkveehouder melkgeld. Het melkgeld is gebaseerd op de hoeveelheid en het eiwit-, vet- en lactosegehalte van de geleverde melk van het desbetreffende melkveebedrijf. Het verschil tussen de garantieprijs en het melkgeld ontstaat door de verrekening van de vaste kosten van EUR 0,18.

FrieslandCampina-biologische garantieprijs april 2021: EUR 48,50 per 100 kg melk
De FrieslandCampina-biologische garantieprijs voor april stijgt met EUR 1,00 ten opzichte van maart (EUR 47,50), hoofdzakelijk door een opwaartse correctie van EUR 0,68 als gevolg van te laag ingeschatte referentieprijzen in de afgelopen periode. De verwachting is dat de biologische melkprijzen van de referentiebedrijven stabiel blijven door relatief stabiele onderliggende marktontwikkelingen.

Deze maand bedraagt de eiwitwaarde EUR 778,12, de vetwaarde EUR 389,06 en de lactosewaarde EUR 77,81 per 100 kg.

De gemiddelde FrieslandCampina-biologische garantieprijs voor het jaar 2021 inclusief deze maand bedraagt EUR 47,50.

De FrieslandCampina-biologische garantieprijs geldt voor 100 kg melk met standaardgehaltes eiwit (3,57%), vet (4,42%) en lactose (4,53%), exclusief btw. De vermelde bedragen gelden bij een gemiddelde levering van 550.000 kg melk op jaarbasis.

Op basis van de maandelijkse bio-garantieprijs ontvangt een lid-melkveehouder melkgeld. Het melkgeld is gebaseerd op de hoeveelheid en het eiwit-, vet- en lactosegehalte van de geleverde melk van het desbetreffende melkveebedrijf. Het verschil tussen de bio-garantieprijs en het melkgeld ontstaat door de verrekening van de vaste kosten van EUR 0,29. Daarnaast zijn er afhankelijk van het seizoen toeslagen en/of heffingen.

Ledenraad FrieslandCampina stemt in met jaarrekeningen 2020
30 maart 2021
Vandaag heeft de Ledenraad van FrieslandCampina de jaarrekening van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. over 2020 vastgesteld en het besluit van het bestuur tot vaststelling van de jaarrekening van Koninklijke FrieslandCampina N.V. over 2020 goedgekeurd.

Beide jaarverslagen zijn gepubliceerd op https://www.frieslandcampina.com/nl/over-frieslandcampina/financiele-resultaten/financiele-verslagen-en-duurzaamheidsontwikkelingen/Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL