De ruwe haai is terug in Nederland

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 06/01/2021 07:04
De ruwe haai - een soort die wereldwijd voorkomt - wordt steeds vaker aangetroffen in Nederland: in de Oosterschelde en in de Waddenzee. De soort lijkt bezig met een herstel, schrijft vakblad Visionair.

De ruwe haai is een van de grootste haaien die langs de Nederlandse kust wordt aangetroffen. Het dier kan maximaal 1,95 meter lang worden, met een gewicht van 44,7 kilo en een leeftijd van 55 jaar. Tot in de jaren 60 van de vorige eeuw werden ruwe haaien in Nederland regelmatig gevangen in de zeegaten tussen de Waddeneilanden, maar sindsdien namen de aantallen af. De soort leek verdwenen uit Nederland totdat in 2011 opnieuw ruwe haaien opdoken in de Oosterschelde. De ruwe haai lijkt bezig met een herstel in de Nederlandse kustwateren, schrijft vakblad Visionair in een artikel.

Gezenderde haaien
Sportvisser Peter Boogaard vangt regelmatig een ruwe haai in de Oosterschelde, zo is te lezen in het artikel En ook in de Waddenzee worden ruwe haaien af en toe aangetroffen. Om meer te weten te komen over haaien en roggen, zijn in 2019 diverse onderzoeksprogramma’s gestart. Om na te gaan hoe de vis zich door de Waddenzee beweegt worden in de zomer van 2021 verschillende ruwe haaien gezenderd. Afgelopen jaar zijn in de Oosterschelde al negen ruwe haaien van zenders voorzien. De onderzoekers willen op basis van gegevens uiteindelijk het migratiespoor van ruwe haaien achterhalen. Waar zwemt de soort in de winter naar toe? Dat is nodig om de soort goed te kunnen beheren.

De haaien kunnen een behoorlijke afstand zwemmen, zo'n 60 kilometer per dag. De soort heeft een groot verspreidingsgebied: in de Zuidwest Atlantische Oceaan, de Middellandse Zee, de westelijke Indische Oceaan en de Stille Oceaan. Ruwe haaien komen vaak voor dicht bij kusten tot een diepte van 500 meter. Ruwe haaien in Europese wateren zwemmen in de zomer richting de noordpool en ‘s winters richting de evenaar. Er zijn ook waarnemingen van een gezenderde haai die zowel bij IJsland als bij Australië werden aangetroffen.

Bedreiging
Haaien groeien traag, zijn pas op hoge leeftijd paairijp en krijgen een beperkt aantal jongen. Daardoor zijn ze kwetsbaar. Bovendien worden haaien veel bevist. Het vlees wordt veel gegeten. Zo is in Australië en Nieuw-Zeeland het bestand van de ruwe haai afgenomen tot minder dan een vijfde van de oorspronkelijke biomassa. Die bedreiging is de aanzet voor een EU haaien Actie Plan.

Artikel over herstel ruwe haai
ga naar
https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/De-ruwe-haai-is-terug-in-Nederland.htmBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL