Cultuur onder VUUR, U en ik dreigen op te draaien voor buitenlandse staatsschulden. Help mij dit te voorkomen!

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 09/05/2020 09:33
Sinds jaar en dag waarschuwt Cultuur onder Vuur hoe slinks Brussel bezig is onze tegoeden te onteigenen.
De coronacrisis zet dit proces op scherp.
Onder dekmantel van 'corona-hulp' probeert speciaal Italië ons in de valstrik van de ‘eurobonds’ te lokken.
Eurobonds maken van hun schulden onze schulden. Met een snelle petitie aan minister Hoekstra heb ik dit gepareerd.
Geen eurobonds dus? Even leek het daarop. Maar wat zegt nu zijn Italiaanse collega, de ex-communist Gualtieri?
"Italië heeft de slag gewonnen. Nu nog de eurobonds." Met andere woorden: Italië gaat gewoon door u en mij verantwoordelijk te maken voor Italiaanse staatsschuld.
Al dan niet met eurobonds. Overleg staat al gepland.
Dit mag niet doorgaan. U en ik moeten nu doorpakken. Teken daarom vandaag nog de petitie aan minister Hoekstra van Financiën.
Teken de petitie en ga naar
https://cultuurondervuur.nu/petitie-minister-stop-de-eurobonds/?utm_source=email

Minister Hoekstra moet staan voor Nederlands privé-eigendom. Hij mag geen millimeter toegeven aan Italië en de EU. Hij moet hun morele chantage weerstaan.

Dat gaat een zware strijd worden, dat kan ik u nu al vertellen.

Want er zijn voor ons geld nog meer kapers op de kust. Frankrijk bijvoorbeeld.

Vanaf dag één van zijn presidentschap heeft Emmanuel Macron zich binnen Europa sterk gemaakt voor een schuldengemeenschap. Waarom? Omdat Frankrijk net als Italië en andere Zuid-Europese landen heel veel staatsschulden heeft.

Deze landen proberen uit alle macht hun schulden voor gemeenschappelijke rekening te laten komen. Linksom of rechtsom. Daarom voeren ze de druk zo hoog op.
De eurobonds zijn hun jongste vondst. De coronacrisis is hun instrument om ons die juist nu door de strot te wringen.

Want wat zijn eurobonds?
Het zijn Europese schuldverklaringen, waarvoor u en ik dus garant staan. Het komt erop neer dat Europese schulden op één hoop gegooid worden. Onder het motto 'samen uit, samen thuis'.

'Samen uit?' Het potverteren konden deze landen ook alleen af. Wij hebben met andermans schulden niets te maken.

Zij hebben die schulden zelf gemaakt en gaan daarmee door, in plaats van hun begrotingen op orde te brengen.

Vergeet niet dat Italië een rijk land is. Zeker, het noorden daar is zwaar door het coronavirus getroffen, maar het is ook het welvarendste deel van Europa!

Brussel moedigt intussen het vergemeenschappelijken van staatsschulden aan.

Geen wonder: het is een nieuwe stap richting de Europese superstaat. De financiële beslissingsmacht verschuift dan van Den Haag naar Brussel. Brussel beslist dan over uw en mijn geld.

Waar het Italië en Frankrijk vooral om geld gaat, is het Brussel te doen om de macht.

De EU wil de macht weghalen bij de oude Europese naties. Ze moeten opgaan in de superstaat EU. Een nieuwe toren van Babel.

Voor alles wat Europa groot heeft gemaakt is geen plaats. Weg nationale soevereiniteit. Weg gemeenschappelijk christendom. Weg subsidiariteit en soevereiniteit.

Hier staat uw en mijn privébezit op het spel. Maar ook onze cultuur en tradities. Teken daarom de petitie aan Hoekstra.

Teken ook: Minister Hoekstra, stop de eurobonds!
https://cultuurondervuur.nu/petitie-minister-stop-de-eurobonds/?utm_source=email

Laten we niet vergeten dat de coronacrisis ook ons eigen land hard heeft geraakt. We zullen al onze financiële reserves nodig hebben om weer uit het dal te klimmen.

Dat Italië en Brussel echter verlekkerd in onze richting blijven kijken, hoeft niemand te verbazen.

zie OOK
Italië zeker niet armer dan ons land
https://www.xea.nl/advies-overige.php?type=toon&id=300-38488

Herinnert u zich nog mijn petities over onze pensioenen? Al sinds 2017 kaart ik dit punt aan.
Met succes! Op de valreep moest Brussel telkens zijn graaivingers weer terugtrekken.
Dankzij het gedegen Nederlandse pensioenstelsel maken onze pensioenen de helft van alle Europese pensioenen uit. Het gaat om het fabelachtige bedrag van wel 1.600 miljard euro.

Begrijpt u nu waarom sommige landen hun schuld zo graag met ons willen delen?

In februari kreeg ik onverwachte bijval van de bestuursvoorzitster van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), Corien Wortmann-Kool.

Mevrouw Wortmann-Kool was jarenlang Europarlementariër voor het CDA in Brussel. Zij weet precies waar zij het over heeft.
Waar waarschuwt zij voor? "Buitenlandse partijen zien de Nederlandse pensioenfondsen als een strooppot waarvan ze grote delen willen inpikken."

"Dat mogen we niet laten gebeuren", voegt zij daaraan toe. Maar het is precies wat er wél gebeurt!

Want de ECB houdt de rente al jaren te laag en koopt de schulden van Italië en andere schuldenlanden op, zodat die goedkoop blijven bijlenen.

Nederlandse gepensioneerden leven van die rente. Hun pensioenen worden daardoor steeds meer gekort.
Nederland draagt bovengemiddeld bij aan de EU-begroting. Ook dit is een verborgen subsidie aan de schuldenlanden, die des te minder druk voelen financieel orde op zaken te stellen.

De eurobonds of 'coronabonds' zijn gewoon een nieuw hoofdstuk in hetzelfde boek: 'Brussel wil uw geld'.

Brussel en de schuldenlanden weten dat je het geld moet halen waar het zit. Bij ons dus.

Oud-eurocommissaris Frits Bolkestein waarschuwt: "Eurobonds zijn de nagel aan onze doodskist!"

Teken de petitie: geen eurobonds!
https://cultuurondervuur.nu/petitie-minister-stop-de-eurobonds/?utm_source=email

Als de eurobonds van tafel gaan, verzinnen de schuldenlanden gewoon wat anders. Ze willen hoe dan ook aan ons geld.

President Macron van Frankrijk kijkt om zich heen hoe hij zijn tekorten kan aanvullen, zonder zelf de broekriem aan te hoeven halen. Zijn hartenwens is daarom de 'transferunie'.

Wat betekent dat? Een transferunie wil zeggen dat ons geld structureel naar schuldenlanden stroomt.

Dat doet het nu al, langs talloze kronkelbeekjes. Macron wil daar echter één vrij stromende waterval van maken.

Uiteraard kan een waterval maar een kant uitgaan. In dit geval: van noord naar zuid.
Dit gaat gewone mensen als u en ik hun pensioen kosten. Terwijl dat toch al zo achteruit gaat. En blijft gaan!

Nederland mag niet toegeven aan een valse solidariteit, die Nederlandse tegoeden, laat staan de oudedagvoorziening van gewone Nederlanders in gevaar brengt.

We moeten nú van ons laten horen. Daarom vraag ik u om mijn petitie te tekenen. Overweeg alstublieft ook een ruimhartige gift zodat ik deze petitie massaal kan verspreiden.

Teken de petitie
https://cultuurondervuur.nu/petitie-minister-stop-de-eurobonds/?utm_source=email

Als we niets doen staan we zo voor een voldongen feit. De belastingdruk zal de pan uitrijzen.

Ondanks het omvallen van de Muur in 1989 leven communistische ideeën onder de EU-elite door.

EU-bureaucraten zijn trouwens vaak ex-communisten. Gualtieri, de Italiaanse minister, heb ik al genoemd. Hij vindt dat wij ons geld maar moeten inleveren. Bij hem!

Deze overgespoten ex-communisten kennen voor privé-eigendom geen enkele respect.

De Europese Unie ziet op haar beurt kansen om haar macht in de lidstaten nog verder uit te breiden.

Wat is dan makkelijker voor de EU, Italië en Macron om met het oog op vanuit de coronacrisis een beroep te doen op economische ‘solidariteit’? Dat wil zeggen: de transferunie?

Voor wie aan privébezit weinig betekenis toekent, is dat een kleine stap. Bij tekorten bovendien een voor de hand liggende.

Het eigenlijke probleem van verspilling en onverantwoorde schulden maken wordt echter niet opgelost, maar beloond: zodat het privé-eigendom nóg meer onder druk komt te staan.

Laten we iedere twijfel wegnemen wat elke Nederlander van Hoekstra verwacht:

Dat onze minister van Financiën een rechte rug houdt tegenover alle salamitactieken om aan onze tegoeden te komen.

Teken daarom vandaag nog de petitie. En help mij met een gift van €20,- €30,- €50,- of zelfs €100,-. Want met uw hulp kan ik Nederlanders van het gevaar bewust maken.

Ja, ik help met een gift

De petitie wil ik zo breed mogelijk aanpakken. Het besef moet doordringen dat onze welvaart op het spel staat. Of willen we wachten tot we voor een voldongen feit staan?

• Ik kan meteen 20.000 andere burgers deze petitie toesturen en laten tekenen, als ik daarvoor de benodigde financiële middelen krijg.

•Na het versturen van de eerste 20.000 is mijn doel 50.000 of zelfs 100.000 nieuwe adressen aan te schrijven en hen uit te nodigen deel te nemen aan deze actie.

• Ik wil intensief handtekeningen werven voor deze petitie, door betaalde advertenties op sociale media als Facebook te plaatsen.

Onze petitie zal op internet veel weerklank vinden bij Nederlanders.

Want toen ik pasgeleden op onze website schreef over de waarschuwende woorden van ABP-voorzitster Wortmann-Kool, werd dit al snel door honderdduizenden mensen gezien.

Mensen waren razend. Terecht. Ze wilden dat er iets gedaan wordt tegen de aanvallen op ons privé-eigendom.

Ik weet dan ook zeker dat onze betaalde advertenties voor deze petitie het heel goed gaan doen op internet!

Maar ik kan mijn advertenties pas lanceren als ik daarvoor de benodigde fondsen heb. Daarom vraag ik u als trouwe ondersteuner van de campagne Cultuur onder Vuur, om mij alstublieft met een gift te helpen.

Ja, ik help met een gift

Met uw gift van €50,- kan ik al 600 nieuwe medestanders via sociale media bereiken met deze urgente petitie.

U helpt zo de deining een golf te maken die de plannen van Brussel wegvaagt!
We moeten snel van ons laten horen. Anders gaat het allemaal gewoon zijn gang en zitten we straks in de wurggreep van de EU.

Het gaat erom ons eigendom veilig te stellen. "Privé-eigendom wordt steeds meer voorgesteld als een voorrecht waar alleen zelfzuchtige mensen aan gehecht blijven", zegt de Braziliaanse denker Plinio Corrêa de Oliveira.

Eigendom beschermt ons tegen een tirannie van de staat. Het is de basis van een veilige en geordende samenleving. Maar dan moet dit privé-eigendom wel gerespecteerd blijven.
Teken alstublieft de petitie aan Wopke Hoekstra, de minister van Financiën. Hij moet Nederlands geld beschermen tegen de Italiaanse en Franse poging om van hun schulden onze schulden te maken.

Teken de petitie
https://cultuurondervuur.nu/petitie-minister-stop-de-eurobonds/?utm_source=email

Dit gaat ons lukken?
De pogingen van Brussel aan onze pensioenen te komen, heb ik al meermaals met petities succesvol afgeslagen. We moeten nu volhouden.
Om te voorkomen dat Italië en Frankrijk komende weken de vergemeenschappelijking van staatsschulden doordrukken, moet ik onze actie direct bij zoveel mogelijk Nederlanders bekend maken.
Ondersteun mij daarom met een gift van €20,- €30,- €50,- of zelfs €100,-.

Ja, ik help met een gift

Om hun eigen cultuur te behouden, moeten Nederlanders baas blijven over eigen bezit. Juist tijdens de coronacrisis!

Met strijdbare groet,
Hugo Bos - Campagneleider Cultuur onder Vuur
P.S. Nederland houdt zijn eigen broek op. Andere landen moeten dat ook.

Wij mogen niet toelaten dat Italië de coronacrisis misbruikt voor het verdelen van zijn staatsschulden. Al dan niet met eurobonds.

Teken daarom vandaag nog de petitie aan minister Wopke Hoekstra, de minister van Financiën.

Ik teken de petitie ga naar
https://cultuurondervuur.nu/petitie-minister-stop-de-eurobonds/?utm_source=email

Hoekstra moet pal staan voor Nederlandse zeggenschap over Nederlands privé-eigendom.
Help mij alstublieft ook met de massale verspreiding van deze petitie, met uw gift van €20,- €30,- €50,- of zelfs €100,-.

Ja, ik help met een gift
https://cultuurondervuur.nu/petitie-minister-stop-de-eurobonds/?utm_source=email

Hartelijk dank voor uw hulp!
Facebook Twitter YouTube E-Mail Web Site
Contactgegevens:
Stichting Civitas Christiana | Campagne Cultuur onder Vuur
Pastoor Rabouplein 5
6546 BP Heilig Landstichting
info@cultuurondervuur.nuBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL