New Sources Energy NV publiceert voorlopige jaarcijfers 2018/2019

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 12/03/2020 17:22
- New Sources Energy NV publiceert voorlopige jaarcijfers 2018/2019
Eigen Vermogen ultimo 2019 positief
Eigen Vermogen in boekjaar 2018/2019 toegenomen met € 653.000;
Geen operationele activiteiten in boekjaar 2018/2019
Verlengd boekjaar 2018/2019 (1 oktober 2018 – 31 december 2019)
Bestuur verwacht op korte termijn activiteiten te realiseren
Kerncijfers (voor accountantscontrole)

Toelichting op de resultaten
Het verlengde boekjaar 2018/2019 van NSE loopt van 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2019.

Status van de vennootschap
In NSE zijn tot en met 31 december 2019 geen bedrijfsactiviteiten ondergebracht.

NSE heeft in het boekjaar 2018/2019 geen omzet gerealiseerd, net als in het voorgaande boekjaar 2017/2018.

Bedrijfsresultaat
NSE boekte over het boekjaar 2018/2019 een negatief bedrijfsresultaat van € 315.000 (boekjaar 2017/2018: negatief € 245.000). Gecorrigeerd voor éénmalige lasten is het resultaat negatief € 290.000.

zie & lees meer op

https://files.pressmailings.com/0e/928d6083cf4ba4bd543e4f07d426e0/200312-New-Sources-Enery-N.V.-persbericht---New-Sources-Energy-NV-publiceert-voorlopige-jaarcijfers-20182019.pdfBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL