Jonge boeren willen stappen zetten richting kringlooplandbouw

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 12/12/2019 07:11
73% van de jonge boeren is met het oog op de toekomst bezig om het bedrijf te verduurzamen. En 78% van hen wil stappen zetten richting kringlooplandbouw. Dat blijkt uit een opinieonderzoek van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) en omroep KRO-NCRV.

Uit het onderzoek - waaraan meer dan 1034 jonge boeren hebben meegedaan - blijkt een grote betrokkenheid. 97,8% van hen vindt dat de boer onmisbaar is voor de leefbaarheid van het platteland. En ook bijna alle respondenten zeggen boer te willen blijven omdat de manier van leven hen aanspreekt. Maar de boeren hebben ook zorgen. Bijna de helft (50,8%) heeft getwijfeld om boer te worden. Wet- en regelgeving spelen een rol bij die twijfel, evenals twijfel over de toekomst van de landbouw en het inkomensperspectief.

Kringlooplandbouw
Opvallend is dat een groot deel van de jonge boeren (72,5%) zegt met het oog op de toekomst bezig te zijn om het bedrijf duurzamer te maken. Bijna vier op de vijf respondenten (78%) zegt stappen te willen zetten richting kringlooplandbouw of is er al mee bezig.

Het besef dat boeren duurzamer moeten werken, is groot. Maar de jonge boeren vinden wil dat ze meer waardering moeten krijgen. 78,8% vindt dat ze te weinig waardering krijgen. Het negatieve imago van boeren was voor bijna de helft (43,8%) van de respondenten reden voor twijfel om boer te worden.

Stikstofcrisis

De stikstofcrisis heeft de jonge boeren geraakt, zo blijkt uit de cijfers. 58,6% is door de huidige crisis gaan twijfelen over een toekomst als boer. Van de respondenten was 78,5% betrokken bij de acties rond de crisis. Het merendeel van hen is een of meerdere keren gaan protesteren. En een groot deel van hen gaat ook de dialoog aan met de direct omgeving.

De online enquĂȘte is samengesteld door het KRO-NCRV-programma Kruispunt en uitgevoerd in samenwerking met Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK). De 1034 jonge boeren komen uit alle alle provincies. De meerderheid actief in de melkveehouderij (68,2%) of de akkerbouw (22,9%). De gemiddelde leeftijd is 27 jaar, 79% is man, 21% vrouw.

Zondag 15 december blikken drie jonge boeren in een uitzending van Kruispunt terug op 2019. Wat hebben de massale protesten en steunbetuigingen teweeggebracht op het erf? En hoe kijken ze naar de toekomst? De uitzending is 23.20 uur op NPO 2.

onderzoekresultaten
zie meer op
https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Jonge-boeren-willen-stappen-zetten-richting-kringlooplandbouw.htmBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL