Bouwers, baggeraars en grondverzetters naar Den Haag

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 29/10/2019 16:06
Duizenden boeren, baggeraars en grondverzetters gaan 30 oktober naar het Malieveld in Den Haag. Ze protesteren tegen de stikstofregels en de richtlijnen voor de PFAS waardoor een groot deel van de grond niet meer verplaatst kan worden.

Begin dit jaar was er geen vuiltje aan de lucht voor bouwers, baggeraars en grondverzetters. Er was volop werk. Dat veranderde door twee opeenvolgende tegenslagen, namelijk die van de afkeuring van de PAS en de richtlijn voor de PFAS, aldus een video van cumela Nederland.

Programma Aanpak Stikstof (PAS)
Het PAS heeft te maken met het stikstofprobleem. Op 29 mei keurde de Raad van State de PAS af. Daardoor worden er geen vergunningen verleend als projecten stikstofneerslag tot gevolg hebben of als het stikstofeffect onduidelijk is. Onder andere bouwprojecten kwamen hierdoor stil te liggen. Meer informatie over de PAS en het stikstofprobleem vind je in ons dossier stikstof.

PFAS
De tweede tegenslag voor de bouwers, baggeraars en grondverzetters kwam op 8 juli. Toen presenteerde staatssecretaris Van Veldhoven het tijdelijk ‘Tijdelijk Handhavingskader’ voor PFAS in de grond.

De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Dit zijn door de mens gemaakte stoffen, bestaande uit ruim zesduizend chemicaliën, die van nature niet in het milieu voorkomen. PFAS zijn in veel verschillende producten gebruikt. Bijvoorbeeld in kleding, meubels, verpakkingsmaterialen en kookgerei. Bij de productie en via afval komen PFAS onder andere in de bodem, in bagger en in het oppervlaktewater terecht. De PFAS zijn onafbreekbaar en kunnen de gezondheid van mensen schaden.

De richtlijn in het tijdelijk handelingskader van de PFAS is streng. Voorlopig mag elke kilo grond en bagger die wordt verplaatst niet meer dan 0,1 microgram PFAS bevatten. Deze richtlijn is een voorzorgsmaatregel vanwege onduidelijkheden over de gevaren van PFAS. Staatssecretaris Van Veldhoven heeft bekend gemaakt dat uiterlijk 1 december deze strenge norm verruimd wordt. Dat zou betekenen dat bouwprojecten die nu stil liggen weer door kunnen gaan.

Demonstratie
De initiatiefnemers van deze protestactie willen dat de overheid de gestelde maatregelen aangepast. De groep ‘Grond in Verzet’ heeft initiatief voor deze demonstratie genomen en wordt gesteund door veel sectoren die met de bouw te maken hebben. De groep wil in overleg duidelijk maken dat er snel iets moet gebeuren.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL