Sligro. Jaarcijfers 2023

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 08/02/2024 08:16
In een turbulent jaar wisten we in zowel Nederland als België ons marktaandeel te vergroten.
De operationele prestaties verbeterden waardoor de ebitda met € 11 miljoen toenam tot € 137 miljoen. De nettowinst over het boekjaar werd gedrukt door incidentele lasten en bedroeg over 2023 € 6 miljoen.

Koen Slippens, CEO
“Na in 2022 relatief veel druk op de operatie en supply
chain die wereldwijd behoorlijk van slag was te hebben
ervaren, stond 2023 in het teken van het herstellen van de
rust. De basis dienstverlening moest beter en bovendien
efficiënter, mede met het oog op de nog altijd stevige
kosteninflatie. We zijn daar, alles overwegend, goed in
geslaagd met een sterk verbeterde, maar bovenal stabiele,
gemiddelde servicegraad en tijdigheid van leveren.
Onze klanten hadden en hebben meer dan ooit behoefte
aan een goede en betrouwbare dienstverlening en we zien
op dit vlak nog verdere verbeterkansen in 2024. Immers,
ondanks de prima gemiddelde prestatie in 2023, ervaren
individuele klanten soms toch nog een minder goede
service en dat kan een reden zijn om dan te switchen van
leverancier. Die problematiek speelde ook bij onze concur-
renten. We verwelkomden veel nieuwe klanten maar zagen
er ook vertrekken. Per saldo viel de balans voor ons positief
uit en wonnen we in beide markten marktaandeel
De markt is volop in beweging en onze klanten zijn in
toenemende mate kritisch op prijs. Dat is niet verwonderlijk
aangezien zij op nagenoeg alle elementen van hun bedrijfs-
model worden geconfronteerd met stijgende kosten door
de hoge inflatie. Bovendien zagen veel van onze klanten na
de zomer de toenemende terughoudendheid van de
consument op bestedingen in het out of home kanaal. Dat
had tot gevolg dat we scherp aan de wind moesten varen
qua prijsbeleid en middels assortimentskeuzes en diensten
onze klanten moesten ondersteunen om ondanks de
prijsinflatie toch een acceptabele menuprijs te kunnen
blijven bieden. We denken daar zeer behoorlijk in te zijn
geslaagd maar het thema blijft ook de komende tijd nog
actueel en vraagt dus onze blijvende aandacht.”
x € miljoen 2023 2022
Omzet 2.859 2.483
Omzetgroei (%) 15,2 30,8
Autnonome omzetgroei (%) 8,8 30,8
Bruto bedrijfsresultaat (ebitda) 137 126
Bedrijfsresultaat voor amortisatie (ebita) 70 67
Bedrijfsresultaat (ebit) 15 43
Nettowinst 6 39
Vrije kasstroom1) 34 6
Netto geïnvesteerd vermogen 866 800
Netto rentedragende schuld 450 365
Winst per aandeel (x € 1) 0,14 0,88
Dividend per aandeel (x € 1) 0,30 0,55
1) De vrije kasstroom is gecorrigeerd voor de impact van de onder IFRS 16 betaalde leaseverplichtingen.
Sligro-M
Aan het einde van 2022 heeft de rechtbank in Antwerpen in
het proces van de gerechtelijke reorganisatie van Makro
Cash & Carry Belgium NV de gerechtsmandatarissen
gemachtigd om het merendeel van de Metro-activiteiten in
België aan Sligro Food Group te verkopen. De overdracht
van de activiteiten vond uiteindelijk plaats op 3 januari 2023

lees verder op
imap://redactie%40xea%2Enl@imap.transip.email:993/fetch%3EUID%3E.INBOX%3E5072?part=1.2&filename=20240208_Persbericht%20Sligro%20Food%20Goup_Jaarcijfers%202023.pdf&type=application/pdfBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL