Royal Delft Group meldt resultaten van de algemene vergadering van aandeelhouders op 8 september 2020

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 10/09/2020 18:20
Royal Delft Group maakt vandaag bekend dat alle stempunten zijn aangenomen tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders op 8 september 2020 om 15:00 uur, in de Oude Kerk te Delft.
Stempunten
Goedkeuring remuneratiebeleid
Het remuneratiebeleid dat door gewijzigde wetgeving ten minste elke 4 jaar ter vaststelling moet worden voorgelegd, is door de algemene vergadering van aandeelhouders goedgekeurd.

Vaststelling jaarrekening
De jaarrekening van Royal Delft Group over het boekjaar 2019 is door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.
Bestemming van het resultaat
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft besloten het nettoresultaat over het boekjaar 2019 (EUR 811.000, onder aftrek van het minderheidsbelang) toe te voegen aan de overige reserves van de vennootschap.

Decharge
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft decharge verleend aan het bestuur voor het gevoerde beleid over het boekjaar 2019 en de raad van commissarissen voor het gehouden toezicht over het boekjaar 2019.
Benoeming Deloitte boekjaar 2021
Deloitte is door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd als accountant voor het boekjaar 2021.

Stichting Museum Delft
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft ingestemd met het onderbrengen van de rondleidingen, de experience en het museum in Stichting Royal Delft Museum. De missie van het Royal Delft Museum is bezoekers kennis laten maken met Delfts aardewerk en dit culturele erfgoed internationaal te promoten. Met de Stichting zal de instandhouding en uitbreiding van de collectie Delfts aardewerk, alsmede de museumfunctie, verbeterd worden (onder andere door de voorgenomen aansluiting bij de Museumvereniging en de museumkaart). Voor de Stichting zal het, naar verwachting, eenvoudiger zijn om subsidies, legaten en bruiklenen aan te trekken dan momenteel voor de (beursgenoteerde) NV Koninklijke Porceleyne Fles het geval is.

Herbenoeming de heer H.R. Kranenberg
De heer H.R. Kranenberg is door de algemene vergadering van aandeelhouders herbenoemd als commissaris van Royal Delft Group voor een periode van vier jaar.
Benoeming de heer J.P. Honegger
De heer J.P. Honegger is door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd als commissaris van Royal Delft Group voor een periode van vier jaar.
Statutenwijziging
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft ingestemd met de statutenwijziging in het kader van gewijzigde wetgeving.
Stemresultaten
De resultaten van de ter vergadering gehouden stemming zullen binnen de daarvoor geldende termijn bekend worden gemaakt via de website van Royal Delft Group.
Aftreden de heer J.A. Fentener van Vlissingen
Tijdens de vergadering is afscheid genomen van de heer J.A. Fentener van Vlissingen en met een staande ovatie is hij bedankt voor zijn bewezen diensten. De heer Fentener van Vlissingen was sinds 2005 als commissaris verbonden aan de vennootschap.

EINDE PERSBERICHTBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL