KLM en code Tabaksblat/Corporate Governance

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 29/01/2006 07:06
Ja, onze nestor kreeg afgelopen week een brief van de KLM, dit inzake de Code Tabaksblat/Corporate Governance. Daarin staat dat de notulen/proces-verbaal van de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) "eerst naar de aanwezige aandeelhouders ter controle op de juistheid moet”!
Dat was ook gebeurd, maar onze nestor, die daar "privé" aanwezig was had enkele opmerkingen/wijzigingen. Dat had hij per brief d.d. 16 oktober, kort nadat hij het proces-verbaal van de AVA 30 juni 2005 had gekregen, ook gedaan. Wie schetste zijn verbazing, niets van zijn correcties was meegenomen.
Dus deed hij zijn beklag en negatieve waardering over de "waarde" van de code Tabaksblat op de site van XEA.nl, kort na de ontvangst van 12 januari 2006.

Wie schetst nu zijn verbazing, dat hij deze week dus bovengenoemde brief van de KLM kreeg.
Wat stond daarin?
Allereerst willen wij (KLM) u bedanken voor uw brief gedateerd 16 oktober 2005.
Het verhaal dat de KLM conform de Code heeft gehandeld etc.
Daarna het volgende: " uw reactie per brief gedateerd 16 oktober 2005, ontvingen wij pas daarna, te weten op 18 januari 2006. Waarom uw brief drie maanden onderweg is geweest, hebben wij tevergeefs trachten te achterhalen. Tot onze spijt kunnen wij uw commentaar niet meer in het definitieve proces-verbaal verwerken, nu de notariële akte inmiddels is verleden. Wij zullen uw reactie echter in ons dossier bij het definitieve proces-verbaal bewaren"!
Nogmaals onze verontschuldigingen etc.
hoogachtend,
Mr.B.C.P. van K.
Algemeen Secretaris

Dank u wel KLM.
Dit werpt een schaduw naar de vorige actie van onze "nestor", bij de KLM.
Hij is "onwillig" wat niet in zijn "aard" ligt, maar hij vond met ruim 2% andere aandeelhouders dat hij door KLM en de Air France bij de neus was genomen met een "veel te laag bod/omruiling" en hield zijn stukken KLM.
Indien er lezers zijn of banken, zou hij graag enkele "K" stukken willen kopen, als aandenken aan de roem periode van de KLM! Dit even er tussendoor.
Ook in het vorig proces-verbaal stond tekort, maar toen was het nog geen plicht, eerst de aanwezigen laten lezen en dan pas definitief.
Daarin stond met 1 regel de zaak van de absurde inkoop en omwisseling van de personeelsopties en indekking daarvan door middel van aandelen.
Wat deed de KLM, plotseling gingen zij alle opties indekken door middel van inkoop eigen aandelen, ook de waardelozen opties van 23,61, 30,26 en 37,70 volgens de Black-scholes methode. Prachtig, maar in de periodes ervoor werden die (als ze werden ingedekt) via optie op de beurs en gedeeltelijk met aandelen ingedekt.
Ja, KLM kocht zelfs aandelen extra in ca. 500.000sts voor toekomstige opties personeel. Hierdoor had de KLM ca. 6% eigen aandelen ingekocht en hiermee is de "macht" van de sterkste weer bewezen (kijk naar AMstelland). Met deze ruim 6% werd wel de fusie/samengaan van de KLM met AIR France erdoor gedrukt.

Niets over dit alles in dat proces verbaal over de uitleg, die onze nestor in die bewuste AVA in ca. 40 minuten uitleg had gedaan.
Dit alles wil hij gezamenlijk in de procedure bij de ondernemingskamer gaan gebruiken.
Nu rijst bij hem de twijfel, "zullen de toevoegingen" dan niet plots uit het dossier verdwenen zijn? En niet meer ter tafel mogen komen in de procedure bij de ondernemingskamer. Hij is ook maar een kleine onwillige aandeelhouder!
Deze groep wordt toch nog steeds niet "echt" beschermd! Die moeten dan naar de civiele rechter gaan om hun tekort terug te halen.

En die kleine aandeelhouders maar denken,; "wij hebben toch de code Tabaksblat en de toezichthouder AFM, die ons beschermd"!Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL