Barcelona versus toekomstige economie in de wereld. Straks meer nieuws.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Dag advies 14/08/2022 10:10
De agenda vo0or de week en diversen berichten CBS in Nederland.
maandag 15 maart
Japan, diversen berichten over economische situatie in Japan.

dinsdag 16 aug.
Halfjaar cijfers TKH
Industriële productie VS

woensdag 17 aug.
Halfjaarcijfers Deceunink en Avantium
In de VS detailhandel cijfer.

donderdag 18 aug.
Halfjaarcijfers BAM, Bos Kalis, Adyen, NIBC.
In de VS- Existing Home.

vrijdag 19 aug.
Halfjaarcijfers Montea en Roularta

Barcelona, de Voetbal club van die Stad laat duidelijk zien wat er voor de "Buiten wereld". wordt afgedekt door veel Overheden.
De gevolgen van de Covid 19 hebben diepe wonden geslagen in de "Budgets" van het bedrijfsleven.
Daar valt de Voetbal club Barcelone ook onder.
Frenkie de Jong moet nog heel veel geld (Lees) salaris van die Club ontvangen, maar de inkomsten werden door de Covid 19 danig in de "wiek" geschoten.
Ht eigen "stadion" was niet met publiek gevuld en mede daardoor ook minder reclame voor de Barcelona "attributen" etc. etc..
Maar de totale inkomsten "stokten" en daarmee laat de club Barcelona zien, wat eigenlijk verborgen moest blijven voor de "buitenwereld"!

Barcelona laat zien, waar het eigelijk in de "gehele wereld" omdraait en dat is "geld"! Geen geld, geen welvaart!

Daarom schrijven wij al langer, de jaren 1928 tot einde 1930, zullen verbleken, wat de huidige "wereld te wachten staat"!
Dit is geen zwartkijken, maar realisme! Het geld is nauwelijks nog wat waard!
Onze nestor weet 't van zijn eigen ouders, dat de geldontwaarding toentertijd enorm was. Er kwam toen veel "ruilhandel" en de WO II kwam er nog over heen en toen kwam het "bekende tientje van Liefting". Het oude geld werd "waardeloos verklaard"! De "opbouw van de wereld economie moest beginnen", er was werk aan de winkel!

De vergelijking van toen & nu is nog niet geheel verklaard! Want toentertijd waren er nauwelijks Overheidsschulden.
Nu "verdrinkt" vrijwel elk land in zijn/haar schulden en de totale wereldschulden zijn meer met 12 nullen en misschien wel meer!

Los dat probleem maar eens op! Dan mag Rutte wel de langste carrière als premier hebben, maar hij heeft zelf ook in die jaren alle problemen onderschat en vrijwel alles op z'n "beloop gelaten"!
De minst productie premier van Nederland geworden (Lees slecht op de financiële huishouding van Nederland gelet!

Dus geen voorbeeld ganger, dat laat Rutte nu ook zien! De energie crisis is voor heel veel "huishoudens verstikkend" en waar is Rutte en zijn club!?

Op reces in het buitenland en enkele vertegenwoordig duiken gezamenlijk in het "achterkamertje" op/in!

Regeren is duidelijkheid vertonen en voortuit zien, neem, het Gronings gas blijft waar het is en wij leveren wel aan Duitsland, die na de crisisjaren 1928 einde 1930 Nederland wel onder de "voet liep"!

Gelukszoekers gaan voor eigen bevolking!

Vulkanen stoten enorme belasting uit voor het "MILIEU"!
ga naar
https://wibnet.nl/natuur/klimaatverandering/wat-stoot-het-meeste-co2-uit

Uitstoot van CO2 creëert onbalans
Bij elke verbranding van koolstofhoudende verbindingen wordt CO2 uitgestoten – van vulkaanuitbarstingen tot de barbecue in je tuin.

Maar het gehalte door de mens uitgestoten CO2 stijgt al een tijdlang exponentieel, waardoor de natuurlijke ecosystemen van de aarde in onbalans raken.

CO2 van fossiele brandstoffen als olie en aardgas hoort van nature niet thuis in de dampkring. Daarom stijgt het gehalte CO2 in de dampkring als we bijvoorbeeld aardolie uit de grond halen en verbranden.

Ons gigantische energieverbruik is er dan ook de voornaamste oorzaak van dat de wereldwijde temperatuur stijgt.

DIT ZIJN DE GROOTSTE CO2-ZONDAARS

zie ook
Vulkaan uitbarsting en milieu.
Milieueffecten van vulkaanuitbarstingen.
Vulkaanuitbarsting kunnen enorm veel schade aan het milieu veroorzaken, vooral omdat pyroclastisch materiaal toxische gassen bevat. Het bestaat hoofdzakelijk uit waterdamp, maar bevat ook koolstofdioxide en zwaveldioxide gas. Andere gassen die vaak in vulkanische assen voorkomen zijn waterstofsulfide, waterstofchloride, waterstoffluoride, koolmonoxide, en vluchtige metaalchloriden.

Koolstofdioxide uit vulkanen draagt bij aan het natuurlijke broeikaseffect. Zwaveldioxiden veroorzaken milieuproblemen, omdat ze in de stratosfeer worden omgezet naar zwavelzuur; de belangrijkste oorzaak van zure regen. Verder worden sulfaataerosolen gevormd, die zonnestraling terugkaatsen en warmte absorberen, waardoor de aarde afkoelt. Sulfaataerosolen gaan ook chemische reacties aan, waardoor stoffen worden gevormd die ozon afbreken.

Een voorbeeld van een vulkaanuitbarsting die aanzienlijke schade aan het milieu veroorzaakte is de Mount Pinatubo uitbarsting in de Fillipijnen.

Read more: https://www.lenntech.nl/vulkaan-uitbarsting-milieu.htm#ixzz7bGCztfDL


Politiek - OM versus Rechtspraak. Pim Fortuyn, was er 1 dader act? NEEN!lees elders meer. lees meer op
https://Zwww.xea.nl/advies.php?id=dba-45005&type=toon

Respect in de wereld!
Waar en Wie heeft nog respect voor de medemens!? Dat is ook UW collega belegger! Maar de "hebzucht" heeft heel veel mensen in de "tang genomen"!


Politiek - OM versus Rechtspraak. Pim Fortuyn, was er 1 dader act? NEEN!lees elders meer. lees meer op
https://Zwww.xea.nl/advies.php?id=dba-45005&type=toon

De plastic crisis loopt al langer mee dan vandaag alleen. Wij maakten dit al eerder bekend, maar de media pikt dit nauwelijks op. Het is hun stokpaardje niet, Klimaat & Stikstof & Co2 is hun "hype"!

Bij dit bericht hebben wij de manipulaties vast gelegd.
Ctac betaalt in 2 termijnen voor Technolgy2Enjoy
of ga naar
https://www.xea.nl/advies-algemeen.php?id=dba-45756&type=toon
en klacht bij de AFM, heeft U dit ook meegemaakt, stuur dan een klacht naar marketsupervision@afm.nl
U mag de klacht overnemen van
https://www.xea.nl/advies-overige.php?type=toon&id=dba-45757

of ga naar
https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/onderwerpen/misstanden-incidenten

Nog steeds geen antwoord ontvangen van de AFM.
Dus dekt zij deze duidelijk onbetrouwbare systemen van Euronext af.
Waar dient in Nederland toezicht voor!?

Voor dit soort zaken!
AFM
Waarom heeft de AFM de baisse posities bij de SNS aandelen (daar schrijven wij elke dag nog over, zie elders) weggehaald. DAAR had een veiling moeten worden uitgeschreven, maar schijnbaar was 't, "voor wat, hoort wat"!
De put schrijvers moesten wel de aandelen afnemen tegen de geldende prijs!
ZEER ONREDELIJK.

media BMW
Nikita Gale to create BMW Open Work by Frieze 2022. Artwork exploring relationship between technologies of sound and speed to premiere at Frieze London. lees elders meer

Koper aandelen
Houdt U die goed in de gaten, want koper gaat "schaars worden en vooral over 5 jaar"!

In verband met de warmte, gaan wij morgen weer vroeg van start.
Fijne afsluiting van deze warme dag en week achter ons.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL