De Week van de notulen van de FED . Straks meer nieuws.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

22/05/2022 06:55
Wat kunnen wij van de FED mijnheer J. Powell verwachten!?
Mijnheer Powell is druk bezig de inflatie te temperen, doormiddel van de rente verhogingen. Maar heeft hij wel voordoende ruimte?
Ons antwoord is "neen"!
Zo'n 40 jaar geleden was de deposito rente in Nederland 12% voor 1 maand en elders in de wereld ook forse vergoedingen voor gelden.
Dit is heden totaal anders en daar zit de FED nu mee. Ga je de rente te snel verhogen, dan werk je zelf mee aan inflatie, (lees) het duurder maken van veel goederen. Dus is het afwegen, wat moet de FED doen.
De FED bestrijdt de inflatie, maar ziet het doem beeld van 'n recessie, als schrikbeeld.
Wij van de redactie zien een recessie als het beeld, dat reeds om de hoek is komen kijken.

Recessie
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van de meest recente grote recessie, en hoe kan het stelsel van financiële systemen hervormd worden om dergelijke crises in de toekomst te voorkomen?

BESCHRIJVING
Een relatief kleine schok op de Amerikaanse woningmarkt heeft het mondiale financiële systeem aan de rand van de afgrond gebracht. Banken raakten in problemen en moesten worden gered. De wereldhandel stortte in waardoor vele landen in een diepe en langdurige recessie terecht zijn gekomen. Veel bedrijven gingen failliet, mensen raakten werkeloos, jonge mensen konden geen baan vinden. De gevolgen verschillen per land en landen hebben verschillend gereageerd op de crisis. Wat voor impact hebben die verschillen op samenlevingen, zowel op de korte als op de wat langere termijn? Met toenemende internationale verbindingen en afhankelijkheden worden landen, samenlevingen, organisaties en burgers steeds kwetsbaarder voor de gevolgen van dit type crises. Dat roept de vraag op of zoiets te voorkomen is in de toekomst en wat daarvoor nodig is.

VERBINDEND KARAKTER
Recessies zijn geen puur economische verschijnselen. De maatschappelijke gevolgen voor burgers, organisaties en samenlevingsverbanden zijn ingrijpend en raken aan allerlei aspecten van het dagelijks bestaan. Onderzoek naar de oorzaken en zeker naar de gevolgen van crises raakt aan aspecten in de economische, politieke en gedrags- en maatschappijwetenschappen, maar bijvoorbeeld ook aan gezondheidswetenschappen: - Wat zijn de gevolgen van deze crisis voor het fundament van de (Westerse) economieën en hoe kunnen we in dat verband kijken naar bijvoorbeeld het financiële systeem, de huizenmarkt, het pensioenstelsel, werkloosheid? - Hoe gaan mensen om met afnemende zekerheden in hun dagelijkse bestaan? - Moeten er stappen genomen worden om toezicht, governance en verantwoordelijkheden van financiële instellingen en individuele bankiers zodanig te organiseren dat individuele prikkels voor banken en bankiers beter overeen komen met hun maatschappelijke verantwoordelijkheden en handelen? - Is regulering van het financiële systeem en/of de financiële markten wenselijk en is het mogelijk? - Wat zijn de gevolgen op mondiaal niveau, voor de opkomende economieën zoals China, India, Indonesië en Brazilië, en voor de broze economieën in ontwikkelingslanden?

Was het coronavirus de zwarte zwaan van 2020?
De onverwachte gebeurtenis in de wereld, die een grote impact op de samenleving had in de Wereld Maatschappij. Ons vermoeden is "volmondig ja"! Overheden hielden wel rekening met "iets bijzonders", maar verzuimde al een "draaiboek". klaar te hebben, ter bestrijding ervan. De gevolgen laten zich raden.
De tijd zal het leren.

Een mooie overweging voor de zondag.

media,
- How an Energy Expert Triggered Vladimir Putin With One Word.
- Putin’s War Means Russia’s Rich Aren’t Welcome at Davos Anymore.
- What Australia’s Next Prime Minister Says About China, Climate Change and Inflation. see & read more on www.bloomberg.com

De agenda voor deze week, samen met diversen berichten CBS.
maandag 23 mei
- geen berichten ontvangen.

dinsdag 24 mei
- nabeurs halfjaar cijfers Ascencio SCA
Duitsland - Industriële bestellingen.

woensdag 25 mei
- Jaarcijfers Holland Colours Lucas Bols.
AVA v. Lanschot Kempen, ASR Nederland.
In de VS - Durable Goods Apr 2022

donderdag 26 mei
1 ste kw. - Envipco Holding NV
In de VS - Vastgoed.

vrijdag 27
In de VS - Consumentenuitgave - Leading Indicators.

Politiek - OM versus Rechtspraak. Pim Fortuyn, was er 1 dader act? NEEN!lees elders meer. lees meer op
https://www.xea.nl/advies.php?id=dba-45005&type=toon

Plastic crisis.
De plastic crisis loopt al langer mee dan vandaag alleen. Wij maakten dit al eerder bekend, maar de media pikt dit nauwelijks op. Het is hun stokpaardje niet, Klimaat & Stikstof & Co2 is hun "hype"!

LET OP
Mijnheer Rutte & Mevr. Kaag maken zich sterk voor een Europees Paspoort.
Daar komt alles in te staan o.a. dat je gevaccineerd bent, anders mag je dit en dat niet meer. Ook wordt alles gekoppeld aan dat "PASPOORT", je geld opnemen etc., dat is beangstigend, de Overheden weten dan alles van U, Uw bezittingen, Uw manier van inkopen doen, zeg maar ALLES. Uw gehele dagelijks bestaan komt bloot te liggen! Mogelijk al per 1 juli a.s. gaat dit in.
Dit moet gestopt worden!!!
Eind deze week mei 20 gaan Rutte & Kaag en 4 minister weer naar het WEF te Davos.


Oranjewoud
De CEO van Oranjewoud vraagt op 30 april 2021 uitstel ban de Cijfers 2020.
Maar laat verder geen cijfers meer zien. WAAR dient TOEZICHT voor, (lees Heren AFM) dat er "toezicht" wordt gedaan en laat zien dat er actie tegen wordt ondernomen!


Het World Economic Forum verhaal,
ONZE Regering erkent juridisch bindende afspraken met World Economisch Forum.
Is dit de "opheffingsuitverkoop van/door de Regering van Nederland!?
door Ido Dijkstra.

Na flink rappelleren- normaal duurt een verzoek beantwoorden van Kamervragen maximaal drie weken, nu gingen er 90 dagen overheen- kreeg Forum voor Democratie vlak voor de Kerst eindelijk verschillende brieven boven tafel, die door het World Economisch Forum(later WEF) waren verstuurd aan leden van de Regering. Bijvoorbeeld een uitnodiging aan minster Kaag (D66) voor een bijeenkomst in Davos in januari 2021. "Om te bespreken wat voor beleid we gaan uitzetten in het post-Covid-19 tijdperk onder het thema The Great Reset"!
ook demissionair minister W. Hoekstra(CDA) kreeg zo'n brief. lees elders meer.
Het "digitale paspoort" gaat een heel belangrijke negatieve rol spelen, houdt daar extra rekening mee. Dat moet eigenlijk gestopt worden, maar HOE??

NOG steeds niets van het Ministerie van Volksgezondheid gehoord, over de vraag: "waarom niet direct met de Pillen van dokter Elens begonnen"!
Een schande dat dat verboden werd! Dokteren zijn er toch om mensen BETER te maken!? De eed van Hippocrates d.d. 22 mei 2022 nog niets gehoord. Wat hebben ze te verbergen?

Op 19 april j.l. werden alle "REMMEN" losgelaten van de Corona, dus zou het verbod op de PILLEN van dokter Rob Elens ook vrij gegeven moeten worden. Waarom houdt DEN HAAG de kiezen op elkaar!? Hadden zij iets te verbergen!?

AFM
Waarom heeft de AFM de baisse posities bij de SNS aandelen (daar schrijven wij elke dag nog over, zie elders) weggehaald. DAAR had een veiling moeten worden uitgeschreven, maar schijnbaar was 't, "voor wat, hoort wat"!
De put schrijvers moesten wel de aandelen afnemen tegen de geldende prijs!
ZEER ONREDELIJK.

tijd 07.21
1 bitcoin = 29.324 USA dollar

Media
Tanken in Duitsland binnenkort aanzienlijk goedkoper en daar zit ook nog een "wegenbelasting bij"! Hier dubbel belasting op benzine, ook dat moet weg. Net als de BOX 3 heffing. Burgers ervaring hier steeds meer DWANG en verplichtingen. DEMOCRATIE is ver weg in Nederland, we moeten maar eens alles
plat leggen"!


Siemens continues portfolio optimization as a focused technology company. lees elders meer
Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL