PostNL reports normalised EBIT of €10 million for Q2 2022

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 08/08/2022 08:54
PostNL meldt genormaliseerde EBIT van € 10 miljoen in tweede kwartaal
Financiële resultaten tweede kwartaal 2022
Hoofdpunten tweede kwartaal 2022
• Hoge inflatie en impact op consumentenbestedingen beïnvloeden kosten en ontwikkeling e-commerce volumes
• Binnenlandse volumegroei bij Pakketten ~3%, exclusief eenmalig Covid-19 effect; volume per saldo -12,6% door ontbreken van Covid-19 effecten en door internationale activiteiten
• Volumes bij Mail in Nederland -7,4%, iets beter dan verwacht
• Ontwikkeling vrije kasstroom weerspiegelt afstap genormaliseerde EBIT en fasering werkkapitaal
• 20% verbetering CO2-efficiëntie
• Interimdividend 2022 vastgesteld op € 0,14 per aandeel
• Outlook FY 2022:
o genormaliseerde EBIT verwachting aangepast naar €145 miljoen - €175 miljoen
o vrije kasstroom €110 miljoen - €140 miljoen, aan onderkant van oorspronkelijke bandbreedte
CEO statement
Herna Verhagen, CEO PostNL: “De huidige macro-economische en geopolitieke omgeving is uitdagend, in het bijzonder voor de logistieke sector. Dit leidt tot aanhoudende onzekerheid en beperkt de voorspelbaarheid van consumentengedrag.
De aanhoudend hoge inflatie leidt tot stijgende brandstofprijzen en hogere arbeidskosten en dat heeft invloed op ons resultaat. We nemen extra maatregelen om de kosten te beheersen en passen ons aan aan de lastige
externe omstandigheden. Het is duidelijk dat deze hogere kosten niet alleen goedgemaakt kunnen worden door verbeterde efficiency en productiviteit; de komende tijd zullen ook prijsaanpassingen nodig zijn. Intussen gaan
we door met het aanpassen van de operatie aan het verwachte volumeniveau. Daarbij houden we vast aan de benodigde flexibiliteit en kwaliteit voor het piekseizoen, rekening houdend met een krappe arbeidsmarkt.
De inflatie zet de consumentenbestedingen onder druk, die sinds de heropening van de samenleving zijn verschoven naar diensten. Dat is zichtbaar in de ontwikkeling van de pakketvolumes en leidt tot onvoorspelbaarheid. Ons marktaandeel bleef stabiel. In dit lastige klimaat blijft Mail in Nederland een solide resultaatontwikkeling neerzetten.
Rekening houdend met de beperkte zichtbaarheid herzien we ons vooruitzicht voor de genormaliseerde EBIT in 2022. Door de investeringen aan te passen aan de volumeprognoses en ons werkkapitaal strikt te beheren gaan
we ervan uit dat we een sterke vrije kasstroom realiseren, die naar verwachting aan de onderkant van de oorspronkelijke bandbreedte zal liggen.
We gaan intussen onverminderd door met de uitvoering van onze strategie. De nadruk ligt daarbij op het bieden van een uitstekende ervaring voor onze klanten en het bieden van goede werkomstandigheden voor iedereen die bij en voor ons werkt, in lijn met de wet- en regelgeving en op een duurzame manier.”
Uitvoering strategie Gegeven het huidige macro-economische klimaat en de onzekerheid die dat met zich meebrengt neemt PostNL
aanvullende maatregelen gericht op strikte kostenbeheersing. De strategische focus blijft echter onveranderd. in € miljoen 2e kw. 2021 2e kw. 2022 % mutatie halfjaar 2021 halfjaar 2022 % mutatie Omzet
838 746 -11% # 1.800 1.552 -14%
Genormaliseerd EBIT 63 10 -84% 193 43 -78%
waarvan niet-terugkerend en gerelateerd aan Covid-19 verondersteld 26 (0) 69 0
Vrije kasstroom.

lees verder op
https://www.postnl.nl/en/Images/postnl-persbericht-q2-2022_tcm9-228547.pdf?version=3Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL