Trading update Q1 2023 Ctac N.V.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 26/04/2023 08:49
’s-Hertogenbosch, 26 april 2023 – Business & Cloud Integrator Ctac N.V. (Ctac) (Euronext Amsterdam: CTAC) geeft vandaag een trading update over het eerste kwartaal (Q1) van 2023.
Hoofdpunten eerste kwartaal 2023
• Omzet stijgt met 15,4% naar € 32,9 miljoen door autonome groei (+13,0%) en acquisitie Technology2Enjoy
• EBITDA daalt met 10,7% naar € 2,5 miljoen, bepaald door afvloeiingskosten voor de in 2022 ingezette organisatie-aanpassing
• Nettoresultaat van € 0,8 miljoen, onderliggende winstgevendheid ontwikkelt zich goed

“We zijn 2023 goed gestart met sterke omzetgroei en een solide onderliggend resultaat. Het activiteitenniveau
laat over de hele linie van activiteiten een hoger volume zien dan vorig jaar, waarbij we de loonkosteninflatie
door kunnen berekenen. Het onderstreept de kracht van onze positionering als Business & Cloud Integrator.
De winstgevendheid wordt in het eerste kwartaal gedrukt door kosten voor een in het vierde kwartaal van 2022 ingezette organisatie-aanpassing in het kader van veranderprogramma Ignite en in mindere mate door timingeffecten voor indexering van onze tarieven.
De expertise en kennis die Ctac met diverse overnames heeft verworven is inmiddels succesvol in de organisatie verankerd. Door onze eerdere investeringen in talentontwikkeling en het aanbrengen van meer focus in de
organisatie zijn we sterk gepositioneerd voor verdere groei. Daarmee is Ignite afgerond.

We gaan een nieuwe fase in, waarbij we nadrukkelijk voortbouwen op de visie, het werk en de nalatenschap van Pieter-Paul Saasen, met een meer klantgerichte organisatie waarin aandacht voor cultuur en medewerkers
centraal staan. We gaan meer concreet invulling geven aan het door hem opgezette nieuwe organisatiemodel en
de vertaalslag maken naar de strategische doelstellingen voor partners en medewerkers. Met het aangescherpte dienstenaanbod kunnen we dichter bij onze klanten staan en sluiten we met meer maatwerk beter aan op de bredere adoptie van public en hybrid cloudoplossingen die we in de markt zien.
De vraag naar maatwerk bij digitaliseringsvraagstukken zien we terug in de sterke groei bij Projecten en
detachering, en twee grote opdrachten voor een bestaande en nieuwe klant waarbij we meer opschuiven in onze rol als trusted advisor. Bij klanten merken we dat de macro-economische onzekerheid effect blijft houden op de
investeringsbereidheid, maar we kijken met vertrouwen naar 2023 en zien kansen en mogelijkheden om de groei voort te zetten.”

lees verder op
https://19631868.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/19631868/230426%20Persbericht%20Ctac%20N.V.%20-%20trading%20update%20Q1%202023-2.pdf?utm_campaign=Persberichten&utm_medium=email&_hsmi=255814118&_hsenc=p2ANqtz-8_EIoOqlqDZLv5u59u-umOo3nZoxk3CprMaui34VS8HxT7NmPLkYzsCvHNQ7ClGuhBiSswx-e-cIVyIkcDvfxts1IQtw&utm_content=255814118&utm_source=hs_emailBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL