Ctac boekt forse stijging omzet en winst in eerste kwartaal

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 23/04/2021 08:54
’s-Hertogenbosch, 23 april 2021 – Business & Cloud Integrator Ctac N.V. (Ctac) (Euronext Amsterdam: CTAC) geeft vandaag een trading update over het eerste kwartaal (Q1) van 2021.

Hoofdpunten eerste kwartaal 2021
•Omzet 20,5% naar € 26,4 miljoen, door autonome groei (+13,4%) en overname Oliver (+7,1%)
•EBIT +112,5% naar € 1,7 miljoen met name door sterke bijdragen Detachering en projecten
•EBIT-marge stijgt naar 6,4% (Q1 2020: 3,7%), met name door hogere productiviteit, strikte kostenbeheersing en acquisitie Oliver
•Nettoresultaat ruimschoots verdubbeld naar € 1,0 miljoen
•Executie groeistrategie verloopt conform plan

€ mln (tenzij anders vermeld) Q1 2021 Q1 2020 Delta
Omzet* 26,4 21,9 +20,5%
EBITDA* 3,2 2,2 +45,5%
EBIT* 1,7 0,8 +112,5%
Nettoresultaat 1,0 0,5 +100%
*) Exclusief beëindigde activiteiten Frankrijk

Dit bericht vervangt de trading update die oorspronkelijk op 30 april 2021 was gepland.

De CEO
“We zijn 2021 goed van start gegaan met een hoger activiteitenniveau en een
fors hogere omzet en winst in het eerste kwartaal. Het laat zien dat we de juiste strategische keuzes maken. We werken voor een toenemend aantal klanten aan
uitdagende IT-projecten die goed passen binnen de door ons gekozen kennisdomeinen.
Daarnaast investeren we in onze eigen sector-specifieke SaaS-oplossingen voor de retailen onroerend goed sector. Zo hebben we de XV-Retail suite verrijkt met een zelfscan oplossing en kunnen we binnenkort de volledige customer journey; van ‘at home’ tot ‘on’-the-go’ bedienen. Tegelijkertijd maken we het platform ook geschikt voor de nieuwe standaard van kassaloos winkelen. Onze mensen zijn hierbij de motor achter zowel de inventiviteit als de groei van Ctac. We gaan door met de uitvoering van ons strategisch plan en om dit verder te faciliteren zullen we de komende tijd meer nadruk leggen op het werven en behouden van IT talent.”

De CFO
“Belangrijke winstdrijvers in het eerste kwartaal van 2021 zijn de
toegenomen productiviteit, een strikte kostenbeheersing en een betere
beheersing van onze projectresultaten. Daarnaast hebben het stopzetten
van de verlieslatende Franse activiteiten en de overnames van Oliver en
Purple Square bijgedragen. Ook plukken we de vruchten van de integratie
van deze overnames en de kruisbestuiving die hierdoor binnen de groep
ontstaat. Dit alles heeft geresulteerd in een stijging van onze EBIT-marge
van 3,7% naar 6,4%, waarmee we goed op weg zijn om onze middellange
termijn doelstelling van 8% te realiseren.”

GROEPSPRESTATIES
Omzet
De omzet kwam in het eerste kwartaal van 2021 uit op € 26,4 miljoen, een toename van 20,5%, waarvan 13,4% autonoom. De autonome groei werd met name gedreven door een sterkere bijdrage van Detachering en projecten, met meer vraag naar IT-oplossingen binnen het domein SAP/S4 HANA. Daarnaast droeg de
recente acquisitie van Oliver 7,1% bij aan de omzetgroei.

Medewerkers en productiviteit
Het totaal aantal medewerkers per ultimo maart 2021 nam toe met 8,0% naar 445 ten opzichte van ultimo maart 2020. Het aantal directe FTE's steeg met 10,1% deels ook door de overname van Oliver (geconsolideerd per 1 januari 2021). Het gemiddeld aantal directe FTE's steeg in het eerste kwartaal met 11,2%. De omzet per medewerker (op basis van gemiddeld aantal FTE’s) nam in het eerste kwartaal van 2021 toe met 8,6% naar € 82.100 (Q1 2020: € 75.600).

Bedrijfsresultaat en marge
De EBIT nam in het eerste kwartaal van 2021 toe met 112,5% naar € 1,7 mln. De EBIT-marge steeg naar 6,4% (Q1 2020: 3,7%) deels door een hogere productiviteit en betere beheersing van kosten en de goede bijdragen van Purple Square en Oliver

FINANCIËLE POSITIE
De financiële positie is solide en bleef min of meer stabiel. De solvabiliteit kwam per ultimo maart 2021 uit op 33,4% (31 december 2020: 34,9% en 31 maart 2020: 32,7%). De kasstroom over het eerste kwartaal werd negatief beïnvloed door een hogere debiteurenpositie ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar als gevolg de hogere omzet over het eerste kwartaal in 2021 alsmede de uitgaande betaling in verband met de acquisitie van Oliver.

SPONSORED RESEARCH EN CAPITAL MARKETS DAY
Ctac kondigt vandaag ook aan dat Bank DeGroof Petercam is aangesteld voor sponsored research. Hiermee beschikt Ctac naast ABN AMRO - ODDO vanaf nu over een tweede gerenommeerde broker die het aandeel actief zal gaan volgen om de interesse van beleggers in het aandeel te vergroten. In dit kader wordt door Ctac op 11 juni ook een (virtuele) Capital Markets Day gehouden.


FINANCIËLE AGENDA
12 mei 2021 : Algemene Vergadering van Aandeelhouders
11 juni 2021 : Capital Markets Day
5 augustus 2021 : Publicatie bericht halfjaarcijfers 2021
28 oktober 2021 : Publicatie bericht over het derde kwartaal 2021

CTAC EUR 3,95 +5ct vol. 32.000

tijd 10.46
CTAC EUR 4,08 +18ct vol. 144.307Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL