Nieuwe WUR-studie laat zien dat composteerbare biobased koffiecapsules volledig circulair zijn

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 15/11/2023 16:20
Wageningen Food & Biobased Research (WFBR), onderdeel van de WUR (Wageningen University & Research), heeft in het kader van het project “Circulariteit verhogen door het gebruik van biobased en/of industrieel composteerbare materialen” onderzocht welke koffiecapsules het meest duurzaam zijn. Voor het onderzoek is gekozen voor het Nespresso platform (apparaat). De reden voor de keuze is tweeledig: het is de meest voorkomende koffiecapsule en de capsules zijn verkrijgbaar in alle onderzochte materialen. Het onderzoek richtte zich op de circulariteit van de capsules en het effect op klimaatsverandering. Uit het onderzoek is gebleken dat composteerbare biobased koffiecapsules de beste oplossing zijn. Ze worden tezamen met het koffiedrab weer volledig in de biologische ketens opgenomen als ze na gebruik worden gecomposteerd. De biobased capsules behalen daarmee een 100% score op de Material Circularity Indicator (MCI) en zijn dus volledig circulair.

De Material Circularity Indicator is ontwikkeld door de Ellen MacArthur Foundation en mede gefinancierd door de Europese unie. De indicator is uitvoerig getest door een aantal vooraanstaande grote Europese bedrijven en is een vrij complete indicator voor het beoordelen van materialen op circulariteit.

De uitkomsten van het onderzoek tonen eens te meer aan dat de toepassing van composteerbare biobased plastic een belangrijke rol kan spelen in het realiseren van een circulaire economie en een bijdrage kan leveren aan het terugdringen van klimaatsverandering.

Wat is onderzocht?
Wageningen Food & Biobased Research heeft verschillende koffiecapsule types onderzocht; composteerbare biobased capsules van PLA en PHA, conventionele fossiele plastic capsules van PP en HDPE en aluminium capsules (gemaakt met en zonder gerecycled aluminium).

Het onderzoek richtte zich op twee factoren met betrekking tot duurzaamheid:

Wat is de impact van het gebruik van de geteste capsules op de globale opwarming van de aarde over een periode van 100 jaar?
Wat is de Material Circularity Score? In deze score worden verschillende factoren meegenomen zoals het aantal maal dat een product gerecycled wordt, de gerecyclede inhoud, recyclingproces opbrengst, biobased aandeel, hergebruik mogelijkheden en gemiddelde levensduur.


In het onderzoek is gekeken naar diverse end-of-life scenario’s zoals: recycling via light weight packaging, verbranding met energieterugwinning, storten met energieterugwinning, inzameling (alleen voor de aluminium capsules) en industriële compostering (alleen voor de composteerbare capsules).

Uit het onderzoek is gebleken dat composteerbare biobased verpakkingen volledig circulair zijn wanneer ze na gebruik worden gecomposteerd (MCI-score: 100%). In het composteringsproces wordt niet alleen de capsule organisch gerecycled, maar ook de koffieresten die het belangrijkste aandeel van het gewicht van de capsule vormen.

Minder duurzaam is de toepassing van aluminium capsules die via een gesloten systeem worden ingezameld (mono-collection). Hierbij worden capsule en achtergebleven koffie gescheiden en apart verwerkt. Desondanks scoort deze oplossing veel lager op circulariteit met een MCI-score van 60%.

De capsules gemaakt van traditioneel plastic zijn de slechtste optie met een MCI-score beneden de 50%.

En nu verder?
Composteerbare capsules worden op dit moment in Nederland niet geaccepteerd in de GFT-bak terwijl ze een volledig circulaire oplossing zijn. De bezwaren om de composteerbare capsules niet in de GFT-bak toe te laten, richten zich primair op de mogelijke verwarring bij de consument. Holland Bioplastics pleit er voor om dit als vervolg op het project met alle stakeholders te bespreken en te zoeken naar oplossingen. We nodigen stakeholders uit hierover met ons in gesprek te gaan.


Het volledige onderzoek kan hier worden gedownload.

ga naar https://www.wur.nl/en/research-results/research-institutes/food-biobased-research/show-fbr/compostable-capsules-most-sustainable-option-for-single-serve-coffee-units.htmBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL