Ageas maakt herzien totaal aantal uitstaande aandelen bekend

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 18/05/2023 06:41
Na de vernietiging van 1.760.000 Ageas aandelen, is het totale aantal uitstaande aandelen (“de noemer”) gedaald naar 187.971.187.

De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV keurde op 17 mei 2023 de vernietiging goed van 1.760.000 aandelen. Hierdoor is het totale aantal uitstaande aandelen gedaald tot 187.971.187. Dit aantal (“de noemer”) zal gehanteerd worden in de berekeningen van aandelenbelangen in procenten.
Deze informatie is beschikbaar op de website van Ageas onder "Investeerders - Aandeelhoudersstructuur"
(http://www.ageas.com/nl/investeerders/aandeelhoudersstructuur)Besluiten van de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van ageas SA/NV op 17 mei 2023Ageas laat weten dat vandaag alle door de Raad van Bestuur voorgelegde voorstellen, werden goedgekeurd door de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van ageas SA/NVAgendapunten


Voor

De statutaire jaarrekening voor het boekjaar 202299,9951%

De betaling van een totaal brutocashdividend van EUR 3,00 per Ageas aandeel199,9912%

Het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het boekjaar 202299,7842%

Het verlenen van decharge aan de commissaris van de vennootschap PwC Bedrijfsrevisoren/
PwC Réviseurs d’entreprises voor het boekjaar 202299,7597%

Het remuneratieverslag94,8238%

Het voorstel tot benoeming van mevrouw Alicia García Herrero als onafhankelijk niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap, voor een periode van vier jaar, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 202799,5502%

Het voorstel tot benoeming van de heer Wim Guilliams als uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap, voor een periode van vier jaar, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 202799,1540%

Het voorstel tot herbenoeming van de heer Emmanuel Van Grimbergen als uitvoerende lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap, voor een periode van vier jaar tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2027
98,4164%

Het voorstel om de vergoeding van de commissaris van de vennootschap te verhogen
99,8976%

De vernietiging van 1.760.000 eigen aandelen

99,9966%

De machtiging van de Raad van Bestuur voor een periode van 3 jaar om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, in één of meerdere verrichtingen, te verhogen met een bedrag van hoogstens EUR 150.000.000

98,9640%

De machtiging van de Raad van Bestuur om ageas SA/NV aandelen te verkrijgen, waarbij het maximale aantal aandelen die kunnen worden verkregen, niet meer dan 10% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

98,6118%
Het percentage van het vertegenwoordigde kapitaal bedroeg 46,62%.
Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL