Ackermans & van Haaren bevestigt resultaatsvooruitzichten voor het volledige jaar 2023.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 17/05/2023 08:57
Vooruitzichten 2023
Ackermans & van Haaren is het jaar 2023 begonnen met een bemoedigende meerwaarde (19 miljoen euro) op de verkoop van Telemond.
Deze transactie heeft de financiële positie van AvH in februari nog
versterkt tot ruim 550 miljoen euro. Deze omvangrijke middelen zijn
bestemd om verder te investeren in de bestaande portefeuille en in
nieuwe deelnemingen. AvH zoekt op een pro-actieve, doch gedisciplineerde wijze naar nieuwe investeringsmogelijkheden.
De vooruitzichten voor het jaar zijn ongewijzigd ten opzichte van de
communicatie per eind februari.
De raad van bestuur blijft overtuigd dat de deelnemingen van Ackermans & van Haaren goed zijn gepositioneerd om ook in dit jaar 2023
een degelijk resultaat af te leveren. Behoudens onvoorziene omstandigheden wordt verwacht dat dit in lijn zou moeten liggen met de
resultaten over het jaar 2022, na correctie voor gerealiseerde meerwaarden.
Eigen aandelen
Ter indekking van verplichtingen in het kader van aandelenoptieplannen bezat AvH op 31 maart 2023 305.100 eigen aandelen.
In het kader van het aandeleninkoopprogramma (aangekondigd in oktober 2022 voor maximaal 70,0 miljoen euro) werden sinds de start tot
31 maart 2023 125.864 aandelen ingekocht voor een totaal bedrag
van 17,9 miljoen euro. De raad van bestuur heeft beslist de looptijd
van dit inkoopprogramma te verlengen tot jaareinde 2023.
In uitvoering van de liquiditeitsovereenkomst met Kepler Cheuvreux
werden er in 1Q 2023 26.596 eigen aandelen ingekocht en 24.400
verkocht, waarbij de positie per eind maart 2023 5.702 eigen aandelen was.
Het totaal aantal eigen aandelen bedroeg per saldo 436.666 per eind
maart 2023 (391.239 per eind 2022)
Kaspositie
Eind maart 2023 beschikte AvH over een nettocashpositie van 516,9
miljoen euro, tegenover 498,7 miljoen euro eind 2022. Naast liquide
middelen en deposito’s op korte termijn bestaat deze positie uit geldbeleggingen voor 42,4 miljoen euro en eigen aandelen.
In het eerste kwartaal heeft AvH voor ongeveer 30 miljoen euro geïnvesteerd, inclusief aankopen van aandelen Nextensa (0,97%) en SIPEF
(0,26%).
AvH is trots op haar selectie als één van de 20 ondernemingen van
de nieuwe BEL ESG Index, die op 15 februari gelanceerd werd door
Euronext. Deze duurzaamheidsindex volgt de 20 in Brussel genoteerde
ondernemingen met de beste ESG-praktijken (Environmental, Social &
Governance). Deze selectie erkent AvH voor de manier waarop ze haar
ESG-beleid ontwikkelt en daaraan gerelateerde initiatieven neemt.

lees verder op
https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/5e593124-5ce4-41fa-9ca0-84123ad0c6a5Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL