Grutto Landschap Project – Jaarverslag 2022 online beschikbaar

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 16/03/2023 18:18
Aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is een Grutto-Team werkzaam dat al sinds 2004 langjarig onderzoek doet naar de grutto. Elk jaar publiceren zij een jaarverslag waarin een overzicht van de voorlopige resultaten van het onderzoek wordt gepresenteerd. Denk hierbij aan resultaten over monitoring van de gruttopopulatie, predatorengedrag, insecten, bodemleven en landgebruik.
Het gaat hier om voorlopige bevindingen en dat de gevonden verschillen in veel gevallen nog statistisch moeten worden getoetst. Dat betekent dat deze resultaten nog niet definitief zijn. Hieronder volgt een korte samenvatting van het jaarverslag.


Korte samenvatting
Tijdens de droge start van het voorjaar kwamen de net gearriveerde grutto’s exclusief op extensieve, en vooral natte percelen aan de kost. Er volgde een heel aardig broedseizoen waarin flinke aantallen jonge grutto’s uitvlogen. Maar of twee relatief goede jaren op rij genoeg waren om de populatie te laten stabiliseren weten we pas op z’n vroegst volgend jaar. Wat dit jaar vast meehielp is dat er niet heel vroeg gemaaid werd en de hoeveelheid predatoren was op het eerste gezicht beperkt na al weer een jaar met weinig muizen. Onze metingen in Duitsland suggereren een vroege insectenpiek wat ongetwijfeld verband houdt met het warme voorjaar. Maar waarom zijn in Duitsland de insectenvallen soms barstensvol en in Nederland niet? Zo verzamelen we steeds meer puzzelstukjes die ons straks beter zicht geven op het grote plaatje: welke vormen van landbouw hebben wat te bieden als het gaat om behoud van biodiversiteit in het algemeen en grutto’s in het bijzonder.

Meer informatie over het Grutto Landschap Project is te vinden op de website van de Global Flyway Network

zie meer op
https://groenkennisnet.nl/nieuwsitem/grutto-landschap-project-jaarverslag-2022-online-beschikbaarBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL