Prof. dr. B. Smalhout schreef in de Telegraaf op 19 juli 2003 het volgende.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 04/03/2023 15:01
Begin vorig jaar was er kortdurend een geweldige opleving van de interesse voor onze landelijke politiek. Dat werd zonder enige twijfel veroorzaakt door het verfrissende optreden van Pim Fortyun. Nu ruim 1 jaar na zijn gewelddadige door, heeft vrijwel iedereen het gevoel dat we teruggevallen zijn in de zompige Hollandse polder van zwetsende politici en karakterloze compromissen.

De gemiddelde landgenoot mompelt veelal moedeloos: "Ik zal straks wel zien waar het schip strandt. We hebben immers toch niks te vertellen." Dit betekent in feite het faillissemnet van onze democratische samenleving. De vraag is dur gewettigd of Nederland eigenlijk nog weleen democratisch Land is!? Want de democratie in Nederlandduurt namelijk precies vijf minuten per vier jaar. Dat is de tijd die we nodig hebben om in een stembureau een rode stip te zetten achter de naam van een politicus, die we meestal niet eens kennen.

Amateurs
Verreweg de meeste politieke benoemingen geschieden op grond van partijpolitieke overwegingen en zeker niet op grond van "proffessoinaliteit en vakkennis. Zodoende zijn de laatste 20 jaar nogal wat amateurs benoemd op belangrijke posten.We hebben ministers van Volksgezondheid als Hedu d'Ancona, die zelfs nog geen EHBO - diploma bezat en die het verschil niet kenden tussen penicilline en aspirine. Er waren ministers van Defensie, die nooit in militaire dienst waren geweest, zols Relus ter Beek en Vredeling, antimilitarist waren en die geen onderscheid konden maken tussen een geüniformeerde bioscoopportier en een generaal.
Dat verklaart ook het gemak waarmee politici kunnen overschakelen van het ene naar het andere specifieke vakterrein!

Is dat nu 20 jaat later, anders? (red. XEA.nl).

Zo hebben wij op vrijwel ieder gebied de grootste ellende meegemaakt door de incompetentie van onze zogenaamde democratische gekozen politici. Onze "krijgsmacht is inmiddels gedecimeerd en wordt nog steeds verder uitgekleed. Zowel tijdens de Golfoorlog, als in het voormalige Joegoslavië hebben wij op militair gebied ons gezicht verloren. De ramp van Srebrenica is zonder meer terug te leiden naar een catastrofaal regeringsbeleid.!?

Geen leger meer, want er komt toch geen oorlog meer!
Dat beperken van het leger is nu 20 jaar later nog steeds zo gegaan! (red. XEA.nl)

Landbouw en veehouders.
Wat betreft de "landbouw" verdwijnen onze boeren met een snelheid van 90 stuks per week. Jaar in, Jaar uit! Niemand doet daar wat aan, omdat de vrijgekomen akkers en weiden ideaal zijn voor projectontwikkelaars. Die kunnen er dan afgrijselijke Vinex-wijken en industrieterreinen op bouwen.

Ons onderwijs is al jaren ondermijnd door politici die nooit voor de klas hebben gestaan en die vermoedelijk hun eigen schooljeugd frustraties wilden uitleven op kosten van onze jongere generaties.

Kostbaar.
De euro zou vrede bevorderen, de economie aanzwengelen, het reizen vergemakkelijken, onze handelspositie verbeteren en een warme Europese Eenheid smeden. Het is allemaal niet waar gebleken. De economie is nog nooit zo beroerd geweest, de inflatie is enorm, de prijzen rijzen de pan uit, gezinnen komen in financiële problemen en valuta opnemen in het buitenlandkost nog steeds geld.
Verder houdt enkele munteenheid het uitbreken van een oorlog tegen!!

De invoering van de Euro was zo "kostbaar", dat als we gewoon onze eigen gulden hadden gehouden, wij thans nauwelijks hadden hoeven te bezuinigen.

In feite interesseert een Verenigd Europa de gemiddelde Nederlander geen fluit. Zeker niet als we binnenkort met Nederlands kapitaal de pensioenen in de aanstormende arme "lidstaten" moeten gaan helpen financieren. De verwachting is dan ook dat onze pensioenuitkeringen zullen moeten worden verlaagd van 70 tot 50 procent van het laatstgenoten salaris.En daar hebben wij niets over te zeggen gehad. Over welke vorm van democratie praten we eigenlijk?

En nog meer feiten snijdt Prof.dr. B. Smalhout in zijn artikel aan, t.w. criminaliteit en Justitie, wachtlijst in gezondheidszorg, en tekort aan artsen, wetten & regelgeving komt niet meer uit Den Haag, maar uit Brussel, etc. etc.!

Reactie XEA.nl

Wat had deze persoon Prof. dr. B. Smalhout een vooruitziende kijk op het leven van Politici en Burgers.
Maar wat hebben de beleidsmaker ervan geleerd? Niets de ellende & zorgen zijn niet alleen in Nederland een "ZOOTJE" geworden, de gehele wereld (lees) Regeringen en Semi Overheden zijn nog steeds in handen van "personen", die nauwelijks kennis hebben op het gebied waar zij voor staan!

De financiële situatie is voor VEEL mensen onhoudbaar geworden en daardoor een enorme golf mensen die aankloppen bij o.a. de voedselbank en andere Steun organisaties.
NOG STEEDS komt het WOORD SCHAMEN niet bij hen op! Zelfs niet bij een CEO van Nederland, die blunder na blunder maakt, (lees) 13 uur staat te liegen en gewoon gewoon wil blijven zitten. WAT HEEFT DEZE PERSOON EEN ENRM BORD VOOR ZIJN HOOFD!

De chaos wordt alleen maar groter in deze wereld door onkunde van leiders & beleidsmaker, samen met de uitvoerders van dat "beleid", lees onjuiste!

Wat is er na dit schrijven van Prof.dr. B. Smalhout in de afgelopen 20 jaar verbeterd!?Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL