Wat kun je doen om knolcyperus te bestrijden?

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 24/02/2023 07:54
Knolcyperus is in Nederland een hardnekkig onkruid en zorgt voor grote verliezen en economische schade. Er wordt geschat dat in Nederland de jaarlijkse economische schade van met knolcyperus besmette percelen oploopt tot ruim 10 miljoen euro. Er zijn verschillende manieren om knolcyperus te bestrijden, namelijk bestrijding door uitputting, bestrijding door af- en begraven en door directe doding. Nieuw onderzoek richt zich op de vraag of de elektro-fysische bestrijding van knolcyperus effectief is met de huidige commercieel beschikbare elektro-fysische apparatuur en wat voor invloed de behandelingen hebben op de bodem.
Wanneer knolcyperus is vastgesteld geldt een teeltverbod om akker- en tuinbouwgewassen te telen. Daarnaast is er ook een bestrijdingsplicht. Er is geen meldplicht voor knolcyperus, maar je bent wel verplicht een besmetting door te geven bij een wijziging van eigenaar. Het teeltverbod wordt opgeheven wanneer het perceel drie opeenvolgende jaren knolcyperus-vrij is verklaard, of direct na besmetting is omgezet (begraven) of afgegraven en fytosanitair verantwoord is afgevoerd.

Techniek elektro-fysische bestrijding
Bij elektro-fysische bestrijding, ook wel elektrisch wieden genoemd, wordt er stroom door de bladeren via de steel naar de wortels gestuurd. Door de korte stroompuls gaan de vaatbundels van de plant kapot. Wanneer het dodelijk is voor de plant, verschilt van de plantgrootte. Voor een goede werking moet er contact zijn met de plant. Daarnaast zijn er droge weersomstandigheden nodig, maar de plant moet wel nog voldoende vocht bevatten. Het perceel moet geen andere gewassen bevatten, moet goed vlak zijn en er mag geen water op het perceel staan. De kosten zijn ongeveer 300eur/uur en 700eur/ha en er zijn gemiddeld 3 behandelingen per jaar nodig. Kijk voor meer informatie in de handige praktijkhandleiding van Van Hall Larenstein of het onderzoeksrapport van de Van Hall Larenstein.

lees meer op
https://groenkennisnet.nl/nieuwsitem/wat-kun-je-doen-om-knolcyperus-te-bestrijdenBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL