Verkopen Fastned bijna verdrievoudigd in eerste helft 2022

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 11/08/2022 08:45
Laadomzet toegenomen tot € 12.6 miljoen (+188% vs. H1 2021)
Geleverde duurzame energie steeg tot 20,2 GWh (+166% vs. H1 2021)
Behaalde 935.000 laadsessies (+124% vs. H1 2021)
161.000 actieve klanten (+146% vs. Q2 2021)
30 nieuw locaties verworven, daarmee kwam het totaal aantal nieuwe locaties uit op 358
Operationele EBITDA nam toe tot € 3,0 miljoen in H1 2022 van € 0,7 million in dezelfde periode vorig jaar. (+298% JoJ)
Onderliggend nettoverlies over de periode bedroeg € 10,4 million (vs. € 7,7 million in H1 2021)
Fastned, het Europese snellaadbedrijf, zag de laadomzet in de eerste helft van 2022 toenemen tot 12.6 miljoen euro (+188%), bijna drie keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Dit brengt de geannualiseerde tweedekwartaalomzet op meer dan 27 miljoen euro. Deze sterke stijging is het gevolg van de groei van het Europese netwerk, toegenomen vraag naar laden dankzij sterke verkopen van elektrische auto’s in de markten waarin Fastned actief is alsmede een toename van de omzet per laadsessie. Operationele EBITDA is verviervoudigd tot 3,0 miljoen euro (+298%) in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar en neemt sneller toe dan de omzet dankzij de operationele hefboomwerking in het bedrijf.

Verklaring van de CEO

Michiel Langezaal, CEO van Fastned: “Halverwege het jaar boeken we uitstekende vooruitgang met onze doelen. In de eerste zes maanden van 2022 waren de laadinkomsten al hoger dan in heel 2021. Het expansietempo van ons netwerk trekt aan en we liggen op schema om het aantal stations te verdubbelen tot meer dan 400 voor eind 2024.

De afgelopen weken hebben berichten over de effecten van stijgende temperaturen in Europa en daarbuiten des te duidelijker gemaakt dat we moeten doen wat we kunnen om de energietransitie te versnellen. Elektriciteit, verkregen van hernieuwbare energie, speelt een cruciale rol in deze transitie. Het zijn niet alleen bosbranden en smeltende gletsjers die de behoefte aan energie uit hernieuwbare bronnen doen toenemen. Deze ‘energie van vrijheid’, zoals de Duitse minister van Financiën Lindner het eerder noemde, zal Europese landen ook helpen om minder afhankelijk te worden van Russische fossiele brandstoffen.

Die groene stroom beschikbaar maken voor bestuurders van elektrische voertuigen, en anderen helpen om die overstap naar elektrische mobiliteit te maken, dat is onze missie. Ik ben trots om te zien dat zoveel getalenteerde mensen zich bij ons aansluiten en mee willen werken aan deze missie, gericht op het bouwen van een groenere toekomst.

Naarmate meer en meer automobilisten de overstap maken en nieuwe automodellen grotere en snellere batterijen hebben, zal snelladen een cruciaal onderdeel worden in de mix van laadinfrastructuur. Fastned is uniek gepositioneerd om een ??significante rol te spelen bij de totstandkoming van die Europese infrastructuur, en zo te helpen die groenere toekomst te realiseren.”Michiel Langezaal, CEO Fastned

Highlights

De laadopbrengsten namen toe tot 12,6 miljoen euro in H1 2022, een stijging van 188% ten opzichte van H1 2021. De resultaten werden gedreven door een sterk marktmomentum voor elektrische voertuigen (BEV). Year-to-date is het percentage van de verkoop van nieuwe elektrische auto's in onze belangrijkste markten aanzienlijk gestegen in vergelijking met voorgaande jaren: in Duitsland bereikte het 14% in H1 2022 versus 11% in H1 2021, in het VK 14% versus 8% en in Nederland 18% vs. 10%, in Frankrijk 12% vs. 8%, in Zwitserland 16% vs. 10%, in België 6% vs. 4%.
Op jaarbasis steeg de omzet in het tweede kwartaal tot meer dan 27 miljoen euro.
In H1 2022 voegde het bedrijf 23 nieuwe stations toe aan zijn netwerk. Fastned opende zeven stations in Nederland, vijf in Duitsland, vier in België, drie in Frankrijk en vier in het Verenigd Koninkrijk. Dit brengt het totale aantal stations aan het einde van H1 op 208 in zes landen. Omdat we veel stations in de bouwplanning hebben, zijn we ervan overtuigd dat we ons zullen houden aan ons doel om in 2022 ten minste 65 nieuwe stations te openen.
In H1 2022 heeft Fastned 30 nieuwe locaties verkregen om nieuwe stations te bouwen in Frankrijk, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, waarmee het totale aantal verworven locaties op 358 komt.
In de eerste helft van het jaar werden in totaal 186 nieuwe ultrasnelle DC-laders geïnstalleerd, op nieuwe stations en in verband met upgrades van bestaande stations, waardoor het totale aantal laders in het netwerk op 945 kwam. Het gemiddelde aantal laders per station steeg tot 4,5 aan het einde van H1 2022, vergeleken met 3,8 in dezelfde periode vorig jaar.
Het gebruik in het tweede kwartaal van 2022 was 10,1% versus 7,2% in hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar, omhoog gebracht door meer laadsessies en naar beneden door nieuwe stations te openen en stations te upgraden, wat resulteerde in aanzienlijk meer capaciteit, in afwachting van toenemende vraag in de komende jaren. De like-for-like bezetting was 12,9% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2021.
Het netwerk van laadstations van Fastned maakte meer dan 100 miljoen elektrische kilometers mogelijk en hielp naar schatting 15,9 duizend ton CO2 te vermijden.
In mei 2022 opende Fastned in Hamilton Schotlands grootste ultrasnelle laadstation voor EV's. Het station bestaat uit acht hyperladers en zal klanten 100% duurzame energie leveren. In juli openden we het station Oxford Redbridge in het VK, met tien 300 kW-laders, als onderdeel van Energy Superhub Oxford, Europa's grootste energie-superhub.
In juni haalde Fastned bijna 23 miljoen euro op met de uitgifte van nieuwe obligaties. Bovendien hebben investeerders voor meer dan 7 miljoen euro aan investeringen uit eerdere uitgiften uitgebreid, waardoor het totale uitgegeven bedrag in deze ronde op bijna 30 miljoen euro komt.
In de eerste helft van 2022 zette de Fastned-organisatie haar snelle groei voort. In deze periode groeide het personeelsbestand tot 137 mensen, 28 meer dan aan het begin van het jaar. Medewerkers zijn de sleutel om de groei van Fastned de komende jaren veilig te stellen en te versnellen.
Om de impact van de stijgende energieprijzen te verzachten, hebben we vanaf 1 augustus of 1 september prijzen op alle markten verhoogd. Aangezien we verwachten dat de energiemarkten in de nabije toekomst volatiel zullen blijven, zullen we onze tariven in de toekomst maandelijks heroverwegen en indien nodig aanpassen om ervoor te zorgen dat ze redelijk blijven voor onze klanten en tegelijkertijd een duurzame marge opleveren.
In juni hielden we onze eerste kapitaalmarktdag waar we de strategie van Fastned presenteerden. We gaven daarbij aan dat Fastned verwacht een netwerk van 400 operationele stations te hebben voor eind 2024 en dat de gemiddelde omzet per station vóór 2025 boven de 400 duizend euro zal zijn en meer dan één miljoen euro per station tegen 2030. We verwachten dat de operationele EBITDA-marge tegen 2025 meer dan 40% zal bedragen, terwijl de EBITDA van het onderliggende bedrijf naar verwachting positief zal worden in 2023.
Er zal vandaag een webcast zijn over deze H1 2022 trading update van 11:00 uur tot 12:00 uur CET. Om deel te nemen aan de webcast, klik hier om u te registreren. Bekijk hier de beleggerspresentatie. Download hier het Tussenrapport van Fastned over de eerste helft van 2022.

Een opname van de webcast zal op onze website worden gepubliceerd.

ga voor meer naar https://fastnedcharging.com/hq/nl/verkopen-fastned-bijna-verdrievoudigd-in-eerste-helft-2022/

tijd 10.15
FastNed kraait victorie op EUR 35.24 +3,04 vol. 87.000

Wel een beetje overdreven reactie, zal de winst ooit tot dividend gaan leiden!?

Een E Car kan geen Caravan trekken, wist U dat en zal dat in de Toekomst wel kunnen!?Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL