Galapagos verhoogt kapitaal door uitoefening van inschrijvingsrechten

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 21/06/2022 06:02
Mechelen, België; 20 juni 2022, 22.01 CET; gereglementeerde informatie – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigt een kapitaalverhoging aan als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten.

Galapagos heeft 80.290 nieuwe aandelen uitgegeven op 20 juni 2022, met een totale kapitaalverhoging van EUR 1.459.506,60 (inclusief uitgiftepremie) tot gevolg.

Overeenkomstig de regels van het uitoefeningsprogramma voor inschrijvingsrechten toegekend aan leden van het directiecomité van Galapagos, dat erin voorziet dat de leden van het directiecomité automatisch een minimum aantal inschrijvingsrechten uitoefenen onder welbepaalde voorwaarden, heeft één lid van het directiecomité 5.000 inschrijvingsrechten uitgeoefend.

In overeenstemming met de Belgische transparantiewetgeving wenst Galapagos ook mee te delen dat haar maatschappelijk kapitaal EUR 355.533.029,01 bedraagt; het totaal aantal stemrechtverlenende effecten 65.728.511 bedraagt, hetgeen eveneens gelijk is aan het totaal aantal stemrechten (de noemer); alle stemrechtverlenende effecten en alle stemrechten van dezelfde categorie zijn. Het totaal aantal rechten (vroeger bekend als ‘warrants’) om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten bedraagt (i) 9.060.766 inschrijvingsrechten onder verschillende uitstaande inschrijvingsrechtenplannen in hoofdzaak bestemd voor personeel, hetgeen overeenstemt met 9.060.766 stemrechten die kunnen worden verkregen door de uitoefening van die inschrijvingsrechten, en (ii) 1 inschrijvingsrecht uitgegeven aan Gilead Therapeutics met het oog op het inschrijven op een maximum aantal aandelen dat voldoende is om het aandeelhouderschap van Gilead (en haar verbonden vennootschappen) te brengen tot 29,9% van het daadwerkelijk uitgegeven en uitstaande aantal aandelen na de uitoefening van het inschrijvingsrecht. Het voorgaande houdt geen rekening met de 2.326.025 inschrijvingsrechten onder het Inschrijvingsrechtenplan 2022 BE, Inschrijvingsrechtenplan 2022 RMV en Inschrijvingsrechtenplan 2022 ROW die werden gecreëerd onder voorbehoud van aanvaarding. Galapagos heeft geen converteerbare obligaties noch aandelen zonder stemrecht uitstaan.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL