Relatief weinig mannelijke vegetariërs

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 05/06/2021 07:41
In Nederland zijn er naar schatting zo’n 700.000 mensen die zich vegetariër noemen. Maar het merendeel (80%) van die vegetariërs is vrouw. Waarom kiezen mannen voor minder vaak voor een vegetarisch voedingspatroon, vraagt Aeres-student Sophie Duncker zich af.

Steeds meer Nederlanders eten minder vaak vlees, constateert Sophie Duncker in haar afstudeerverslag. Zo consumeert 41% van de Nederlanders in 2018 minder vlees dan vijf jaar eten. 700.000 mensen zeggen vegetariër te zijn. Zij eten helemaal geen vlees. Mensen hebben verschillende overwegingen om minder vlees te eten: Omdat het gezonder is, vanwege dierenwelzijn of voor het milieu.

Stoer
Maar wat opvalt is dat van het aantal vegetariërs in Nederland 80% vrouw is en 20% man. Mannen consumeren ook meer vlees dan vrouwen. Waarom is dat zo? vraagt Duncker zich af. En hoe kunnen mannen gemotiveerd worden over te stappen op een vegetarische voedingspatroon?

Duncker dook in de literatuur. Daarin worden wel mogelijke redenen genoemd worden waarom mannen minder vaak vegetariër zijn, maar ze kan geen expliciete verklaring vinden. Mannelijke gendernormen zouden een belangrijke rol spelen. Vlees eten is mannelijk, stoer. Een vegetarische leefwijze is voor mannen sociaal minder geaccepteerd, schrijft ze.

Sociale acceptatie
Sociale acceptatie is daarom de belangrijkste manier om mannen te motiveren over te stappen op een sociale levensstijl. Je zou daarom andere nieuwe vormen van mannelijkheid moeten promoten zodat een vegetarische keuze meer geaccepteerd wordt onder mannen. Hoe meer mannen zich identificeren met nieuwe vormen van mannelijkheid, hoe sterker de neiging is om hun vleesconsumptie te minderen, aldus Duncker.

Afstudeerrapport over mannelijke vegetariërs
ga naar
https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Relatief-weinig-mannelijke-vegetariers.htmBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL