Financiële resultaten van de Proximus Groep - Eerste kwartaal 2021

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 30/04/2021 08:53
De Proximus Groep start het jaar met aanhoudend commercieel succes, vooral voor aanbiedingen met een hogere waarde, en versnelt zijn fiberuitrol
Aanhoudend sterke klantengroei, vooral in het hoge waardesegment: +37.000 mobiele postpaidkaarten, +12.000 internet- en +13.000 tv-abonnementen.
Klantenbasis voor fiber in het Consumer-segment uitgebreid met 12.000 klanten tot 77.000 eind maart 2021.
Versnelde fiberuitrol: +73.000 woningen aansluitbaar op fiber, voetafdruk van bijna 9% van de gebouwen.
Onderliggende omzet op de thuismarkten 1,7% lager op jaarbasis, vooral als gevolg van residuele effecten van COVID-19.
Totale onderliggende groepsebitda van 446 miljoen EUR, 3,9% lager dan het jaar voordien.

Stevige genormaliseerde vrije kasstroom van 143 miljoen EUR, incl. investeringen in fiber en kapitaalinjectie in Fiberklaar.
Proximus herbevestigt zijn jaarvooruitzichten voor 2021.

Highlights Q1 2021
Proximus sloot het eerste kwartaal van 2021 af met sterke commerciële prestaties voor zijn voornaamste telecomdiensten: op groepsniveau kwamen er 37.000 mobiele postpaidkaarten, 12.000 internet- en 13.000 tv-abonnementen bij. In het Consumer-segment bleven de aanbiedingen met hogere waarde succesvol: de convergente basis groeide met 21.000 klanten tot een totaal van 1.145.000, dat is 6,1% meer dan 12 maanden geleden. Nog eens 12.000 klanten tekenden in op een fiberproduct, wat het totaal op 77.000 brengt. In de eerste drie maanden kozen 160.000 klanten voor een Flex-aanbod, wat de totale klantenbasis voor Flex op 477.000 brengt. Als gevolg van de veranderende klantenbehoeften is de daling van het aantal vaste spraaklijnen in het eerste kwartaal van 2021 versneld tot een verlies van netto 53.000 lijnen.
Proximus boekte een onderliggende omzet op de thuismarkten van 1.084 miljoen EUR, een daling met 1,7%, voornamelijk te wijten aan de residuele negatieve impact van COVID-19 op alle klantensegmenten. De omzet van het Consumer-segment steeg met 0,8% en het Enterprise-segment wist de omzetdaling te beperken tot 1,2%. De omzet uit Wholesale viel met 22,0% terug, niet alleen door de druk op roaming, maar ook door een aanhoudende daling van de omzet uit interconnectie afkomstig van sms-verkeer (margeneutraal).

De totale ebitda van Proximus op de thuismarkten bedroeg 418 miljoen EUR in het eerste kwartaal van 2021. Dit is 2,4% lager dan het jaar voordien, als gevolg van een lagere directe marge en hogere kosten en inclusief een netto negatief effect van COVID-19.

TeleSign zette zijn sterke omzettraject voort en boekte een omzet van 77 miljoen EUR, hetzij 31,6% of 43,5% meer bij een constante wisselkoers. Om zijn groeiambities te ondersteunen, werd bijkomend geschoold personeel aangeworven, wat weerspiegeld wordt in de ebitda.

BICS, dat nog steeds de impact ondervond van tijdelijke effecten door COVID-19 en insourcing door MTN, rapporteerde 235 miljoen EUR omzet, een daling met 8,7% maar een verbetering tegenover de vorige kwartalen. De stijging van de omzet uit kernactiviteiten en groeidomeinen compenseerde gedeeltelijk de achteruitgang van de traditionele diensten. De ebitda van BICS kwam in het eerste kwartaal van 2021 uit op 22 miljoen EUR. Afgezien van de gevolgen van de gezondheidscrisis heeft BICS zich veerkrachtig getoond op een concurrentiële markt.

De totale onderliggende groepsebitda kwam in het eerste kwartaal van 2021 uit op 446 miljoen EUR, 3,9% of 18 miljoen EUR lager dan het jaar voordien, inclusief een aantal residuele negatieve effecten van COVID-19. De onderliggende ebitdamarge van de Groep bedroeg 32,6% in het eerste kwartaal van 2021.

Proximus investeerde 225 miljoen EUR, exclusief spectrum en voetbaluitzendrechten. De daling met 2,7% op jaarbasis kan worden verklaard door de timing van contractverlengingen voor content. De capex voor de bedrijfstransformatie, IT-ontwikkelingen en vooral fiber is gestegen, waarbij deze laatste 28% van de totale capex vertegenwoordigt. In het eerste kwartaal rolde Proximus fiber uit voor 73.000 bijkomende gebouwen, wat zijn fibervoetafdruk op 533.000 woningen en bedrijven bracht, goed voor een bereik van bijna 9% van de gebouwen.
De genormaliseerde vrije kasstroom kwam in het eerste kwartaal van 2021 uit op een solide bedrag van 143 miljoen EUR. Dit was het gevolg van een gunstige evolutie van het operationele bedrijfskapitaal en een lagere kasuitstroom op jaarbasis voor lopende transformatieplannen, gedeeltelijk tenietgedaan door een daling van de onderliggende ebitda, een hogere kasuitstroom voor capex en een kapitaalinjectie van 30 miljoen EUR in Fiberklaar, de nieuwe entiteit die samen met EQT Infrastructure werd opgericht om fiber uit te rollen in Vlaanderen.

Guillaume Boutin
CEO van de Proximus Groep
"We hebben onze #inspire2022-strategie in sneltempo verder uitgevoerd, met een versnelling van onze fiberuitrol, aanhoudend goede commerciële prestaties en een goed beheer van de transformatie in ons Enterprise-segment.

Het is meer dan een jaar geleden dat in België de eerste lockdownmaatregelen werden genomen en ik ben zeer trots dat Proximus er bij elke stap van dit moeilijke traject in geslaagd is een bijdrage te leveren en een belangrijke rol te spelen voor de Belgische samenleving. We behouden vanzelfsprekend onze gerichte Covid-initiatieven ten aanzien van onze klanten en de maatschappij , maar hebben ons in dit kwartaal specifiek gericht op de organisatie van een doeltreffende vaccinatiecampagne. Bij Proximus hadden we het voorrecht om in de frontlinie te staan en de vaccinatiecentra te voorzien van connectiviteit, IT-support en geavanceerde IoT-oplossingen om de temperatuur van de vaccins te monitoren. Nu de vaccinatiecampagne gestaag versnelt, kijken we uit naar een geleidelijke terugkeer naar een nieuw normaal.

Wanneer we terugblikken op het eerste kwartaal, zien we dat onze producten en diensten het commercieel nog altijd zeer goed doen. In een zeer concurrentiële context zijn we erin geslaagd de klantenbasissen voor onze voornaamste telecomdiensten sterk te doen groeien en stellen we vast dat vooral onze aanbiedingen met een hogere waarde het goed doen. Eerst en vooral bleef onze klantenbasis voor tv groeien: in de eerste drie maanden van het jaar kwamen er 13.000 tv-abonnementen bij. Daarenboven groeide onze convergente klantenbasis met 21.000 klanten aan tot een totaal van 1.145.000. Deze klanten vertegenwoordigen een hoger dan gemiddelde ARPC en een lagere churn. Deze resultaten tonen het succes aan van ons Flex-aanbod (+160.000 abonnementen in het eerste kwartaal van 2021), waarbij de daling voor vaste spraak wordt gecompenseerd door andere diensten met toegevoegde waarde. Ten slotte wordt fiber steeds relevanter als verkoopargument, waardoor we ook klanten met een hogere waarde kunnen aantrekken. Het aantal Consumer-klanten dat intekende op een van onze fiberaanbiedingen steeg in de eerste drie maanden van het jaar met 12.000.

We zijn goed op dreef om onze ambitie waar te maken het beste gigabitnetwerk voor België te bouwen. In het eerste kwartaal van 2021 hebben we 73.000 woningen en bedrijven op fiber aangesloten, een verdubbeling van het volume van vorig jaar, en eind maart telden we 533.000 aansluitbare woningen en bedrijven. Met de oprichting van Fiberklaar, een nieuwe onderneming in handen van EQT Infrastructure en Proximus, zitten we volledig op schema om onze ambitie te concretiseren tegen 2028 in heel België 4,2 miljoen woningen en bedrijven van fiber te voorzien.

Wat ons Enterprise-segment betreft, blijven we de vaste en mobiele telecomactiviteiten zorgvuldig beheren. Door de balans tussen volume en tarieven goed af te wegen, zijn we erin geslaagd de structurele tegenwind waarmee de traditionele diensten kampen, te matigen. De omschakeling naar convergente telecom-ICT-diensten verloopt volgens plan en we zagen in het eerste kwartaal van 2021 onze beheerde en consultancydiensten groeien. Daarnaast zetten we onze B2B-transformatie-inspanningen voort om de voorkeurspartner te worden voor de digitale transformatie van bedrijven. Meer bepaald lanceerde Proximus een specifiek 5G-cocreatieplatform om professionele klanten te ondersteunen bij het verkennen van het volledige potentieel van deze technologie via specifieke use cases, op een veilige, innovatieve en kostenefficiënte manier.

Onze omzet op de thuismarkten uit Consumer- en Enterprise-diensten steeg als we de omzet uit roaming-out buiten beschouwing laten, die nog steeds te lijden heeft onder de negatieve impact van COVID-19. Buiten de activiteiten op de thuismarkten zette TeleSign zijn explosieve groeitraject voort, met een omzetgroei van 43,5% bij een constante wisselkoers.

Globaal zijn onze omzet op de thuismarkten, onze groepsebitda en onze capex in lijn met onze verwachtingen, en we kunnen dan ook met vertrouwen onze vooruitzichten voor het volledige jaar 2021 bevestigen."

Kerncijfers Q1
Operationele cijfers, in duizendtallen
Nettoklantenaangroei
in het kwartaal Klantenbasis op
einde kwartaal
2020 2021 2020 2021 %
Woningen en bedrijven aansluitbaar op fiber 35 73 307 533 73,3 %
Consumer-klanten Convergent 12 21 1.079 1.145 6,1 %
Fiber (geactiveerd) 5 12 44 77 75,1 %
Groep (abonnementen/simkaarten) Internet 1 12 2.090 2.148 2,8 %
TV 1 13 1.641 1.690 2,9 %
Vaste spraak -52 -65 2.349 2.148 -8,6 %
Mobiele postpaid (excl. M2M 30 37 4.133 4.314 4,4 %
M2M 123 173 1.910 2.527 32,3 %
Prepaid -19 -22 691 596 -13,7 %
Financiële cijfers, in Mio Euro
Q1 2020 Q1 2021 % verschil
Omzet
(onderliggend) Groep 1.393 1.367 -1,9 %
Thuismarkten 1.103 1.084 -1,7 %
BICS 257 235 -8,7 %
TeleSign 58 77 31,6 %
Directe marge
(onderliggend) Groep 906 894 -1,3 %
Thuismarkten 828 825 -0,4 %
BICS 61 53 -12,3 %
TeleSign 19 18 -2,7 %
Kosten
(onderliggend) Groep -442 -448 1,4 %
Thuismarkten -400 -407 1,8 %
BICS -33 -31 -6,1 %
TeleSign -11 -13 17,0 %
Ebitda
(onderliggend) Groep 464 446 -3,9 %
als % van de omzet 33,3 % 32,6 % -0,7 p.p.
Thuismarkten 428 418 -2,4 %
BICS 28 22 -19,7 %
TeleSign 8 6 -28,7 %
Ebitda
(gerapporteerd) 495 460 -7,0 %
Nettowinst 158 123 -22,1 %
Geboekte capex
(excl. spectrum
en voetbalrechten) 232 225 -2,7 %
Vrije kasstroom
(genormaliseerd) 152 143 -6,2 %
Nettoschuld
(einde periode) -2.038 -2.431 19,3 %
Opmerking

De omzet, directe marge, bedrijfskosten en ebitda van de Groep zijn inclusief eliminaties tussen segmenten.
De genormaliseerde vrije kasstroom is exclusief de impact van fusies en overnames, maar inclusief kapitaalinjecties voor fiber.
De operationele cijfers van de Groep omvatten Consumer, Enterprise, Scarlet, Luxembourg Telco en Wholesale.
Vooruitzichten voor 2021
Op basis van de resultaten van het eerste kwartaal van 2021 en rekening houdend met zijn beste inschatting voor de rest van het jaar, bevestigt Proximus zijn verwachtingen voor het volledige jaar 2021.

Indicator Volledig jaar 2020
Resultaten Volledig jaar 2021
Vooruitzichten Q1 2021
Resultaten
Onderliggende omzet op de thuismarkten 4.356 Mio EUR Dicht bij het niveau van 2020 1.084 Mio EUR
Onderliggende Groepsebitda 1.836 Mio EUR 1.750-1.775 Mio EUR 446 Mio EUR
Capex (exclusief spectrum en voetbaluitzendrechten) 1 miljard EUR Bijna 1,2 miljard EUR 225 Mio EUR
Nettoschuld/ebitda 1.28X < 1.6X niet gerapporteerd
Noot: als gevolg van wijzigingen in de rapportering (zie volledig verslag hieronder) werd de onderliggende omzet op de thuismarkten voor het volledige jaar 2020 aangepast. De verwachtingen voor het volledige jaar 2021 blijven ongewijzigd.

Proximus herhaalt zijn voornemen om over het resultaat van 2021 en 2022 een jaarlijks brutodividend van 1,2 EUR per aandeel uit te keren, te beschouwen als ondergrens.

Kwartaalverslagen financiële dossiers
Consensus ga naar
https://www.proximus.com/nl/news/2021/20210430-financial-results-q1-2021.html

tijd 09.03
Proximus EUR 17,935 +6ct vol. 7.224Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL