Afnemend succes nestbescherming van weidevogels

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 30/04/2021 06:51
Het nestsucces van beschermde nesten van vogels die op de open grond broeden, zoals grutto, kievit en tureluur open boerenland is tussen 2012 en 2019 afgenomen van 60% tot ongeveer 40%, blijkt uit cijfers van het CBS.

Het broedsucces van met name de vogels van het open boerenland, zoals grutto, wulp, tureluur, kievit gaat de laatste jaren achteruit. Het nestucces van beschermde nesten is tussen 2012 en 2019 afgenomen van 60% tot 40%. Het nestsucces van boerenerfvogels of vogels van het struweel ligt op ongeveer 80% en is sinds 2000 stabiel, meldt het CBS. Het nestsucces is het percentage nesten dat minimaal een nestverlatend kuiken of vliegvlug jong voortbrengt. Bij een nestsucces van 100% brengen alle nesten minimaal een jong voort.

Nestbescherming

Het CBS baseert zich op cijfers die verzameld zijn door Sovon Vogelonderzoek Nederland. Sinds 2000 wordt de ontwikkeling van het nestsucces gevolgd van zes soorten van het open boerenland (grutto, kievit, scholekster, slobeend, tureluur en wulp), en zes soorten erf- en struweelvogels (boerenzwaluw, spotvogel, ringmus, spreeuw, steenuil en torenvalk). Het nestsucces van die laatste groep blijft dus stabiel, maar dat van de vogels van het open boerenland neemt af, ondanks de nestbescherming.

Nestbescherming vindt plaats om de nesten in een weiland of akker te beschermen. Zo kun je voorkomen dat ze vernield worden door maaiwerkzamaheden of bemestingswerkzaamheden. Die nestbescherming wordt het vaakst uitgevoerd bij nesten van scholeksters en kieviten (30% van de nesten). Bij grutto en tureluur liggen die percentages op 28 en 26%.

Predatie

Er worden een paar verklaringen genoemd voor het feit dat - ondanks die nestbescherming - het nestsucces toch afneemt zoals verlies door predatie, verstoring of weersomstandigheden. Daarnaast kan ook voedselgebrek een rol spelen. De jongen van de boerenlandvogels zijn vrijwel allemaal afhankelijk van de beschikbaarheid van insecten. Door voedselgebrek verslechtert de conditie van jongen waardoor te weinig jongen overleven.

Bericht CBS over Nestsucces boerenlandvogels
ga naar
https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Afnemend-succes-nestbescherming-van-weidevogels.htmBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL