De rol van stalsystemen binnen de integrale aanpak

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 16/02/2021 06:27
De veehouderij in Nederland staat voor de opgave om de emissies van methaan en ammoniak te verlagen. Een uitdaging die hand in hand moet gaan met werkbare maatregelen in de praktijk en een goed toekomstperspectief voor de melkveehouderij. Het ministerie van LNV wil zorgen voor werkbare oplossingen en financiert daarom het onderzoek naar een integrale aanpak om emissies terug te dringen. De bestaande kaders en doelen op het gebied van onder andere milieu, koeien in de wei, biodiversiteit, dierenwelzijn en diergezondheid, zijn daarbij randvoorwaarden.

De integrale aanpak bestaat uit onderzoek naar voer-, dier- en managementoplossingen om emissies te verminderen. Daarnaast loopt er onderzoek naar de emissies uit stallen en mestopslagen. Er lopen bijvoorbeeld in dit kader pilots en demo’s waarbij veehouders en onderzoekers oplossingen in de praktijk testen.

De Subsidieregeling brongerichte verduurzaming van stallen en stalsystemen (Sbv-regeling) is door LNV ingesteld voor veehouders die zelf ook aan de slag willen met ideeën voor oplossingen die zorgen voor minder emissies. Dat kan gaan om ideeën voor staltechnieken, maar ook om voer- en managementoplossingen. In de Sbv-regeling heeft het ministerie van LNV minimale eisen geformuleerd voor een subsidieaanvraag in 2021. Daarnaast heeft het ministerie van LNV streefwaarden geformuleerd voor reductie van de emissies uit stalsystemen per 2030. Hiermee geeft het ministerie richting aan innovatie.

In de Subsidieregeling brongerichte verduurzaming van stallen en stalsystemen zijn de volgende streefwaarden opgenomen voor 2030.


Tabel 2.JPG?
ga voor tabel naar
https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/De-rol-van-stalsystemen-binnen-de-integrale-aanpak-.htm

De bovengenoemde percentages behelzen een reductie ten opzichte van bepaalde referentiewaarde per diercategorie. Deze referentiewaarden betreffen de hoogte van de emissie die zonder investeringen en managementmaatregelen vanuit het stalsysteem voortkomt.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL