Trading update Q1 2020 Ackermans & van Haaren

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 21/05/2020 06:08
Deze trading update geeft, zoals gebruikelijk na afloop van het eerste
kwartaal, een overzicht van de belangrijkste evoluties bij Ackermans
& van Haaren en haar voornaamste deelnemingen.
Zoals reeds aangegeven in het persbericht van 31 maart 2020, ontsnapt
ook Ackermans & van Haaren niet aan de gevolgen van de
COVID-19 crisis, die wereldwijd samenlevingen ontwricht en de normale
economische gang van zaken verstoort. De eerste zorg gaat
daarbij uit naar de gezondheid van alle medewerkers. Samen met de
managementteams van de deelnemingen verzekert Ackermans & van
Haaren zo goed als mogelijk de continuïteit van de activiteiten en van
de dienstverlening. Dit persbericht gaat dieper in op de stand van zaken
bij de grootste deelnemingen van de groep.
Het is duidelijk dat deze onverwachte omstandigheden een substantiële
en negatieve impact zullen hebben op de resultaten van het jaar
2020, zowel tussentijds als voor het volledige boekjaar. De impact is
momenteel nog moeilijk exact te becijferen, aangezien onduidelijk is
hoe lang de gevolgen van de huidige crisis zullen voortduren.
In het licht van deze onzekerheid en rekening houdend met de aanbeveling
van de Europese Centrale Bank van 27 maart jl. aan alle banken
in de eurozone om geen dividenden uit te keren voor 1 oktober 2020,
heeft Ackermans & van Haaren reeds aangekondigd om het eerder geformuleerde
dividendvoorstel van 2,50 euro per aandeel in te trekken
en de winst over het boekjaar 2019 volledig te reserveren. De raad van
bestuur zal uiterlijk in de loop van het vierde kwartaal van 2020 de
opportuniteit van een tussentijds dividend evalueren.

Kaspositie
Eind maart 2020 beschikte AvH (inclusief subholdings) over een nettocashpositie
van 245,6 miljoen euro, tegenover 267,4 miljoen euro
eind december 2019. Naast liquide middelen en deposito’s op korte
termijn bestaat deze positie onder meer uit korte termijnschulden onder
de vorm van commercial paper van 8,0 miljoen euro, geldbeleggingen
voor 46,0 miljoen euro en eigen aandelen. Bovendien beschikt
AvH over niet-opgenomen kredietlijnen van 282 miljoen euro.
Ter indekking van haar verplichtingen in het kader van aandelenoptieplannen
bezat AvH 380.250 eigen aandelen per 31 maart 2020
(ten opzichte van 363.000 eigen aandelen eind december 2019). Daar
kwamen op 31 maart 2020 13.290 eigen aandelen bij die resulteren
uit de aan- en verkopen in het kader van de liquiditeitsovereenkomst
op het aandeel AvH.

Investeringen/desinvesteringen
Ackermans & van Haaren investeerde 10,0 miljoen euro in de loop van
het eerste kwartaal, waarvan het grootste deel in de versterking van
haar deelnemingen in Medikabazaar, Biotalys, SIPEF, CFE en Onco-
DNA. In februari 2020 werd een nieuwe investering afgerond van ruim
15% in MRM Health.

Vooruitzichten 2020
Op basis van de cijfers per einde maart en de vooruitzichten voor het
volledige jaar 2020, bevestigt de raad van bestuur dat de deelnemingen
van de groep tot nu toe over het algemeen vrij goed weerstand
bieden. Delen Private Bank en Bank J.Van Breda & Co realiseren in
deze moeilijke omstandigheden sterke resultaten en een opmerkelijke
inflow van beheerde vermogens. De goede diversificatie van de portefeuille
en de sterke balans van de groep bewijzen eens te meer hun
deugdelijkheid. Dat neemt niet weg dat de winst van het boekjaar
2020 van Ackermans & van Haaren beduidend lager zal uitvallen dan
in het recordjaar 2019. AvH verwacht evenwel het jaar 2020 toch nog
met een aanzienlijke nettowinst af te sluiten.
Niettegenstaande de COVID-19 crisis, gaat Ackermans & van Haaren
door met investeren: niet enkel door het versterken van de deelnemingen
in bedrijven waarin AvH reeds aandeelhouder was, zoals SIPEF,
CFE en Medikabazaar, maar ook door het verwerven van een nieuwe
participatie in MRM Health. De raad van bestuur blijft deze verdere
uitbouw van de portefeuille steunen.

Algemene vergadering
In het licht van de COVID-19 pandemie en de overheidsmaatregelen
genomen ter bestrijding en inperking van de pandemie, ziet AvH zich
genoodzaakt de jaarvergadering van 25 mei 2020 achter gesloten
deuren te houden. De aandeelhouders kunnen deze vergadering vanaf
15 u wel volgen (in het Nederlands en het Frans) via de website
https://www.avh.be/nl/investors/shareholder-information/general-
meetings/year/2020.

zie & lees meer op
https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/180c6563-e5a8-42c7-a1b1-563f3b058710Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL