New Sources Energy verwerft grondpositie voor de aanleg van een grootschalig solarpark in Brazilië

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 12/03/2020 18:47
New Sources Energy N.V. (“NSE”) maakt bekend een koopovereenkomst, onder ontbindende en opschortende voorwaarden, te hebben gesloten voor de verwerving van een perceel grond van circa 750 hectare gelegen in de nabijheid van de Braziliaanse stad Fortaleza, het perceel grond wordt verworven voor de aanleg van een grootschalig solarpark.

Gezien de maatregelen die de Braziliaanse regering heeft genomen op het gebied van belasting- en pensioenhervormingen om de economie te helpen herstellen, leiden ertoe dat Brazilië voor NSE een interessante markt kan zijn. De maatregelen kunnen erin resulteren dat de vraag naar energie, waaronder de vraag naar goedkope en eenvoudig te implementeren zonne-energie zal toenemen.

De aankoop van het perceel grond en daarmee de voorgenomen aanleg van een grootschalig solarpark sluit nauw aan op NSE’s missie om te investeren in duurzame energieprojecten en deze te ontwikkelen en te exploiteren.

De koopsom van het perceel bedraagt ca. € 2 miljoen en wordt verrekend met de stortingsplicht die de verkoper van de grond heeft op de aan verkoper nieuw uit te geven niet verhandelbare aandelen A, zijnde in totaal ca. 16,1 miljoen aandelen A New Sources Energy tegen een uitgifte koers van € 0,12.

Naast de koopsom voor de grond van € 2 miljoen zal NSE een reservering maken van € 1 miljoen voor de bijkomende kosten en onderzoekskosten van de transactie, waaronder inbegrepen overdrachtsbelasting, taxatiekosten, due diligence kosten, juridische advisering en kosten van de vergunningen.

NSE is de overeenkomst aangegaan onder opschortende en ontbindende voorwaarden. Dit betekent dat het nog uit te voeren due dilligence onderzoek naar het perceel eerst naar tevredenheid moet worden afgerond en goedkeuring moet worden verleend door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSE. Bovendien moet de ontsluiting van het perceel grond aan het energienet gegarandeerd zijn (de Gritt) evenals dat alle benodigde lokale en nationale vergunningen worden afgegeven. Deze voorwaarden zorgen ervoor dat de effectuering van de transactie op dit moment nog onzeker is. Verdere mededelingen zullen worden gedaan indien daar aanleiding toe is.


Over New Sources Energy NV
De missie van NSE is: voor de komende generaties een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en exploitatie van duurzame energie.

NSE wil haar missie realiseren middels nieuwe activiteiten die bij voorkeur in het verlengde liggen van de eerder ontplooide activiteiten, te weten het ontwikkelen, exploiteren en investeren in projecten waarin op duurzame wijze energie wordt opgewekt. New Sources Energy bereikt dit door te werken aan een evenwichtig, gediversifieerd portfolio, zowel in topografisch als in technisch opzicht.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL