Pharming receives positive EMA decision on paediatric investigation plan (PIP) for leniolisib in Europe

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 06/01/2022 13:20
Pharming ontvangt positief EMA-besluit over Europees pediatrisch
onderzoeksplan (PIP) voor leniolisib tegen zeldzame
immuunsysteemaandoening APDS
• PIP bestrijkt het regulatoire traject voor marktgoedkeuring van leniolisib ter behandeling van kinderen met APDS
Leiden, 6 januari 2021: Pharming Group N.V. (“Pharming” of “De Onderneming”) (Euronext Amsterdam:
PHARM/NASDAQ: PHAR), een wereldwijd actieve biofarmaceutische onderneming in de commerciële fase die innovatieve eiwitvervangende therapieën en precisiegeneesmiddelen ontwikkelt voor de behandeling
van zeldzame ziekten en onvervulde medische behoeften, maakt bekend dat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) een positief besluit heeft genomen over het Pediatric Investigation Plan (PIP) voor leniolisib, een fosfoinositide-3-kinase (PI3K)-remmer, die momenteel in ontwikkeling is voor de
behandeling van geactiveerd fosfoinositide-3-kinase-deltasyndroom (APDS), een zeldzame ernstige aandoening aan het immuunsysteem.
Er loopt momenteel een fase 2 -3 registratiestudie met patiënten van twaalf jaar en ouder. Aangezien APDS ook jongere kinderen treft, heeft Pharming als onderdeel van de overeengekomen PIP een klinisch plan
ontwikkeld om kinderen vanaf een jaar oud op te nemen in toekomstige studies.
Voor de registratie van nieuwe geneesmiddelen in Europa zijn biofarmaceutische ondernemingen verplicht een PIP te verstrekken met daarin de strategie voor het onderzoek naar een nieuw geneesmiddel bij een pediatrische populatie. Het positieve PIP-advies van het comité kindergeneeskunde (PDCO) van het
Europees Geneesmiddelenbureau betreft goedkeuring van het klinische protocol ter evaluatie van de veiligheid en werkzaamheid van leniolisib bij APDS-patiënten van een tot achttien jaar. Het daarop gevolgde positieve PIP-besluit maakt de weg vrij voor de mogelijke indiening van een aanvraag voor Europese
marktgoedkeuring in 2022 voor leniolisib ter behandeling van volwassenen en adolescenten met APDS.
Na succesvolle afronding van de overeengekomen PIP komt leniolisib in aanmerking voor maximaal twee jaar extra marktexclusiviteit in de EU, boven op de tienjarige EU-marktexclusiviteit na marktgoedkeuring.
Dit dankzij de eerdere toekenning van de weesgeneesmiddelenstatus aan het kandidaat-medicijn.
Pharming verwacht publicatie van de topline-data van de klinische fase 2-3 registratiestudie met leniolisib in het eerste kwartaal van 2022.

Anurag Relan, Chief Medical Officer van Pharming, zegt in reactie:
“We zijn bijzonder ingenomen met het positieve PIP-besluit van de EMA. Dit vormt voor ons een belangrijke regulatoire mijlpaal, waarmee we leniolisib voor de behandeling van APDS verder
kunnen blijven ontwikkelen, zowel in Europa als wereldwijd. De goedkeuring van het onderzoeksplan ondersteunt voorts ons vertrouwen in het potentieel van leniolisib voor patiënten met deze zeer
zeldzame aandoening. Het effent voor ons ook het pad naar toelating tot de Europese markt, parallel met onze Amerikaanse regulatoire aanpak. We zien uit naar voortgaande samenwerking met de toezichthoudende instanties voor een zo snel als mogelijke Europese marktintroductie van leniolisib”.
=== E I N D E P E R S B E R I C H T ===

BELANGRIJKE INFORMATIE
Dit bericht is een vertaling van het originele Engelstalige persbericht. In geval van verschillen ten gevolge
van vertaling of verschillen in interpretatie, is het originele Engelstalige persbericht leidend.

tijd 13.23
Pharming EUR 0,884 +6,2ct vol. 13,0 miljoen.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL