DICO beëindigt productie in Nederland

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 17/12/2004 10:19
NV DICO International, Europees leverancier van stalen design bedden, vraagt vandaag surseance van betaling voor haar Nederlandse werkmaatschappij Dico bv. De productiefaciliteit in Uden wordt gesloten. Dit betekent dat de productie in Nederland definitief wordt beëindigd. Eerder is al een deel van de productie verplaatst naar lageloon-landen als Polen en Tsjechië. De inkoop en outsourcing zullen verder worden uitgebreid.

NV DICO International zal vanuit Nederland de commerciële activiteiten continueren en verder versterken.

De directie heeft na verschillende, ingrijpende herstructureringen en saneringen de conclusie moeten trekken dat de arbeidskosten te hoog zijn om concurrerende kostprijzen te realiseren. In de tweede helft van dit jaar had DICO bovendien te maken met sterk gestegen staalprijzen, mede waardoor de kostprijs te hoog was om de omzetverwachtingen waar te maken. De omzet zal uitkomen boven de € 12 miljoen, bij een eerdere verwachting van € 14 miljoen.

Bij dit alles speelt ook een rol dat de onderhandelingen met de belastingdienst, uitkeringsinstantie UWV en pensioenfondsen over de schuldreductie dermate moeizaam verlopen dat een overeenstemming op korte termijn onhaalbaar is. Hierdoor ontbreekt de tijd om op een andere wijze de kostenstructuur te wijzigen. De surseance van Dico bv is daarmee onvermijdelijk geworden.

Michiel Herter, raad van bestuur van DICO International NV, voegt hier aan toe: "Het is teleurstellend te moeten constateren dat productie met een relatief lage toegevoegde waarde in Nederland niet meer mogelijk is. De hoge loonkosten zijn daarbij de belangrijkste boosdoener. De kosten van productie in Nederland zijn dermate hoog dat de producten onvoldoende concurrerend kunnen worden aangeboden."

Door deze ontwikkelingen wordt de eerder uitgesproken verwachting dat het resultaat over geheel 2004 op ongeveer break even niveau zal uitkomen, niet langer gehandhaafd.


Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL