DICO sluit herstructurering af met schonen van balans

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 16/05/2007 13:07
NV DICO International, leverancier van slaapkamermeubilair en tijdelijke slaapplaatsen, heeft in de definitieve jaarcijfers over 2006 besloten niet over te gaan tot het waarderen van de merknamen van de in 2006 overgenomen Apple activiteiten en een afboeking van de latente belastingvordering op te nemen. Door deze opschoning van de balans is het resultaat over 2006 uitgekomen op een verlies van € 2,1 miljoen (€ 2,8 miljoen na belastingen). De omzet is definitief vastgesteld op € 8,1 miljoen, 51% meer dan in het voorgaande jaar. Hiermee is na het afsluiten van de operationele reorganisaties ook de financiële herstructurering afgerond.

In de voorlopige cijfers over 2006 was in februari jl. een winst gepubliceerd van € 0,9 miljoen. In deze cijfers waren de merknamen geactiveerd, alsmede de volledige belastinglatentie. Tijdens de controle op de jaarcijfers is in overleg met de accountant besloten de waardering van de merken te laten vallen. Tegelijkertijd is de latente belastingvordering afgeboekt tot het niveau van het minimaal haalbare met de huidige zichtbare activiteiten. Door deze opschoning van de balans zijn de toekomstige resultaten vrijwel zeker niet meer onderhevig aan bijzondere posten. DICO overweegt om in de loop van 2007 het eigen vermogen te versterken.

Positieve verwachtingen voor 2007
De Nederlandse markt ontwikkelt zich goed en groeit gestaag. Vooral in het middensegment van de markt, het segment van DICO, neemt de vraag toe. In Duitsland verwacht DICO in 2007 een forse groei te realiseren. Relatief kleine overnames worden daarbij niet uitgesloten. Daarnaast heeft de ontwikkeling van aangrenzende activiteiten, zoals het verhuren van slaapplaatsen en activiteiten in de thuiszorg, hoge prioriteit. DICO heeft in de eerste maanden van 2007 problemen gehad met het uitleveren van orders door vertraagde leveranties door toeleveranciers. Deze problemen zijn inmiddels volledig opgelost, maar over het eerste halfjaar van 2007 zullen daardoor tegenvallende resultaten worden gepubliceerd. Voor het hele jaar 2007 verwacht DICO nog altijd een stijgende omzet en een operationele winst.

Actievere rol in de retail
DICO koestert haar klanten maar ziet ook mogelijkheden een meer actieve rol te spelen in de retail. Zo is DICO vergevorderd met de plannen voor een verdergaande verticale integratie. Dit betekent dat in de loop van 2007 franchiseconcepten zullen worden aangeboden aan winkelbedrijven. De eerste proef start in juni aanstaande. Ook vinden gesprekken plaats over het nemen van belangen in winkelbedrijven om toegang tot eindgebruikers te vergemakkelijken en concepten in eigen winkels te kunnen testen alvorens ze aan andere winkelbedrijven aan te bieden.

AVA
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders vindt plaats op donderdag 31 mei om 14.00 uur in het Hilton Hotel te Amsterdam.
Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL