ACOMO RAPPORTEERT RECORDRESULTATEN OVER 2022 MET +13% MEER OMZET EN +7% WINSTSTIJGING, SIGNIFICANTE REDUCTIE VAN NETTOSCHULD.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 21/02/2023 08:33
SLOTDIVIDEND VAN € 0,80 PER AANDEEL VOORGESTELD, TOTAAL
JAARDIVIDEND VAN € 1,25 EVENEENS EEN RECORD
ROTTERDAM, 21 FEBRUARI 2023
ACOMO N.V. (Acomo), de aan de Euronext Amsterdam genoteerde gediversifieerde Groep in plantaardige en natuurlijke
voedingsingrediënten, realiseerde recordresultaten met een omzetgroei van +13% naar € 1,4 miljard en een gecorrigeerde
EBITDA-stijging van +7% naar € 108 miljoen over het boekjaar 2022, ondanks de uitdagende marktomstandigheden, inflatiedruk,
en geopolitieke instabiliteit. De sterke operationele kasstroom resulteerde in een substantiële reductie van de netto
schuldpositie ten opzichte van EBITDA (leverage ratio) tot 2,7x op 31 december 2022, ten opzichte van 3,2x eind 2021. De
gecorrigeerde winst per aandeel steeg naar € 2,07, een toename van +3% versus 2021.
(in € miljoenen) 2022 2021 Wijziging t.o.v. 2021
Omzet 1.422,8 1.254,4 +13%
Gecorrigeerde EBITDA 108,4 101,3 +7%
Nettowinst 54,9 54,0 +2%
Gecorrigeerde WPA in € 2,07 2,01 +3%
Op de cijfers over 2022 zoals hierboven vermeld is geen accountantscontrole toegepast.
‘Gezien de sterke prestaties in alle segmenten en de gedaalde leverage ratio van de Groep, zijn we zeer verheugd om een
recorddividend voor 2022 te kunnen aankondigen,’ aldus Chief Executive Officer Kathy Fortmann. ‘Onze wereldwijde teams
slaagden erin deze resultaten te behalen ondanks uitzonderlijke niveaus van geopolitieke instabiliteit, inflatie, en prijsvolatiliteit. De
opgetelde prestaties van onze diverse set aan operationele bedrijven benadrukken nogmaals de veerkracht van onze
ondernemingen en onze teams, en bewijzen wederom de significante waarde die wij creëren voor onze klanten en leveranciers door
hen zekerheid te bieden en de continuïteit van hun bedrijfsvoering te waarborgen.’
De Raad van Bestuur is trots op de prestaties die de teams hebben neergezet als betrouwbare partners van onze klanten en
leveranciers in tijden van grote externe uitdagingen.
PERSBERICHT: FINANCIEEL JAAR 2022
2 PERSBERICHT: FINANCIEEL JAAR 2022 ROTTERDAM, 21 FEBRUARI 2023
Aanvullend op de uitstekende prestaties van het bedrijf heeft Acomo haar groepsfinancieringsovereenkomst gewijzigd en verlengd
tegen verbeterde voorwaarden. Hiermee werd de bestaande doorlopende kredietfaciliteit verhoogd van € 345 naar € 420 miljoen
en werd de termijnlening verlengd tot 2027.
De Groep realiseerde een recordomzet en -winst in 2022. Gecorrigeerde EBITDA steeg voor de segmenten Eetbare Zaden,
Biologische Ingrediënten, Thee en Food Solutions. Specerijen en Noten noteerde het op één na succesvolste jaar in de geschiedenis
van het segment.
ga voor meer naar
https://www.acomo.nl/news/news/Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL