Verslag AVA KLM en cijfers 1e kw. nieuweboekjaar KLM

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 26/07/2001 06:55
Om 14.07 opende Prof.Drs.F.A. Maljers de algemene vergadering van Aandeelhouders in de RAI te Amsterdam. Voor de vergadering waren de meeste aanwezigen goed verzorgd met een lunch 1e klas in de RAI.
De voorzitter nam de gebruikelijke stukken door en de 402 stemgerechtigden hadden 33.929.616 aandelen laten deponeren, dit was 54% van het aandelenkapitaal.
Hierna kreeg dhr.L. v.Wijk het woord. Deze nam de loop van zaken van het afgelopen boekjaar door, het was een redelijk jaar geweest, maar wij zijn niet tevreden. Er waren besprekingen geweest voor samengaan of samenwerkingen, maar dat is op niets uitgelopen. Wij hebben een ruime "kas" en daar zijn wij zuinig op, wij willen ook gelijkwaardig praten. Deze ruime kas is ook het werk van onze financiele man Drs. R.J.N. Abrahamsen, die ons vandaag gaat verlaten wegens pensioen. Het samengaan is de enige manier om in deze tijd te overleven en wij blijven uitkijken naar een nieuwe partner. Verder zijn wij het nieuwe jaar begonnen met winst draaien; het netto-resultaat was 19 miljoen euro (43 in het vorige 1e kw.) is min 56%, maar vergelijken wij dat met onze andere concurrenten (de meeste verlies) dan doen wij het beter. Wij verwachten dit jaar mindere cijfers, maar wij doen er alles aan in de plus te blijven. Wij hopen dat de brandstofprijs nog meer daalt, want dat is een van de grootste kostenpost.
Daarna was het vragen stellen en dat duurde ca. 2 uur enkele grepen eruit; enkele gingen problemen van hun reis of aan en verkoop van hun aandelen vertellen, dat is niet de bedoeling zei dhr. v. Wijk. Het is wel leuk om aan te horen, maar na de vergadering is beter.
Wanneer komt er nu een fusie, nu dat zullen wij niet overhaast doen en dat blijven wij goed afwegen, maar binnen nu en 5 jaar is dat zeker gebeurd. Cross border lease; dat doen wij ook en dat zal nog wel een tijdje doorlopen voor er maatregelen tegen komen. Je zoekt altijd de goedkoopste financiering en wij hopen en weten dat onze nieuwe financiele man dhr. Ruijter, dat ook zal doen. De uitbreiding Martinair, waarom doet u dat niet buiten Brussel om, ja wij denken ook weleens zo'n kleine partij en er wordt zoveel drukte overgemaakt. Andere nemen grotere partijen over en dat kan wel! Op onze vraag hoe het met de claim op Alitalia stond, zei dhr. v. Wijk dat dat geld zeker terug zou komen, maar dat zal nog wel een jaartje duren. Er zijn nog weleens problemen met passagiers in de vliegtuigen van verschillende aard, ja wij denken weleens, je zou haast van iedere passagier een gezondheidsverklaring moeten vragen voor zij mee kunnen. Dat is wel een idee maar zo werkt het ook weer niet.
Bij de benoemingen was er ook nog een vraag of de gezondheidsverklaring voor deze personen was, want als ik dhr. Stekelenburg zag binnenkomen (liep met 2 krukken), dan staat deze ook op instorten. Nu wij hadden verwacht dat hij niet zou komen vandaag, maar hij is toch gekomen, dus dat valt toch nog mee.(gelach van de aanwezigen)
Verdere werd dhr. Abrahamsen door de voorzitter en een aanwezige bedankt voor zijn voortreffelijke werk en dankte de voorzitter ieder voor voor haar/zijn inbreng en was er nog even een drankje en ging ieder toch nog tevreden naar huis om ca. 18.00 uur en kreeg een mooie KLM kalender 2002 mee naar huis.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL