Corbion belangrijke ontwikkelingen eerste kwartaal 2023

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 26/04/2023 07:19
De netto-omzet kwam uit op € 359,6 miljoen, een toename van 12,3%, waarvan 8,9% autonoom
De aangepaste EBITDA bedroeg € 48,4 miljoen, een toename van 21,0%, waarvan 18,5% autonoom
Het bedrijfsresultaat was € 26,9 miljoen; een afname van -10.9% door een boekwinst vorig jaar van € 9,0 miljoen in verband met de verkoop van een magazijn in de VS. De autonome groei was 16.5%
Netto-omzet kernactiviteiten: autonome groei van 9,9%; de hogere prijzen compenseerden de volume/mix-daling ruimschoots
Aangepaste EBITDA kernactiviteiten: autonome groei van 18,5%
Vooruitzichten voor boekjaar 2023 zijn verbeterd: de autonome groei van de aangepaste EBITDA van de kernactiviteiten komt uit aan de bovenkant van de bandbreedte van 15-20%
Uitvoering strategie ‘Advance 2025’ op schema

€ miljoen Kw1 2023 Kw1 2022 Totale groei Autonome groei
Netto-omzet 359,6 320,1 12,3% 8,9%
Aangepaste EBITDA 48,4 40,0 21,0% 18,5%
Bedrijfsresultaat 26,9 30,2 -10,9% 16,5%
Kernactiviteiten
Netto-omzet 312,5 276,2 13,1% 9,9%
Aangepaste EBITDA 41,6 34,7 19,9% 18,5%

Olivier Rigaud, CEO, gaf de volgende toelichting op de vandaag gepresenteerde resultaten:

“In een omgeving met hoge inflatie lieten zowel de netto-omzet als de aangepaste EBITDA sterke groei zien in het eerste kwartaal. In de loop van 2022 voerden we met succes prijsverhogingen door ter compensatie van de hogere inputkosten. De inputprijzen vertonen nu de eerste tekenen van enige afname.

Bij Sustainable Food Solutions zagen we voorraadafbouw in de waardeketen, alsook enkele indicaties dat de vraag van consumenten afnam in lijn met de macrosituatie. Zoals eerder aangegeven, verwachten we dat onze uitbreidingsplannen gericht op aansluitende producten en markten zullen bijdragen aan de omzetgroei in het tweede halfjaar van 2023. Bij Lactic Acid & Specialties hielden de lagere verkopen aan de joint venture TotalEnergies Corbion aan, terwijl onze segmenten Pharma en Biomedical nog altijd goed presteerden. Het business segment Algae Ingredients boekte aanhoudend sterke en winstgevende groei, en we hebben activiteiten ontplooid gericht op het genereren van verdere groei buiten de aquacultuur.

Ondanks enkele uitdagende omstandigheden liggen we dankzij de resultaten van Corbion in het eerste kwartaal op koers voor een verbetering van onze aangepaste EBITDA in 2022 (in absolute termen). Daarom hebben we de verwachte groei verhoogd tot de bovenkant van onze richtbandbreedte van 15-20%. Bovendien verloopt het proces van desinvestering van onze Amerikaanse emulgatorenactiviteit goed en we verwachten voor eind 2023 de transactie af te ronden. ”


Bijlage
lees meer op
https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/4e461e68-e25c-4253-bf29-db66c8518eae


Gang van zaken per segment
Kernactiviteiten
De kernactiviteiten, waartoe Sustainable Food Solutions, Lactic Acid & Specialties, Algae Ingredients en Incubator behoren, boekten een netto-omzetgroei van 13,1%. Deze toename was toe te schrijven aan een autonome groei van de netto-omzet met 9,9% en positieve valutaeffecten van 3,2%, voornamelijk als gevolg van een sterkere US dollar. De aangepaste EBITDA
nam met 19,9% toe tot € 41,6 miljoen, waarbij de autonome groei goed was voor 18,5% van die toename.

Sustainable Food Solutions
De netto-omzet van Sustainable Food Solutions nam autonoom met 8,3% toe, voornamelijk als gevolg van positieve prijseffecten van 14,6%. Deze toename werd deels geneutraliseerd door een volume/mix-daling van 6,3%. De prijseffecten waren toe te schrijven aan onze initiatieven gericht op compensatie van de hogere inputkosten door middel van prijsverhogingen die in de loop van
2022 zijn doorgevoerd. Tegelijkertijd hadden we te maken met een volume/mix-daling in verband met een aanhoudende voorraadafbouw in de leveringsketen en een lagere consumentenvraag in lijn met de macrosituatie. We zagen ook enig volume/mix-verlies in het minder gespecialiseerde deel van onze portfolio vanwege onze niet-aflatende prijsdiscipline. De
aangepaste EBITDA-marge was 10,8%, wat overeenkomt met een toename van 250bp
vergeleken met het vierde kwartaal van 2022. De aangepaste EBITDA in het eerste kwartaal van 2023 werd negatief beïnvloed door voorraadoptimalisatie.

Lactic Acid & Specialties
De netto-omzet van Lactic Acid & Specialties nam autonoom met 8,5% toe. Prijsverhogingen van 16,3% waren verantwoordelijk voor het merendeel van deze toename; daartegenover stonden volume/mix-effecten van -7,8%. De volume/mix-daling was voornamelijk toe te schrijven aan de aanhoudend lagere melkzuurverkopen aan de joint venture TotalEnergies Corbion en de lagere
vraag in de halfgeleidersector vanwege de huidige marktvertraging, zoals reeds eerder

PERSBERICHT
Registered, Amsterdam no. 33006580
aangegeven. Anderzijds zagen we aanhoudend sterke resultaten in de farmaceutische en biomedische markten, wat bijdroeg tot een verbetering van de aangepaste EBITDA-marge tot 22,0% in het eerste kwartaal, een stijging van 440bp vergeleken met het vierde kwartaal van 2022.

Algae Ingredients
Algae Ingredients boekte een significante autonome groei van de netto-omzet met 52,1%, voornamelijk dankzij de hogere verkopen van AlgaPrime™ DHA (omega-3) in de aquacultuursector. We zijn erin geslaagd winstgevende groei in de aquacultuursector te realiseren dankzij de algemene groei van de sector, het toenemend gebruik door toonaangevende producenten van voer voor de aquacultuursector en een gunstige prijsdynamiek. Bovendien hebben we activiteiten ontplooid die zich richten op groei buiten de aquacultuursector. De aangepaste EBITDA kwam uit op een plus van € 0,2 miljoen, een stijging
met € 2,7 miljoen vergeleken met het eerste kwartaal van 2022.

Incubator
Momenteel boekt het segment Incubator geen omzet. De investeringen in verschillende programma’s, zoals uiteengezet tijdens de Capital Markets Day in december 2022, komen tot uiting in de aangepaste EBITDA van € -2,6 miljoen. Tot deze programma’s behoren de uitbreiding van de algenportfolio, biopolymeren, natuurlijke conserveringsoplossingen, circulaire grondstoffen en netto nul. De kosten in verband met de activiteiten van Incubator bedragen
0,8% van de omzet van de kernactiviteiten (eerste kwartaal 2022: 0,7%), in lijn met het nagestreefde investeringsniveau van 0,5-1,5% van de omzet van de kernactiviteiten.

Niet tot de kern behorende activiteiten
De netto-omzet van de niet tot de kern behorende activiteiten nam autonoom met 2,7% toe tot € 47,1 miljoen. Dit was toe te schrijven aan een prijsverhoging van 21,6%, die de volume/mixdaling met 18,9% compenseerde. De prijsverhoging was doorgevoerd als gevolg van de hogere inputkosten, waarmee wij in 2022 te maken kregen. De aangepaste EBITDA nam met € 1,5 miljoen toe tot € 6,8 miljoen, wat neerkomt op een groei van 28%.

Joint venture TotalEnergies Corbion
De netto-omzet van de joint venture TotalEnergies Corbion daalde 46,5% in het eerste kwartaal van 2023 (autonome daling was 49,0%), voornamelijk als gevolg van lagere volumes. De aangepaste EBITDA-marge was met 15,2% lager dan in het eerste kwartaal van 2022, maar 890bp hoger dan in het vierde kwartaal van 2022.
4
PERSBERICHT
Registered, Amsterdam no. 33006580
€ miljoen* Kw1 2023 Kw1 2022 Totale groei Autonome groei
Netto-omzet 25,7 48,0 -46,5% -49,0%
EBITDA 3,9 15,6 -75,0% -76,0%
EBITDA-marge 15,2% 32,5%

* Resultaten op basis van 100%. Corbion is voor 50% eigenaar van de joint venture TotalEnergies Corbion.
De daling van de PLA-verkopen is sinds medio 2022 significanter(schaal van Mock 12 tot 20% red.XEA.nl) geworden, grotendeels als gevolg van de lockdownmaatregelen in China en de hogere kosten van transport van China naar de VS. Dat had een negatieve impact op de PLA-markt. Bovendien was de omzetdaling deels toe te schrijven aan het huidige economische klimaat.

Vooruitzichten 2023
De netto-omzet van de kernactiviteiten zal naar verwachting een autonome groei laten zien in een bandbreedte van 7-10% als gevolg van positieve prijseffecten en een lage enkelcijferige volume/mix-groei in 2023. Wij verwachten een verbetering van de volume/mix-groei in de komende kwartalen, enerzijds door de uitbreidingsplannen voor Sustainable Food Solutions en
anderzijds door het feit dat het eerste halfjaar van 2023 de impact ondervindt van de lagere verkopen aan de joint venture TotalEnergies Corbion.
Naar verwachting zal de autonome groei van de aangepaste EBITDA van de kernactiviteiten over heel 2023 uitkomen aan de bovenkant van de eerder aangegeven bandbreedte van 15-20%.
De covenant net debt/covenant EBITDA-ratio zal naar verwachting eind 2023 tussen de 2,5 en 2,9x liggen. Deze range is exclusief de positieve impact op de realisatie van de desinvestering van
onze niet-kernactiviteiten op het gebied van emulgatoren.

Transacties in aandelen Corbion. 2023
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en later.
2 mei. EUR 28,12. 38.315. 547. EUR 28,10. 47.964. 638. 17.35.17
3 mei EUR 28,44 29.270 382 EUR 28,54 43.650 460 17.35.18
4 mei EUR 28,52 27.719 441 EUR 28,56 46.688 528 17.35.20
5 mei EUR 28,98 23.242 311 EUR 29,06 31.581 386 17.35.19Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL