ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 759 miljoen over derde kwartaal 2023

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 08/11/2023 09:52
Highlights van het kwartaal
Sterk resultaat met een nettowinst van EUR 759 miljoen, een rendement op eigen vermogen van 13,6% en aanhoudend sterke netto rentebaten, ondersteund door hoge overige baten en vrijvallen van voorzieningen

Netto rentebaten lager ten opzichte van Q2 door migratie van deposito’s naar hoger renderende producten, een verschuiving naar overige baten, beperkte druk op de marges op leningen en lagere resultaten uit handelsactiviteiten

Business momentum blijft goed; onze hypotheekportefeuille nam toe met EUR 0,4 miljard en onze zakelijke kredietverlening met EUR 0,3 miljard. Marktaandeel hypotheken nam toe naar 15%

De kosten blijven onder controle; verwachte kosten voor 2023 verlaagd naar tussen EUR 5,1 en 5,2 miljard

Kredietkwaliteit blijft sterk, met vrijgevallen kredietvoorzieningen van EUR 21 miljoen

Solide kapitaalpositie; fully-loaded Basel III CET1 ratio van 15,0% en Basel IV CET1 ratio van circa 16%

Termijn van onze CEO met vier jaar verlengd tot 2028

Robert Swaak, CEO:
‘In het derde kwartaal realiseerden we weer een sterk financieel resultaat met aanhoudend hoge netto rentebaten vergeleken met vorig jaar, ondersteund door hoge overige baten en het vrijvallen van kredietvoorzieningen. De Nederlandse economie koelt af en onzekerheid over de economie en inflatie duurt voort. Tegelijkertijd maak ik me zorgen over de aanhoudende geopolitieke onzekerheid. De vertraging van de economische groei staat in contrast met het sterke zakelijke momentum. De vraag naar kredieten blijft goed en zowel onze hypotheken als onze zakelijke kredieten groeiden. Ons marktaandeel in hypotheken nam toe naar 15%, terwijl de huizenprijzen stijgen door de verbeterde betaalbaarheid.

De nettowinst bedroeg in het derde kwartaal EUR 759 miljoen en ons rendement op eigen vermogen (ROE) was 13.6%. De netto rentebaten kwamen uit op EUR 1,533 miljoen, 20% hoger dan vorig jaar. Vergeleken met het vorige kwartaal werden de netto rentebaten beïnvloed door de migratie van deposito’s naar hoger renderende producten, een verschuiving naar overige baten, beperkte druk op de spaarmarges en lagere resultaten uit handelsactiviteiten. De kosten waren hoger dan in Q2, vooral door wettelijke heffingen. We verwachten nu lagere kosten voor 2023, tussen de EUR 5,1 en EUR 5,2 miljard, door goede kostenbeheersing en een vertraging van investeringen, met name door de krappe arbeidsmarkt. Terwijl we gefocust blijven op kostendiscipline verwachten we hogere kosten voor data capabilities, de verdere digitalisering van processen, en Sustainable Finance Regulation.

De kredietkwaliteit bleef in Q3 sterk, met vrijgevallen kredietvoorzieningen vanEUR 21 miljoen. De vrijvallen waren vooral bij Corporate Banking en werden deels gecompenseerd door een toename van de management overlay voor hypotheken. De impact van de vertraging van de economie op onze kredietportefeuille is tot dusverre beperkt, terwijl we buffers tegen onzekerheden in de economische vooruitzichten blijven aanhouden. De risicogewogen activa namen met EUR 2,1 miljard toe. Dit is met name door modelaanpassingen in het kader van onze doorlopende review van modellen, deels gecompenseerd door zakelijke ontwikkelingen. Onze kapitaalpositie blijft sterk, met een fully-loaded Basel III CET1-ratio van 15,0% en een Basel IV CET1-ratio van circa 16%. Bij de publicatie van onze resultaten over Q4 zullen we onze financiële doelstellingen en ons kapitaalraamwerk updaten.

De hogere rentes hebben in de afgelopen kwartalen de winstgevendheid van banken ondersteund. Dit heeft het publieke debat over de spaarrente aangewakkerd. Sterke, veilige en winstgevende banken zijn belangrijk voor de maatschappij, omdat banken de economische groei ondersteunen door het financieren van bedrijven en investeringen, het betaalsysteem faciliteren, en financiële criminaliteit te helpen voorkomen. We blijven ons richten op het vervullen van onze maatschappelijke rol door bij te dragen aan de reële economie met veilig en betrouwbaar bankieren en door onze klanten te steunen in de transitie naar een duurzame economie. We hebben onlangs een Supervisory Board Sustainability Committee opgericht. Deze commissie is verantwoordelijk voor het toezicht op de duurzaamheidsaspecten van onze strategie en beleid, waaronder onze klimaatstrategie. We boeken nog steeds gestaag vooruitgang in de uitvoering van onze klimaatstrategie en zullen de CO2-reductie doelen voor volgende sectoren bekendmaken in ons jaarverslag, dat in maart 2024 wordt gepubliceerd.

We kijken ernaar uit Ferdinand Vaandrager te benoemen als Chief Financial Officer en Ton van Nimwegen als Chief Operations Officer na afloop van onze buitengewone vergadering van aandeelhouders volgende week. Tanja Cuppen, onze Chief Risk Officer, heeft laten weten dat zij niet beschikbaar zal zijn voor een derde termijn en in april 2024 de bank zal verlaten.

Ik ben verheugd dat de Nederlandse staat haar belang in ABN AMRO heeft verlaagd tot onder de 50%. Sinds 2010 hebben we als bank grote stappen gezet en we zijn nu een stabiele bank met een sterke focus op klantbelang, waarmee een gezonde basis voor een verdere afbouw van het belang van de staat is gelegd. Ik ben vereerd met het vertrouwen dat de Raad van Commissarissen in mij stelt en voor de gelegenheid om nog vier jaar leiding te mogen geven aan deze mooie bank. Ik ben trots op wat we samen met alle collega’s hebben bereikt voor al onze stakeholders. Ik wil vooral onze klanten en medewerkers bedanken voor hun niet-aflatende toewijding in onze reis als een persoonlijke bank in de digitale tijd.’

Staafdiagram Q3-23

ga naar
https://www.abnamro.com/nl/nieuws/abn-amro-rapporteert-nettowinst-van-eur-759-miljoen-over-derde-kwartaal-2023

tijd 10.41
ABN AMRO EUR 12,02 -1,14 vol. 6,4 miljoen.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL