314 melkveehouders FrieslandCampina stappen over op weidegang. + ander melkprijs juli nieuws.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 30/06/2017 13:11
Dit jaar kiezen 314 leden-melkveehouders van FrieslandCampina ervoor om hun koeien in de wei te laten grazen door over te stappen naar weidegang. Dat blijkt uit de aanmeldingen voor het weideseizoen 2017. Vorig seizoen liet 78,2 procent van de melkveehouders hun koeien grazen in de wei.

Frans Keurentjes, voorzitter Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A.: “Dit is een positieve ontwikkeling. We zijn ontzettend blij met deze nieuwe ‘weiders’. De zichtbaarheid van de koe draagt bij aan de maatschappelijke acceptatie en aan het imago van de melkveehouderij. Daarom spannen wij ons in om melkveehouders zo goed mogelijk te begeleiden bij de overstap naar weidegang. Dit doen we door advies op maat en speciale weidegangclinics. Daarnaast ontvangen de melkveehouders een premie van 1,5 cent per kilo weidemelk.”

FrieslandCampina stimuleert weidegang
Met het stimuleren van weidegang wil FrieslandCampina de doelstelling, behoud van het 2012-niveau (81% van de melkveebedrijven in Nederland passen een vorm van weidegang toe) in 2020, halen. FrieslandCampina heeft de afgelopen maanden leden benaderd die hun koeien nog niet weiden. Een aantal van hen heeft advies op maat gekregen. Daarnaast zijn er speciale weidegangclinics georganiseerd. Dit heeft geleid tot 314 leden die ervoor kiezen hun koeien vanaf 2017 in de wei te laten grazen. Wat de toename van het aantal leden dat koeien in de wei laat grazen betekent voor het uiteindelijke weidegangpercentage is pas aan het eind van het jaar bekend. Dan is ook het aantal leden dat gestopt is of het lidmaatschap van FrieslandCampina heeft beëindigd bekend.

Over weidegang
Een grazende koe is een onderdeel van het Nederlandse cultuurlandschap en wordt door de maatschappij zeer gewaardeerd. FrieslandCampina stimuleert leden-melkveehouders om hun koeien en jongvee te weiden. Om weidegang aan te moedigen beloont FrieslandCampina zijn leden-melkveehouders, wanneer zij hun melkkoeien ten minste 120 dagen per jaar minimaal 6 uur per dag in de wei te laten grazen. De melkveehouders ontvangen hiervoor een weidegangtoeslag van 1,50 euro per 100 kilo melk.

Garantieprijs juli 2017 37,25 euro
De FrieslandCampina garantieprijs voor boerderijmelk voor juli 2017 bedraagt 37,25 euro per 100 kilo melk. De garantieprijs stijgt met 0,50 euro ten opzichte van de garantieprijs van juni (36,75 euro).

Het is de verwachting dat de melkprijzen van de meeste referentiebedrijven in juli verder zullen stijgen. De noteringen boter en kaas en blijven hun opwaartse trend vasthouden.

In juli bedraagt de eiwitwaarde 608,06 euro, de vetwaarde 304,03 euro en de lactosewaarde 60,81 euro per 100 kilo.

De garantieprijs geldt voor 100 kilo melk met 3,47 procent eiwit, 4,41 procent vet en 4,51 procent lactose en is exclusief btw. Vanaf 2017 gelden de bedragen bij een gemiddelde levering van 800.000 kilo melk op jaarbasis (was in eerdere jaren 600.000 kilo). Met ingang van 2017 zijn de kwantumtoeslag en de seizoensregeling vervallen.

+
Biologische garantieprijs juli 2017 50,25 euro
De FrieslandCampina biologische garantieprijs voor boerderijmelk voor juli 2017 bedraagt 50,25 euro per 100 kilo melk. De biologische garantieprijs stijgt met 1,25 euro ten opzichte van juni.

De stijging van de biologische garantieprijs van juli is volledig het gevolg van een correctie van 1,31 euro voor te laag ingeschatte melkprijzen van een aantal van de referentiebedrijven in voorgaande maanden.

In juli bedraagt de eiwitwaarde 820,27 euro, de vetwaarde 410,14 euro en de lactosewaarde 82,03 euro per 100 kilo.

De biologische garantieprijs 2017 geldt voor 100 kilo melk met 3,47 procent eiwit, 4,41 procent vet en 4,51 procent lactose en is exclusief btw. De vermelde bedragen gelden bij een gemiddelde levering van 600.000 kg melk op jaarbasis. Met ingang van 2017 is de kwantumtoeslag vervallen.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL